Μνημόσυνο στο Φανάρι, για τους κοιμηθέντας Ιεράρχες του Θρόνου

Ἀνακοινοῦται, ὅτι, τήν προσεχῆ Δ’ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, 18ην Μαρτίου, τελεσθήσεται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τρισαρχι-ερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου καί συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἰκονίου κ. Θεολήπτου καί Καλλιου-πόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, καθ᾿ ἥν θά τελεσθῇ καί τό Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κατά τήν τελευταίαν τριετίαν κοιμηθέντων ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκου-μενικοῦ Θρόνου.

Θά ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούση τοῦ Θρόνου.

Κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 17ης ἰδίου, καί ὥραν 4ην μ. μ., θά χοροστατήσῃ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος.