Ἡ Ἱερά  Μητρόπολις Πριγκηποννήσων για τήν ἐκδημίαν τοῦ Ποιμενάρχου της

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πριγκηποννήσων για τήν ἐκδημίαν τοῦ Ποιμενάρχου της

Ἡ Ἱερά ἡμῶν Μητρόπολις μετά βαθυτάτου ψυχικοῦ ἄλγους ἀγγέλλει τήν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἀειμνήστου Ποιμενάρχου αὐτῆς, Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κυροῦ Ἰακώβου.

Ἡ ἐξόδιος αὐτοῦ ἀκολουθία τελεσθήσεται ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς νήσου Πριγκήπου, τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου, 31ην Μαρτίου ἐ.ἔ., καί ὥραν 12ην μεσημβρινήν, προεξαρχούσης τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τῆς ἐνταῦθα σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου.

Τήν πρωΐαν τῆς ἰδίας, θά τελεσθῇ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος.

Ὁ ἐνταφιασμός τοῦ σκήνους τοῦ ἀειμνήστου Ποιμενάρχου ἡμῶν γενήσεται ἐν τῷ Κοινοτικῷ Κοιμητηρίῳ Προφήτου Ἠλιού Πριγκήπου.

Ἐκφράζεται θερμή παράκλησις, ὅπως ἀντί στεφάνων κατατεθῶσι δωρεαί διά φιλανθρωπικούς σκοπούς εἰς τάς Ἐκκλησιαστικάς Ἐπιτροπάς τῶν Κοινοτήτων τῶν Νήσων τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως καί εἰς τήν Διακονίαν τῆς Ἀγάπης.