You are currently viewing Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στη Βέροια για τους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο

Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στη Βέροια για τους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο

Το πρωί της Παρασκευής 29 Ιουνίου εορτή των Αγίων πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου στην πανηγυρίζουσα Παλαιά Μητρόπολη της Βέροιας τελέστηκε πατριαρχική θεία Λειτουργία από τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο τον Β´.

Οπως αναφέρει ανακοίνωση της Μητρόπολης Βεροίας, έλαβαν ακόμη μέρος οι: Σεβ. Μητροπολίτης Κορέας κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ, Σεβ. Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε και Αγκόλας κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου κ. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ, Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ποντόλσκ κ. ΤΥΧΩΝ, Πανιερ. Ἐπίσκοπος Ζαχουμίου καί Ἐρζεγοβίνης κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Θεοφ. Ἐπίσκοπος Οὐγγαρίας κ. ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ, Σεβ. Μητροπολίτης Ρούσσης κ. ΝΑΟΥΜ, Σεβ. Μητροπολίτης Ζουκδίδι καί Τσαΐσι κ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Σεβ. Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης κ. ΠΑΥΛΟΣ, Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Βρότσλαβ καί Στέτσιν. κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, καθώς επίσης ο Σεβ. Μητροπολίτης Γουινέας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ο Σεβ. Μητροπολίτης Κατάγκας κ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ, ο Σεβ. Μητροπολίτης Κινσάσας κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, ο Θεοφ. Ἐπίσκοπος Αμαθούντος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ο οποίος προσεφώνησε τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρο και στη συνέχεια του επέδωσε την ανωτάτη τιμητική διάκριση της Ιεράς Μητροπόλεως, τον χρυσούν Σταυρό Α´ Τάξεως του Αποστόλου Παύλου μετά περιδερίου.

Ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε για την τιμητική αυτή διάκριση και στη συνέχεια απηύθυνε πατρικούς λόγους στο πολυπληθές εκκλησίασμα και προσέφερε ως δώρο στον Μητροπολίτη Παντελεήμονα μία αφρικανική αρχιερατική ράβδο.

Ακολούθησε επίσκεψη στο Επισκοπικό Μέγαρο Βεροίας όπου τιμήθηκαν με τον χρυσό Σταυρό του Αποστόλου Παύλου όσοι εκ των εκπροσώπων των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών έλαβαν μέρος στα Παύλεια για πρώτη φορά εκπροσωπούντες τους προκαθημένους των Εκκλησιών τους. Ακολούθησε επίσημο γεύμα στις εγκαταστάσεις της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά.

Η προσφώνηση του Μητροπολίτη Βεροίας…

«Συ εξ Ιερουσαλήμ κηρύξας άπα­σι το Ευαγγέλιον, περιλαβών δε εν κύκλω πάσαν την γην, μέχρι τερ­μάτων, Παύλε, του Ιλλυρικού, δι­δα­σκων ανεκραύγαζες· ο των πα­τε­ρων ημών, Θεός ευλογητός ει».

Ακολουθώντας και εμείς τον πρω­­τοκορυφαίο απόστολο ευλο­γού­με τον Θεό των πατέρων ημών, γιατί μας αξίωσε να τιμήσουμε και φέτος τον απόστολο και διδά­σκα­λο μας, τον μέγιστο απόστολο Παύ­λο, αυτόν ο οποίος, «κηρύξας άπασι το Ευαγγέλιον», έφθασε και μέχρις εδώ, μέχρι τη Μακεδονική Βέροια, και ευαγγελίσατο «το ανε­ξι­χνίαστον πλούτος του Χριστού».

Και είναι πράγματι πλούτος μονα­δικός και ανεπανάληπτος ο πλού­τος της εις Χριστόν πίστεως, ο πλούτος του ευαγγελίου που κη­ρυξε ο απόστολος Παύλος εδώ στη Βέροια, φθάνοντας διωγμένος και κατατρεγμένος από τους Ιου­δαί­ους της Θεσσαλονίκης. Είναι ένας πλούτος θείας σποράς, τον οποίο οι ευγενείς Βεροιείς δέχθηκαν ως γη αγαθή και καλλιέργησαν φιλο­πόνως και απέδωσαν στον Κύριο του αμπελώνος «καρπόν εκατο­ντα­πλασίονα», την πληθύ των αγίων και των οσίων, που ως στε­φανος πολύτιμος κοσμεί την το­πι­κη μας Εκκλησία.

Και ακόμη μετέδω­σαν αυτό τον πλούτο της πίστεως και στους γει­τονικούς λαούς συμβάλλοντας στον εκχριστιανισμό τους, αλλά και τον κράτησαν ως πολύτιμο θησαυρό, από τον οποίον αντλού­σαν δύναμη για να στέκονται ορ­θιοι στις καταιγίδες και στις αντι­ξοότητες που συνάντησαν, ώστε θα μπορούσαμε να επαναλάβουμε και εμείς μαζί με τον ου­ρα­νοβά­μονα απόστολο Παύλο: «εν κόποις περισσοτέρως, εν πληγαίς υπερ­βαλ­λόντως, … κινδύνοις εκ γε­νους, κινδύνοις εξ εθνών, κιν­δύνοις εν πόλει … και εκ τούτων απάντων ερρύσατο ημάς ο Κυ­ριος», διατηρώντας μας εδραίους και αμετακινήτους στην πίστη και στο ευαγγέλιό του.

Ευλογούμε όμως ακόμη το υπε­ρυ­μνητο όνομα του Χριστού, γιατί μας αξί­ωσε να τιμή­σου­με το «σκεύος της εκλογής» του, τον απόστολό του, για τρίτη φορά στην περίκλυτη αυτή βασι­λική, στον ιστορικό μη­τρο­πο­λι­τι­κο ναό της Βεροίας, ο οποίος τι­μα­ται στο όνομα των αγί­ων ενδόξων πρωτοκορυφαίων απο­­στο­λων Παύ­­λου και Πέτρου, έχο­ντας ως προ­εξάρχοντα της πα­νη­γυρικής αυτής θείας Λει­τουρ­γίας τον Μακαριώτατο Πάπα και Πατριάρ­χη Αλε­ξαν­δρείας κύριο Θεόδωρο, ο οποί­ος τιμά και λαμ­πρύνει με την ευ­λο­γητή παρουσία του τις λατρευ­τικές εκδηλώσεις των ΚΔ´ Παυ­λείων αλλά και τιμά με τη δική του πολυετή και θυ­σια­στική δια­κονία στο έργο του ευ­αγγελισμού των ανθρώπων στη μαύρη ήπειρο, στην Αφρική, τον απόστολο Παύ­λο που ευαγγελί­σατο στα έθνη το όνομα του Χρι­στού.

Σας ευχαριστούμε, Μακαριώτατε, για την τιμή την οποία μας επι­φυλάξατε, αποδεχόμενοι την προσ­­κλησή μας να παραστείτε στα φετινά ΚΔ´ Παύλεια που έχουν ως θέμα τον Ευαγγελισμό και την Ιε­ραποστολή, τη μαρτυρία δηλαδή του Ιησού Χριστού «τοις εγγύς και τοις μακράν», και να προεξάρχετε της πανηγύρεως στον πρόσφατα αναστη­λω­μένο και ανακαινισμένο αυτό παλαιό Μητροπολιτικό ναό της πόλεώς μας, ο οποίος αποτελεί μάρτυρα της ιστορίας αυτής της πόλεως και συγχρόνως τόπο μαρ­τυρίου του αγίου ιερομάρτυρος Αρσενίου, επισκόπου Βεροίας, ο οποίος έδωσε διά του αίματος τη μαρτυρία Ιησού Χριστού, αυτήν που εσείς δίδετε καθημερινά, ευ­αγ­­γελιζόμενος το όνομα του Ιη­σου Χριστού στα έθνη, στα οποία σας έταξε ο Χριστός από­στολο και κήρυκα του ευαγγελίου του, προ­κειμένου να εκπληρωθεί η επι­θυ­μία του να γίνει «μία ποί­μνη, εις ποιμήν».

Παράλληλα επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τους Σεβασμιωτάτους Αγίους Αρχιερείς, εκπροσώπους του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου και των Μακαριωτάτων Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων των Αγίων του Θεού Εκκλησιών για τη συμμετοχή τους στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο και τις λατρευτικές εκδηλώσεις αλλά και τους ελλογιμωτάτους κυρίους καθηγητές οι οποίοι συνέβαλαν για την άρτια διοργάνωση του Διεθνούς Επιστημονικού μας Συνεδρίου.

Με την ευκαιρία της παρουσίας σας στην πόλη μας και την Ιερά Μητρόπολή μας και σε ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης, επιτρέ­ψτε μου, Μακαριώτατε, να σας απονείμω την υψίστη τιμητική διάκριση της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, τον χρυσό Σταυρό του αγίου εν­δόξου αποστόλου Παύλου μετά πε­ριδερίου, και σας παρακαλώ να τη δεχθείτε, με την παράκληση να ενθυμείσθε στις προσευχές σας τον ευσεβή κλήρο και λαό της Ιεράς μας Μητροπόλεως, ο οποίος θα μνημονεύει πάντοτε της επι­σκε­ψεώς σας και θα σας συνοδεύει στις ιεραποστολικές σας πορείες νοερά με σεβασμό και με αγάπη υιική.

Δείτε φωτογραφίες της Μητρόπολης εδώ