“Πατριαρχικό φιρμάνι” στον Αμερικής Δημήτριο, για να δώσει εξηγήσεις για τα οικονομικά ανοίγματα της Αρχιεπισκοπής

“Πατριαρχικό φιρμάνι” στον Αμερικής Δημήτριο, για να δώσει εξηγήσεις για τα οικονομικά ανοίγματα της Αρχιεπισκοπής