Φωτογραφίες από την τελετή της Αναστάσεως στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

Φωτογραφίες από την τελετή της Αναστάσεως στο Οικουμενικό Πατριαρχείο