You are currently viewing Ο Εσπερινός της Συγνώμης στην Ι. Μητρόπολη Τρίκκης

Ο Εσπερινός της Συγνώμης στην Ι. Μητρόπολη Τρίκκης

Μέσα σε κλίμα κατάνυξης και περισυλλογής και με πολλή μεγάλη την συμμετοχή του χριστεπωνύμου πληρώματος της των Τρικκαίων Εκκλησίας ξεκίνησε το απόγευμα της Κυριακής 18 Φεβρουαρίου 2018 για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή με τον A΄ Κατανυκτικό Εσπερινό, που καλείται και «Εσπερινός της Συγγνώμης».

Το απόγευμα στις 6 επικεφαλής του Ιερού κλήρου και του λαού, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης υποδέχθηκε στα προπύλαια του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου Τρικάλων την Ιερά Εικόνα της Παναγίας «Φανερωμένης» την οποία κόμισαν οι Ιερείς από τον ομώνυμο Ναό τον Τρικάλων.

Εν συνεχεία τελέσθηκε ο Εσπερινός Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου με την συμμετοχή σχεδόν του συνόλου των Ιερέων της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ο σεπτός Ποιμενάρχης στο κήρυγμά του ανέφερε τα εξής:

«Σεβαστοὶ πατέρες καὶ ἀγαπητοί χριστιανοί μου.

Μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ ἀναμένουμε κάθε χρόνο τὴν σημερινὴ ἡμέρα. Μέσα στο κατανυκτικὸ κλίμα τῆς λιτῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἐσπερινοῦ καὶ τοῦ φιλήματος τῆς συγχωρήσεως ἀρχίζει ἡ πιὸ σημαντικὴ περίοδος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἡ ἁγία καὶ μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ἡ ἐντατικὴ προετοιμασία γιὰ τὴν ὐποδοχὴ τῶν ὑπερφυῶν μυστηρίων τῆς θείας οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ, ὑπὲρ τῆς ἀγάπης γιὰ τὸ πλάσμα του, τὸν ἄνθρωπο. Δηλαδή τῶν ἀγίων Παθῶν, τῆς φρικτῆς σταυρώσεως καὶ τῆς ὑπερφώτου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ σωτῆρος ὅλων μας.

Αὐτὴ ἡ ἔντονη προετοιμασία περιγράφεται στοὺς ὕμνους της Ἐκκλησίας μας μὲ ἀθλητικοὺς ὅρους καὶ λέξεις. Ἀκούσαμε τὸ πρωί στὴν ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου, «Τὸ στάδιο τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται, οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθεται». Ὁ πνευματικὸς ἀγώνας τῶν χριστιανῶν παρομοιάζεται ὡς ἕνα στάδιο ἀθλημάτων, τοῦ πνεύματος. Τὰ ἀθλήματα στὸν πνευματικὸ αὐτὸ στίβο εἶναι οἱ ἀρετές, τῆς ταπεινοφροσύνης, τῆς ὑπακοῆς στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ μὲ κορυφαία τὴν ἀγάπη. Ἡ νηστεία ἡ σωματικὴ, ἡ ἀποχὴ δηλαδὴ ἀπὸ τὶς τροφὲς δὲν εἶναι ὁ αὐτοσκοπός, ἀλλὰ προσβλέπει στὴν πνευματικὴ νηστεία, τὴν ἀποχὴ ἀπὸ τὴν πολυποίκιλη ἁμαρτία.

Ἡ νηστεία ἀπὸ τὶς τροφὲς δὲν εἶναι μιὰ ἐπιπλέον δίαιτα, ἀπὸ τὶς πολλὲς ποὺ συνήθως κάνουμε, ἀλλὰ ἔχει σκοπὸ νὰ μᾶς κρατᾶ σὲ ἑτοιμότητα γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τοὺς πειρασμοὺς ποὺ ἐμποδίζουν τὴν ζωὴ τῆς ἀγάπης. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας πάντα συνδέουν τὴν νηστεία μὲ τὴν ἐλεημοσύνη, ὡς καρπὸ τῆς γνήσιας ἀγάπης πρὸς τὸν συνάνθρωπό μας, ποὺ μπορεῖ οἱ ἀνάγκες του νὰ μὴν εἶναι μόνο ὑλικὲς ἀλλὰ πνευματικές. «Νηστεύσωμεν, ἵνα ἐλεήσωμεν». Ὁ καλὸς καὶ εὐγενὴς λόγος ἀγάπης πρὸς ὅλους, εἶναι ἡ ἀρχὴ γιὰ τὴν πορεία πρὸς τὴν τέλεια ἀγάπη, ποὺ ὁ Χριστὸς μᾶς διδάσκει μὲ τὸ δικό του θυσιαστικὸ παράδειγμα, ἀγάπης μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ.

Ἡ ἁγία καὶ μεγάλη Τεσσαρακοστὴ εἶναι εὐκαιρία νὰ στραφοῦμε πρὸς τὸν ἐσωτερικό μας κόσμο καὶ μέσα ἀπὸ τὰ ἀσκητικὰ ἐργαλεία ποὺ ἡ Ἐκκλησία μᾶς παρέχει, δοκιμασμένα ἀπὸ τοὺς ἀγίους μας, νὰ διαπιστώσουμε, ποιοὶ εἴμαστε καὶ με μετάνοια νὰ ζητήσουμε τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν μεταμόρφωσή μας πρὸς τὴν ἁγιότητα. Ἡ μόνη ποὺ μπορεῖ νὰ ἀλλάξει τὸν κόσμο ὅλο. Ἡ ἁγιότητα δὲν κερδίζεται, ἀλλὰ δωρίζεται ἀπὸ τὸν Θεὸ σὲ κάθε ἄνθρωπο ποὺ δείχνει μέσα ἀπὸ τὴν ταπεινή του ζωή, ὅτι τὴν θέλει.

Ἡ πνευματικὴ καὶ ὑλικὴ νηστεία στὴν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ ἀπὸ αὔριο εἶναι ἡ συγκατάθεσή μας, ὅτι θέλουμε τὴν σωτηρία. «Ἰδοὺ, λοιπὸν, νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας». Καλὴ ἁγία καὶ μεγάλη Τεσσαρακοστὴ. Καλὸ πνευματικὸ ἀγῶνα».

Τελειώνοντας την ομιλία του ζήτησε συγνώμη από όποιον επίκρανε ή στενοχώρησε με τυχόν λάθη ή παραλείψεις του, ενώ παρείχε και τη δική του συγγνώμη σε κάθε συνάνθρωπο.

Πριν το τέλος του Εσπερινού ανέγνωσε την συγχωρητική ευχή στους πατέρες και τους συγκεντρωμένους πιστούς και όλοι αντάλλαξαν μεταξύ τους τον ασπασμό της αγάπης και της συγχωρήσεως, αιτούμενοι και παρέχοντες συχώρεση, όπως ορίζει η τάξη της Αγίας μας Εκκλησίας, ευχόμενοι μεταξύ τους Καλή Τεσσαρακοστή.

Κατά την διάρκεια του ασπασμού προσήλθε και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος ο οποίος και ευχήθηκε καταλλήλως στον Σεπτό Ποιμενάρχη.