Εκκλησιαστικαί ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της  30ης Μαΐου 2018⁩

Εκκλησιαστικαί ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 30ης Μαΐου 2018⁩

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Tούς Σεβ. Συνοδικούς Ἱεράρχας Γέροντα Ἀμερικῆς κ. Δημήτρι-ον, Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, Κορέας κ. Ἀμβρόσιον καί Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον.

Τούς ἐφετεινούς τελειοφοίτους τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γέ-νους Σχολῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Βικτωρίας Λαιμοπού-λου, Διευθυντρίας, εἰς οὕς ἀπένειμε τούς καθιερωμένους ἐπιστη-θίους σταυρούς, εἰς εὐλογίαν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, κατά τό ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Vasip Şahin, Νομάρχου τῆς Πόλεως, καί Mevlüt Uysal, Δημάρχου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Δήμου αὐτῆς, παρατεθέν ἐν τῷ ἐν Sütlüce Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Haliç Kongre Merkezi» δεῖπνον (iftar), τῇ ὑψηλῇ παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχωτάτου κ. Recep Tayyip Erdoğan, τήν Τρίτην, 29ην Μαΐου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τό ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış, πρῴην Ὑπουργοῦ, ἐν τῷ Πτωχοκομείῳ Darülaceze παρατεθέν δεῖπνον (iftar), τήν Τετάρτην, 30ήν ἰδίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τό ὑπό τῆς Ἑνώσεως «Vakıflar Ortak Platformu» ἐν πλῷ παρατεθέν δεῖπνον (iftar), αὐθημερόν.