You are currently viewing Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος στον Εσπερινό των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στη Βέροια

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος στον Εσπερινό των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στη Βέροια

Με λαμπρότητα και επισημότητα τελέστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 28 Ιουνίου ο Εσπερινός της εορτής των Αγίων πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου στην πανηγυρίζουσα Παλαιά Μητρόπολη της Βέροιας.

Οπως αναφέρει ανακοίνωση της Μητρόπολης, των πανηγυρικών και λατρευτικών εκδηλώσεων προίσταται φέτος η Α.Θ.Μ. ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, ο οποίος χοροστάτησε και κήρυξε το θείο λόγο κατά τον Εσπερινό και αύριο το πρωί θα τελέσει Πατριαρχική θεία Λειτουργία.

Μαζί με τον Μακαριώτατο συγχοροστάτησαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες και Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι εκπρόσωποι των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών.

Τον Μακαριώτατο προσεφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων.

Η προσφώνηση του Μητροπολίτου Βεροίας:

«Δεύρο δη μοι σήμερον, το των πιστών ευθύμως καλλιέρημα … Παύ­λον και Πέτρον πρέπουσιν εγκωμίοις στεφανώσωμεν, ότι αφθόνως πάσι τον λόγον κατέ­σπει­ραν».

Με τους λόγους αυτούς καλεί τους πιστούς ο ιερός υμνογράφος, άγιος Ανδρέας Κρήτης, να τιμή­σουν τη μνήμη της δυάδος των κο­ρυφαίων αποστόλων, «τας εν­θέους σάλπιγγας των του Χριστού δογμάτων», «της θεογνωσίας τας πτέρυγας, τας διαπτάσας τα πέρα­τα».

Και στην πρόσκληση αυτή αντα­ποκρινόμενος σήμερα περιχαρώς ο ευαγής και θεόλεκτος κλήρος, οι ευλαβείς μοναχοί και μοναχές, οι φιλόχριστοι άρχοντες και ο ευ­σεβής λαός της Βεροίας και της Ημαθίας έσπευσαν στον υπέρ­λα­μπρο αυτόν παλαιό Μητροπολι­τικό ναό της πόλεώς μας, τον ναό των αγίων ενδόξων πανευφήμων και πρωτοκορυφαίων αποστόλων Παύλου και Πέτρου, για να τους τιμήσουν, ως «περιφανή εγκαλ­λω­πίσματα και πάσης της οικου­μένης εντρυφήματα».

Έσπευσαν για να τιμήσουν εξό­χως και κατά χρέος «τον υπέρ τους άλλους κοπιάσαντα», τον δι­δα­σκαλο της οικουμένης και των Βεροιέων, τον «παμφίλτατο από­στολο» Παύλο, τον ιδρυτή της κατά Βέροιαν Εκκλησίας.

Έσπευσαν όμως να υποδεχθούν και τον τιμώντα διά της σεπτής αυ­του παρουσίας τη λαμπρά εορτή του πρωτοκορυφαίου Παύλου, «του διατρέξαντος κύκλω την οι­κου­μένην» για να ευαγγελισθεί την ειρήνη και να κηρύξει «Χρι­στον εσταυρωμένον και αναστά­ντα», Μακαριώτατο Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας κύριο Θεόδωρο, τον κλείζοντα τον θρόνο του αποστό­λου και ευαγγελιστού Μάρκου, του συνεκδήμου του ουρανοβά­μο­νος Παύλου.

Σας υποδεχόμεθα, Μακαριώτατε, κατά τις ημέρες αυτές τις οποίες η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναού­σης και Καμπανίας από εικοσιτεσ­σάρων ετών έχει αφιερώσει στον διδάσκαλο και καθηγεμόνα της εν τη πίστει, μέγα απόστολο Παύλο, αναθέτοντάς του αντί άλλου στε­φάνου τον στέφανο των εορταστι­κων εκδηλώσεων των Παυλείων, εις τα οποία το παρόν έτος εστιά­ζει στον ευαγγελισμό και την ιερα­ποστολή κατά τον απόστολο Παύ­λο.

Και σείς, Μακαριώτατε, δεν είσθε μόνο Πάπας και Πατριάρχης είσθε και ιερα­πόστολος, και γνωρίζετε καλύτερα από κάθε άλλον τους κόπους και τους πόνους που απαιτεί η σπορά του θείου Λόγου σε έθνη που δεν άκουσαν ποτέ τον λόγο του Χρι­στού, αλλά και την χαρά και την αγαλλίαση που χαρίζει η υψηλή και θυσιαστική αυτή διακονία στην ψυχή του ιεραποστόλου.

Σας υποδεχόμεθα, λοιπόν, κλήρος και λαός, οι άρχοντες και οι ελλογιμώτατοι καθηγητές του Συνεδρίου μας, ως εν πνεύματι μαθητή του πρωτοκο­ρυ­φαίου Παύλου, ως καταγόμενο από τη μεγαλόνησο Κρήτη, στην οποία εκείνος έσπειρε τον λόγο του Θεού και ο μαθητής του από­στολος Τίτος ήταν εκείνος που συνέχισε το έργο του, αλλά και ως εν πνεύματι διάδοχο του αποστό­λου των Εθνών, ο οποίος συνε­χίζει το έργο της ιεραποστολής και του ευαγγελισμού των ανθρώπων στην Αφρική, και σας εκφράζουμε την διάπυρο ευχαριστία μας για την τιμητική επίσκεψή σας στην πόλη της Βεροίας, την οποία ηγία­σαν οι πόδες του μεγίστου εν απο­στόλοις Παύλου, τα αίματα των αγίων μαρτύρων, αλλά και τα δα­κρυα των προσευχών και οι ιδρώ­τες των ασκητικών παλαισμάτων των πολυαρίθμων αγίων, ιεραρ­χων και οσίων και θεοφόρων πα­τέρων, με τους οποίους πλούτισε η τοπική μας Εκκλησία την επου­ράνιο Ιερουσαλήμ.

Σας εκφράζουμε τη μεγάλη ευ­γνω­μοσύνη μας, γιατί με την πα­ρου­σία σας λαμπρύνετε τις λα­τρευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς μας Μητροπόλεως προς τιμήν του μεγίστου εν αποστόλοις ουρανο­βα­μονος αποστόλου Παύλου, με­τα­φέροντάς μας και το ζωντανό μήνυμα της ιεραποστολής της συγ­χρόνου Εκκλησίας μας «τοις εγγύς και τοις μακράν».

«Πάντες προς σε προσδοκώσι», Μακαριώτατε, για να ακούσουν τη φωνή του Πατριάρχου της ιεραπο­στολής, για να ακούσουν τη φωνή και τον λόγο σας.

Δείτε φωτογραφίες της Μητρόπολης εδώ