Εκκλησιαστικαί ειδήσεις εκ Φαναρίου,της  9ης Φεβρουαρίου 2018

Εκκλησιαστικαί ειδήσεις εκ Φαναρίου,της 9ης Φεβρουαρίου 2018

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολογ. Διακόνου αὐτοῦ κ. Ἀμβροσίου Καμπούρογλου.

Τόν Θεοφιλ. Ἐφηφισμένον Μητροπολίτην Σύμης κ. Χρυσόστο-μον, ὑποβαλόντα εὐγνώμονας εὐχαριστίας καί υἱϊκά σέβη ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ εἰς τήν Ἐπαρχίαν ταύτην τοῦ Θρόνου, ὅν συνεχάρη ὁ Πατριάρχης εὐχηθείς αὐτῷ ἀφνειᾶ ποιμαντορίαν.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Δημήτριον Σάεθ Καρμπό, Γεν. Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱσπανίας κ. Πορτογαλίας.

Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Ἔκδικον κ. Θεόδωρον Παναγόπουλον, Ὁμότιμον Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας Ἑλένης Κόρσου, Ὁμοτίμου Καθη-γητρίας τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Βικέτον, Δημοσιογράφον, ἐκ Κύπρου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Παναρέτου, κατά τήν ἔναρξιν τοῦ διοργανωθέντος ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου «8ου Διεθνοῦς Φεστι-βάλ Χορῳδιῶν καί Χορευτικῶν Συλλόγων», πραγματοποιηθεῖσαν ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, τήν Παρασκευήν, 9ην Φεβρουαρίου