Διαμαρτυρία του Καλαβρύτων Αμβροσίου προς την Ιερά Σύνοδο για τους εορτασμούς της Εθνικής Επετείου του 1821

Διαμαρτυρία του Καλαβρύτων Αμβροσίου προς την Ιερά Σύνοδο για τους εορτασμούς της Εθνικής Επετείου του 1821

Δεν έδωσε το παρών σε εκδήλωση της Εκκλησίας της Ελλάδος για την συμπλήρωση 200 ετών από την Επανάσταση του 1821 ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων Αμβρόσιος. Ο λόγος είναι, όπως αναφέρει ο ίδιος, ότι η Ιερά Σύνοδος δεν έχει συμπεριλάβει στις εκδηλώσεις την Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας, τα Καλάβρυτα και άλλα σημεία της περιοχής.

Το Δελτίο Τύπου της Μητρόπολης αναφέρει:

Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, στα πλαίσια των επετειακών εορταστικών εκδηλώσεων για την συμπλήρωση 200 ετών από την Επανάσταση του 1821 διοργανώνει Επιστημονικά Συνέδρια.

Στα πλαίσια αυτά από 18 έως 20 Οκτωβρίου έχουν προγραμματισθεί οι εργασίες του Ζ’ Διεθνούς Συνεδρίου στην Αθήνα.

Την Πέμπτη 18η Οκτωβρίου, λοιπόν, θα λάβει χώρα η επίσημη έναρξη του Συνεδρίου με θέμα: «Οι φιλελεύθεροι θεσμοί του Αγώνος της Ελληνικής Επαναστάσεως». Την ομιλία θα τιμήσει με την παρουσία του ο Εξοχώτατος κ.κ. Προκόπης Παυλόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Στην επετειακή αυτή εκδήλωση έχουν κληθεί και οι Σεβ. Μητροπολίτες της Εκκλησίας μας, μεταξύ αυτών δε και ο ημέτερος Ποιμενάρχης.

Πλην όμως ο Σεβ. κ. Αμβρόσιος ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ σε εκδήλωση διαμαρτυρίας, επειδή η Ιερά Σύνοδος στο καταρτισθέν εορταστικό Πρόγραμμα των επετειακών εκδηλώσεων ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ούτε τα μαρτυρικά Καλάβρυτα, ούτε την ιστορική Ιερά Μονή της Αγίας Λαύρας, ούτε τη Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας, δηλ. του Αιγίου, ούτε και τη μεγάλη Μάχη του Μεγ. Σπηλαίου, στην οποία κατατροπώθηκε ο Ιμπραήμ Πασάς.

Σχετική διαμαρτυρία είχεν αποστείλει προς την Ιερά Σύνοδο. Για την παράλειψη αυτή ὁ Ποιμενάρχης μας έχει διαμαρτυρηθεί με αναφορά του προς την Ιερά Σύνοδο ήδη από της 9ης Αυγούστου τρ. έτους, όταν δηλ. γνωστο-ποιήθηκε το Πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων. Επειδή στο διάβημα εκείνο δεν έτυχε κάποιας απαντήσεως μέχρι σήμερα, αποφάσισε πρώτον μεν να μη παρευρεθεί στη μεθαυριανή εορταστική εκδήλωση και δεύτερον, με νεώτερη αναφορά του προς την Διαρκή Ιερά Σύνοδο (Δ.Ι.Σ.), να γνωστοποιήσει τους λόγους της μη συμμετοχής του στις εργασίες του Ζ΄ Διεθνούς Συνεδρίου, δηλ. την διαμαρτυρία του Το έγγραφο αυτό σας παρουσιάζουμε παρακάτω.

Παρακαλούμε τόσο τους κ. κ. Δημάρχους Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, όσο και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και Οργανισμούς κλπ., εάν το θεωρούν αναγκαίο, να προβούν σε ανάλογα διαβήματα διαμαρτυρίας πρός την Δ.Ι.Σ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΟΡΤΑΖΕΤΑΙ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 και να αγνοείται η μαρτυρική και ιστορική Μονή της Αγίας Λαύρας! Λογικό και δίκαιο θα ήταν να αποτελεί το κέντρο όλων των εορταστικών εκδηλώσεων!

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

*********

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΑΡΝΗΣΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αἴγιον, 13 Οκτωβρίου 2018

Προς την Διαρκή Ιεράν Σύνοδον
της Εκκλησίας της Ελλάδος
Ιω. Γενναδίου, 14
115 21 ΑΘΗΝΑΣ

Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι Άγιοι Συνοδικοί Σύνεδροι,

Ελάβομεν την Υμετέραν τιμητικήν Πρόσκλησιν, όπως παραστώμεν εις την εναρκτήριον Συνεδρίαν του Ζ’ Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Οι φιλελεύθεροι θεσμοί του Αγώνος της Ελληνικής Επαναστάσεως», ήτις θα λάβη χώραν κατά την προσεχή Πέμπτην 18ην τρ. μηνός και ευχαριστούμεν θερμότατα.

Μετά βαθυτάτου σεβασμού υποκλινόμενοι ενώπιον Υμών δηλούμεν, ότι εις ένδειξιν διαμαρτυρίας αρνούμεθα να ανταποκριθώμεν εις την εν λόγω εκδήλωσιν, διά τον λόγον όστις έχει αναφερθή προς Υμάς διά του από 9ης Αυγούστου ε.ε. ημετέρου εγγράφου και διά το οποίον ουδεμίαν εισέτι έχομεν λάβει απάντησιν εκ μέρους Υμών, ήτοι διά την αποσιώπησιν της συμβολής της Επαρχίας των Καλαβρύτων εις τον Αγώνα της Εθνικής ημών παλιγγενεσίας.

Η έργω περιφρόνησις του ηγετικού ρόλου, τον οποίον είχεν η ταπεινή μεν, πλην όμως εξόχως ιστορική Επαρχία μας εις τον αγώνα της εθνικής ημών παλιγγενεσίας εκ μέρους της εκκλησιαστικής Οργανωτικής Επιτροπής έχει τραυματίσει βαθύτατα την επισκοπικήν ημών καρδίαν! Με βαθείαν ταπείνωσιν επαναλαμβάνομεν προς Υμάς, ότι εις το καταρτισθέν Πρόγραμμα αγνοούνται παντελώς:

· Η ιστορική Μυστική Συνέλευσις της Βοστίτσας της 26.01.1821, (δηλ του Αιγίου), εις την οποίαν και απεφασίσθη η Επανάστασις,
· Η κήρυξις της Επαναστάσεως εις την ιστορικήν Ιεράν Μονήν της Αγίας Λαύρας υπό του Παλαιών Πατρών Γερμανού,
· Η Διακήρυξις του Παλαιών Πατρών Γερμανού εις την ιστορικήν Ιεράν Μονής της Αγίας Λαύρας, ήτις εξεφωνήθη την 20ην Μαρτίου 1821 και την οποίαν, κατά την ευδοκίαν του Κυρίου μας, κατηξιώθημεν να ανακαλύψωμεν δημοσιευμένην εις την Εφημερίδα Le Constitutionnel την 6ην Ιουνί-ου 1821 και της οποίας αντίγραφον Σας επισυνάπτομεν. Και τέλος
· Η μεγάλη, τελευταία και ιστορική Μάχη του Μεγάλου Σπηλαίου (26 Ιουνίου 1826) εναντίον του Ιμπραήμ Πασά, όπου οι Μοναχοί της εποχής ηρνήθησαν την παράδοσιν και, αποβαλόντες τα ράσα των, ενεδύθησαν φουστανέλλες και ήρξαντο την μάχην! Δι’αυτής επεσφραγίσθη η Ελληνική Επανάστασις!

Κατόπιν των ανωτέρω εκτεθέντων, επαναλαμβάνομεν ταπεινώς, ότι εις ένδειξιν διαμαρτυρίας, αρνούμεθα να ανταποκριθώμεν εις την Υμετέραν Πρόσκλησιν και διά τούτο παρακαλούμεν διά την εκ μέρους Υμών αναγκαίαν κατανόησιν.
Επί δε τούτοις διατελούμεν

Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός

+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ:

1. Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Εὐσέβιον Σπανόν, Καθηγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Λαύρας,
2. Ἀξιότιμον κ. κ. Γεώργιον Λαζουρᾶν, Δήμαρχον Καλαβρύτων,
3. Ἀξιότιμον κ. κ. Ἀθανάσιον Παναγόπουλον, Δήμαρχον Αἰγιαλείας,
4. Κυρίαν Βάναν Μπεντεβῆ, Φιλόλογον-ἱστορικόν, Πρόεδρον τῆς Ι.Λ.Ε.Α., ΕΝΤΑΥΘΑ,
5. Τοπικά Μ.Μ.Ε.