Ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος στην εγκατάσταση του νέου Επιτρόπου Β.Ιορδανίας

Ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος στην εγκατάσταση του νέου Επιτρόπου Β.Ιορδανίας

Τελέστηκε το Σάββατο στην πόλη Ιρμπετ η εγκατάσταση του Επιτρόπου Βορείου Ιορδανίας παρουσία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει: «Το Σάββατον, 15ην/28ην Ιουλίου 2018, έλαβε χώραν η εγκατάστασις του διά Συνοδικής αποφάσεως διωρισθέντος Πατριαρχικού Επιτρόπου Βορείου Ιορδανίας με έδραν την πόλιν Ίρμπετ Αρχιμανδρίτου π. Ραφαήλ.

Η εγκατάστασις αύτη έλαβε χώραν εις θείαν Λειτουργίαν, τελεσθείσαν εις τον Ιερόν Ναόν του Αγίου Γεωργίου εν Ίρμπετ, προεξάρχοντος της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συλλειτουργούντων Αυτώ των Σεβασμιωτάτων Αρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου Γέροντος Αρχιγραμματέως, Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρου, Μαδάβων κ. Αριστοβούλου, του εγκαθισταμένου Αρχιμανδρίτου Ραφαήλ Πατριαρχικού Επιτρόπου εν βορείω Ιορδανία, των εφημερίων της πόλεως Ίρμπετ Πρεσβυτέρου π. Αμπντάλλα και Πρεσβυτέρου π. Ιωάννου, του Ιεροδιακόνου π. Ευλογίου, ψαλλούσης της χορωδίας της ενορίας αραβιστί και ελληνιστί και μετέχοντος πολλού λαού, προσευχομένου και δεομένου υπέρ του εγκαθισταμένου νέου ποιμένος αυτών.

Προς τον Ορθόδοξον λαόν τούτον εκήρυξε τον θείον λόγον ο Μακαριώτατος ελληνιστί και αντεφώνησε ο Πατριαρχικός Επιτροπος Αρχιμανδρίτης Ραφαήλ ελληνιστί.

Άμα τη απολύσει, ο λαός λαβών το αντίδωρον ησπάσθη την χείρα του Μακαριωτάτου. Ηκολούθησε συγκέντρωσις εις την αίθουσαν διά το κέρασμα».