Ο Νέας Σμύρνης Συμεών χειροτόνησε εις Πρεσβύτερον τον Ιεροδιάκονο  π. Ραφαήλ Μέρο

Ο Νέας Σμύρνης Συμεών χειροτόνησε εις Πρεσβύτερον τον Ιεροδιάκονο π. Ραφαήλ Μέρο

Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου στό Παλαιό Φάληρο σήμερα, Σάββατο 27 Ἰανουαρίου, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας κ. Συμεών χειροτόνησε εἰς Πρεσβύτερον τόν Ἱεροδιάκονο τοῦ Ναοῦ π. Ραφαήλ Μέρο.

Στή χειροτονία τοῦ π. Ραφαήλ προσῆλθαν πλῆθος ἐνοριτῶν ἀλλά καί πολλοί κληρικοί μέ τούς ὁποίους ὁ νέος Πρεσβύτερος συνδέεται ἐν Χριστῷ, καθώς καί πολλοί πνευματικοί ἀδελφοί καί φίλοι του.

Ὁ π. Ραφαήλ εἶναι ἀπόφοιτος Τ.Ε.Ι. καί τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν ἐνῶ φοιτᾶ καί στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.