ΣΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ

Επεστράφη την Δευτέρα το πρώτο για τη Χίο,

βιβλίο  Θρησκευτικών  Τετάρτης Δημοτικού ως απαράδεκτο, στο σχολικό Κέντρο Καμποχώρων συνοδευόμενο από το αντίστοιχο έγγραφο του γονέα-κηδεμόνα το οποίο παραλήφτηκε από την Διεύθυνση του σχολείου  η οποία ήτο εμφανώς ενοχλημένη. Το βιβλίο περιλαμβάνει το Τουρκικό ‘ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ’ και αναμένεται απόφαση του ΣΤΕ για τη χρήση του. Ωστόσο έχει μοιραστεί στα παιδιά και διδάσκεται.

Η Πανελλήνια Πρωτοβουλία Γονέων για την Εκπαίδευση καλούν τους γονείς μαθητών να επιστρέψουν τα βιβλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Υπουργείο Παιδείας υπογράφοντας την σχετική επιστολή γονέα. Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή τους:

«Εμείς, οι γονείς και κηδεμόνες των παιδιών που βρίσκονται στη Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση, δηλώνουμε προς κάθε πλευρά ότι επιθυμούμε η παρεχόμενη στα παιδιά μας παιδεία στη Χώρα μας να είναι σύμφωνη με τους άξονες του Συντάγματος της πατρίδας μας και ακόλουθη των αρχών και αξιών που έθρεψαν ιστορικά το έθνος μας και διαμόρφωσαν την πολιτιστική του ταυτότητα και ιδιοπροσωπία. Δεν θα ανεχθούμε κανένα στοιχείο ξένο προς τις ιστορικές, θρησκευτικές και πολιτιστικές μας παραδόσεις να νοθεύσει την αγωγή των παιδιών μας.

Για τον λόγο αυτό αντιδρούμε στην προσπάθεια αλλοιώσεως της χριστιανικής παιδείας των παιδιών μας και τον μέχρι τώρα χαρακτήρα του μαθήματος των Θρησκευτικών και αναγκαζόμαστε με λύπη να επιστρέψουμε στην προισταμένη αρχή ως απαράδεκτους τους νέους φακέλους από τους οποίους στο εξής θα διδάσκεται στα σχολεία το μάθημα των Θρησκευτικών»