You are currently viewing Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις τῆς 5ης Ἰουνίου 2017, έκ Φαναρίου

Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις τῆς 5ης Ἰουνίου 2017, έκ Φαναρίου

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν πανηγυρίσαντα Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 5ην Ἰουνίου, καθ᾿ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Νίκανδρος, ἐξ Αὐστραλίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί τῆς Ζαππείου Σχολῆς, προσκυνηταί ἐκ Θεσσαλονίκης καί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως.

Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, ἐκθέσας τάς δραστηριότητας καί τήν συμβολήν αὐτῆς εἰς τήν Ὁμογενειακήν Ἐκπαίδευσιν, καί ὁ  Πατριάρχης, Ὅστις ἀνεφέρθη εἰς τά κατά τήν τρέχουσαν περίοδον ταξείδιά Του καί ηὐλόγησε τούς ἀποφοίτους τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου. Ὡμίλησαν ἐπίσης ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δορυλαίου καί ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννης Δεμιρτζόγλου,  Ἄρχων Μ. Ρεφερενδάριος, Λυκειάρχης τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ προαυλείῳ χώρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

 

* * *

Ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἀθήνας

 

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 5ης Ἰουνίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἀνεχώρησε δι᾿ ἰδιωτικῆς πτήσεως εἰς Ἀθήνας, ἔνθα προσκληθείς θά ὁμιλήσῃ εἰς συγκληθησόμενον ὑπό τοῦ Ὀργανισμοῦ «CONCORDIA» συνέδριον ἐπί τοῦ προσφυγικοῦ θέματος. Τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν ἀποτελοῦν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Νήφων καί ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Γρηγοριάδης, φοιτητής Θεολογίας.

Ὁ Πατριάρχης θά ἐπιστρέψῃ σύν Θεῷ εἰς τήν ἕδραν Του τήν Πέμπτην, 8ην Ἰουνίου. Ἐπίτροπος Αὐτοῦ ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων.

 

* * *

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῇ Ἱ. Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ πανηγύρει αὐτῆς, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Προέδρου τῆς Ἐφορείας αὐτῆς, τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 5ην Ἰουνίου.