Όσοι πιστοί στο στράτευμα προσέλθετε…

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έδωσε χθες στη δημοσιοτητα τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό Κατάταξης Κληρικών για Πλήρωση Κενών Θέσεων Στρατιωτικών Ιερέων Α΄ και Β΄ Τάξης.

Πρόκειται για 13 οργανικές θέσεις στρατιωτικών ιερέων ανά την επικράτεια τις οποίες καλούνται να καλύψουν οι ενδιαφερόμενοι κληρικοί που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Δείτε την Προκύριξη εδώ: προκύριξη