You are currently viewing Πλήθος κόσμου στο Φανάρι την Πρωτοχρονιά

Πλήθος κόσμου στο Φανάρι την Πρωτοχρονιά

Πλήθος κόσμου και από την Ελλάδα και από αρκετά σημεία του πλανήτη ταξίδεψαν στην Κωνσταντινούπολη για την Πρωτοχρονιά. Πολλοί παρακολούθησαν την πρώτη Πατριαρχική Θεία Λειτουργία του έτους ενώ στο Φανάρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος δέχθηκε πολλούς πιστούς.

Το ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφέρει:

Εν εορταστική ατμοσφαίρα εωρτάσθη εν τοις Πατριαρχείοις η εορτή της Περιτομής του Κυρίου, η μνήμη του Μεγάλου Βασιλείου και η 1η του ανατείλαντος έτους 2018.

Κατά τον Μ. Εσπερινόν της παραμονής, Κυριακής, 31ης Δεκεμβρίου, η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος, εχοροστάτησεν εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ, εν συγχοροστασία μετά των Σεβ. Μητροπολιτών Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Αθανασίου, Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανού, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Συνάδων κ. Διονυσίου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Ικονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ελπιδοφόρου, Κυδωνιών κ. Αθηναγόρου και Σηλυβρίας κ. Μαξίμου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος κ. Νεκτάριος, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου εν τη Πόλει, οι Θεοφιλ. Επίσκοποι Αβύδου κ. Κύριλλος, Αλικαρνασσού κ. Αδριανός και Ερυθρών κ. Κύριλλος, Άρχοντες Οφφικιάλιοι εντεύθεν, ο Εξοχ. Πρέσβυς κ. Ευάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, ο Εντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Πρόξενος της Ουκρανίας ενταύθα, και πιστοί εντεύθεν ως και προσκυνηταί εξ Ελλάδος.

Εν συνεχεία, ο Πατριάρχης εδέχθη τους ως άνω αγίους Αρχιερείς εν τω επισήμω Αυτού Γραφείω, μετά των οποίων αντήλλαξε τον επί τω νέω έτει εόρτιον ασπασμόν, και ευλογήσας διένειμεν αυτοίς την Αγιοβασιλόπιτταν, του χρυσού νομίσματος λαχόντος εις το τεμάχιον του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Ανθηδώνος κ. Νεκταρίου.

Επηκολούθησεν η ειθισμένη ακρόασις της Πατριαρχικής Αυλής και των λαικών Γραμματέων καθ᾿ ην προσεφώνησε τον Πατριάρχην ο Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Ανδρέας και αντεφώνησεν Ούτος, επιδαψιλεύσας τας ευλογίας Του αυτοίς και ευχηθείς την άνωθεν ενίσχυσιν προς επιτέλεσιν της διακονίας των εν τη Μητρί Εκκλησία. Εν συνεχεία υπέβαλον σέβη και έλαβον την Πατριαρχικήν ευλογίαν το προσωπικόν των Πατριαρχείων, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Συμεών Φραντζελά, Αρχικλητήρος.

Είτα, εν τη Αιθούση του Θρόνου εγένετο η τελετή της κοπής της Αγιοβασιλόπιττας της Πατριαρχικής Αυλής υπό του Παναγιωτάτου, εις ην παρέστησαν και οι ως άνω εκπρόσωποι των εν τη Πόλει Διπλωματικών Αρχών Ελλάδος και Ουκρανίας και πλείστοι εκ των εκκλησιασθέντων εις τον Εσπερινόν προσκυνητών. Το χρυσούν νόμισμα έλαχεν εις τον Εντιμ. κ. Παναγιώτην Κ. Χελάν, Αρχιτέκτονα Μηχανικόν, εκ Πατρών.

Το εσπέρας, παρετέθη εις την Πατριαρχικήν Τράπεζαν δείπνον, καθ᾿ ο η Α. Θ. Παναγιότης συνεδείπνησε, κατά το έθος, μετά των κληρικών της Πατριαρχικής Αυλής και τινων φιλοξενουμένων κληρικών και λαικών.

Την επομένην, Δευτέραν, 1ην Ιανουαρίου, η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ κατά την Θείαν Λειτουργίαν του Μ. Βασιλείου, εν συγχοροστασία μετά των Σεβ. Μητροπολιτών Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ικονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου και Κυδωνιών κ. Αθηναγόρου.
Εκκλησιάσθησαν ο Εξοχ. Πρέσβυς κ. Ευάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, πανοικί, ο Εξοχ. κ. Παναγιώτης Μπαλτάκος, διατελέσας Γεν. Γραμματεύς του Υπουργικού Συμβουλίου επί πρωθυπουργίας του Εξοχ. κ. Αντωνίου Σαμαρά, και πιστοί εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.
Κατά την καθιερωμένην εν τη Αιθούση του Θρόνου δεξίωσιν, προσεφώνησαν τον Πατριάρχην, εκ μέρους μεν της σεβασμίας Ιεραρχίας του Θρόνου ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντίνος, εξ ονόματος δε των Αρχόντων Οφφικιαλίων της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας ο Εντιμολ. κ. Αντώνιος Χατζόπουλος, Άρχων Ιερομνήμων, του Πατριάρχου αντιφωνήσαντος καταλλήλως επί τω Νέω Έτει. Τα παραδοσιακά Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς και άλλα εόρτια ασματα έψαλεν όμιλος νέων εθελοντών της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.).

* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν:
– Τον Εξοχ. κ. Παναγιώτην Μπαλτάκον, Νομικόν, μετά της Ευγεν. κ. Βασιλικής Παπακώστα, Αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας, ην ηυλόγησεν επί τοις ονομαστηρίοις αυτής, εξ Αθηνών.
– Τον Εντιμ. κ. Παύλον Μπουζιάνην, Αντιδήμαρχον Καλαμάτας, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Άννης Μαύρου, Φαρμακοποιού, και των τέκνων αυτών Παναγιώτου, Φοιτητού Φαρμακευτικής, και Καλλιόπης, Μαθητρίας, εκ Καλαμάτας.
– Όμιλον νέων εθελοντών εκ της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), υπό την ηγεσίαν της Ευγεν. κ. Δεσποίνης Δημητριάδου, Αρχιτέκτονος, εξ Αθηνών.
– Τον Ελλογ. κ. Toscano Jimenez, Καθηγητήν Γαλλικής γλώσσης, εξ Ισπανίας.
– Τον Ελλογ. κ. Ιωάννην Λαδάν, Υποψήφιον Διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμε-νον την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τοις επικειμένοις ονομαστηρίοις αυτού.