Η νέα σύνθεση της Ιεράς Συνόδου του Οικ. Πατριαρχείου

Η νέα σύνθεση της Ιεράς Συνόδου του Οικ. Πατριαρχείου

Γενομένης τῆς τακτικῆς ἀνασυγκροτήσεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ταύτην θά ἀποτελέσουν, διά τό ἑξάμηνον 01.09.2018 – 28.02.2019, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται:

Βρυούλων κ. Παντελεήμων

Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος

Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνος

Τρανουπόλεως κ. Γερμανός

Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος

Ρόδου κ. Κύριλλος

Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος

Κορέας κ. Ἀμβρόσιος

Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντῖνος

Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος

Σύμης κ. Χρυσόστομος

Σικάγου κ. Ναθαναήλ