Επιστολή αγωνίας του Σάμου Ευσέβιου στον Αλέξη Τσίπρα για το μεταναστευτικό

Επιστολή αγωνίας του Σάμου Ευσέβιου στον Αλέξη Τσίπρα για το μεταναστευτικό

Τον κώδωνα του κινδύνου στην Πολιτεία και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα κρούει ο  που έστειλε επιστολή το Μαξίμου αναφερόμενος στο μετανασταυτικό και στις ροές που συνεχίζουν να φτάνουν στο νησί και σε ολόκληρο το Αιγαίο, προκαλώντας σοβαρά ζητήματα.

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης αναφέρει:

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Ευσέβιος στα πλαίσια της ποιμαντικής του μερίμνης και εξαιτίας της κορυφούμενης ανησυχίας του ακριτικού μας Λαού, σχετικώς με το μεταναστευτικό πρόβλημα, απέστειλε χθες την υπ’ αριθ. Πρωτ. 449/18-09-2017 Επιστολήν προς τον Εξοχώτατον Πρωθυπουργόν κ.κ. Αλέξη Τσίπρα, την οποία κοινοποεί τόσο προς τους Αξιοτίμους κ.κ. Νικόλαον Κατρακάζον, Αντιπεριφερειάρχην Σάμου και Μιχαήλ Αγγελόπουλον, Δήμαρχον Σάμου, όσο και προς τον Αξιότιμον κ.κ. Δημήτριον Σεβαστάκην, Βουλευτήν Σάμου.

Ο Σεβασμιώτατος στην εν λόγω επιστολή του εκφράζει την προσωπική του ανησυχία, διερμηνεύοντας παράλληλα και την αγωνία του ευσεβούς Λαού μας, ιδίως των κατοίκων του Βαθέος Σάμου «διά το άλυτον, ίσως δε και επικίνδυνον πλέον μεταναστευτικόν πρόβλημα…καθώς τον τελευταίον καιρόν παρατηρείται έντονος αύξησις της παραβατικότητος» και μεταξύ των άλλων επισημαίνει τα ακόλουθα:

«Η κατάστασις εις την Σάμον, κατά το δη λεγόμενον, έχει ξεφύγει από κάθε δυνατότητα ελέγχου και δύναται ευθαρσώς να χαρακτηρισθεί δραματική.

Η εισροή των μεταναστών-προσφύγων γίνεται πλέον με ρυθμούς επέλασης, και το χειρότερον είναι, πως παρά τις από ετών συνεχείς εκκλήσεις μας, ομού μετά των άλλων φορέων της Σάμου, οι πρόσφυγες-μετανάστες δεν είναι διερχόμενοι, όπως υπεγραμμίσαμε, ως θα ενθυμείσθε, και εις την υφ’ Υμών συγκληθείσαν Σύσκεψιν την 6ην Νοεμβρίου 2015. Η παρουσία χιλιάδων πλέον προσφύγων-μεταναστών εντός της πρωτευούσης πόλεως του Βαθέος Σάμου μας επαναφέρει εις κατάστασιν χειροτέραν αυτής του 2015. Τότε οι Πρόσφυγες-Μετανάστες ήταν μεν πολλοί, αλλά ήταν διερχόμενοι!

…Κατά πληροφορίας, οι πρόσφυγες μετανάστες ανέρχονται πλέον εις πέντε χιλιάδας (5.000), καθ’ ην στιγμήν εις την πόλιν του Βαθέος κατοικούν μόλις εξ χιλιάδαι (6.000) κατοίκων. Ο χώρος παραμονής των προσφύγων-μεταναστών (hotspot), ο οποίος ευρίσκεται μόλις 200 μέτρα από την πόλιν, δύναται να φιλοξενήσει μόνον περί τα 800 άτομα.

Οι υποδομές πλέον έχουν υπερκορεσθεί και η διαβίωσις ακόμη και των διαμενόντων καθίσταται προβληματική και δημιουργεί εξάρσεις…

…Σας διαβεβαιούμεν, ότι όλοι εμείς παραμένομεν απλοί θεαταί ενός θεάτρου παραλόγου, βιούντες την εγκατάλειψιν της Πολιτείας και αδύναμοι εξ αυτού να αντιδράσωμε, απευχόμενοι απλώς τα χειρότερα, … και ο νοών νοείτω!

Εξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Δεδομένου, ότι η διευθέτηση ενός τέτοιου κοινωνικού φαινομένου, όπως το μεταναστευτικό είναι πρωταρχικό μέλημα και ευθύνη του Κράτους και όχι της Εκκλησίας, η εν είδει παραινέσεως παρούσα επιστολή μας έχει σκοπόν: α) να εκφράσει την αγωνίαν του ευσεβούς ακριτικού μας λαού και να διερμηνεύσει τας δυσκολίας του, ου μην αλλά και τους φόβους του διά το μέλλον, καθώς ο λαός μας, εις το μεγαλύτερον μέρος του, απώλεσε δυστυχώς την εμπιστοσύνην του προς την κεντρικήν εξουσίαν, εξαιτίας των λαθών και της ολιγωρίας της.

Και β) (έχει σκοπόν) να παρακαλέσει διά την εν αγάπη και υπευθυνότητι επίλυσιν ενός τοιούτου μεγάλου προβλήματος, απτομένου τόσον της υλικής, όσον και της πνευματικής υποστάσεως της ζωής των Ακριτών μας, και κυρίως αυτής!

Διά ταύτα κρούομεν τον κώδωνα του κινδύνου και παρακαλούμεν διά την άμεσον εξασφάλισιν της κοινωνικής συνοχής και ενότητος του Λαού μας και την, ως οίον τε τάχιον, αποσυμφόρησιν της Σάμου από τόσο μεγάλο πλήθος προσφύγων-μεταναστών…».