Δήλωση Χειροτονίας του Εψηφισμέμου Μητροπολίτη  Σύμης  Χρυσοστόμου

Δήλωση Χειροτονίας του Εψηφισμέμου Μητροπολίτη Σύμης Χρυσοστόμου

Ἀνακοινοῦται, ὅτι τήν Κυριακήν τῆς Ἀπόκρεω, 11ην Φεβρουαρίου, τελεῖται ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολο-μαίου, συλλειτουργούντων δ’ Αὐτῷ ἁγίων Ἀρχιερέων ἐντεῦ-θεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καθ’ ἥν τελεσθήσεται ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπο-λίτου Σύμης κ. Χρυσοστόμου.