You are currently viewing Πειραιώς Σεραφείμ: «Το έγκλημα των εκτρώσεων»

Πειραιώς Σεραφείμ: «Το έγκλημα των εκτρώσεων»

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ με ανακοίνωσή του αναφέρεται στο θέμα των αμβλώσεων όπως αυτό προέκυψε από την άρνηση γιατρών στο νοσοκομείο της Σάμου.

Ο Σεβασμιώτατος κάνει λόγο για έγκλημα που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην πατρίδα μας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Απέναντι στο έγκλημα των εκτρώσεων που στην δύστυχη πατρίδα μας θεωρείται «θεσμοθετημένο δικαίωμα» της γυναίκας, τρεις ιατροί αναισθησιολόγοι του Νοσοκομείου της Σάμου, γνωστοποίησαν με επιστολή τους στην διοίκηση του Νοσοκομείου Σάμου, ότι θα απέχουν από τα καθήκοντά τους σε ιατρική πράξη διακοπής κυήσεως, αν δεν συντρέχουν ιατρικοί λόγοι κινδύνου ζωής ή υγιείας της εγκύου. Επικαλούμενες οι αναισθησιολόγοι, το άρθρο 31 του Ν. 3418/2005 «Κώδικας ιατρικής δεοντολογίας» το οποίο προβλέπει ότι «Ο ιατρός μπορεί να επικαλεσθεί τους κανόνες και τις αρχές ιατρικής συνείδησής του και να αρνηθεί να εφαρμόσει ή να συμπράξει στις διεργασίες τεχνητής διακοπής της κύησης εκτός αν υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος για την ζωή της εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς βλάβης της υγείας της» δήλωσαν ότι δεν θα συμπράξουν στην «διακοπή» της ζωής των εμβρύων.

Αισθανόμαστε την ανάγκη να επαινέσωμε δημόσια τις τρεις ιατρούς της Σάμου, όπως έπραξε και ο Σεβ. Ποιμενάρχης τους κ.κ. Ευσέβιος και να επισημειώσουμε ότι το άρθρο 304 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικος που κατοχυρώνει και στην Ελλάδα το δικαίωμα μιάς γυναίκας στην άμβλωση, στην παραγρ. 4, αποτελεί μία απόδειξη ότι το θετέο δίκαιο, σαν δημιούργημα της ανθρώπινης αντίληψης μπορεί να θεσμοθετεί την ανατροπή της ενθέου ηθικής που καταγράφεται και διά του άγραφου ηθικού νόμου αλλά και διά της ιεράς Αποκαλύψεως στην ανθρωπίνη ψυχή. Στην σύγκρουση των καθηκόντων των ιατρών και των υπευθύνων υγείας που προκύπτει αναποδράστως από τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 304 του ΠΚ και τις διατάξεις του άρθρου 2 παραγρ. 5 και 31 του Ν. 3418/2005 «Κώδικας ιατρικής δεοντολογίας», ασφαλώς υπερτερεί η πρόβλεψη του εν θέματι Κώδικος, διότι τα ζητήματα συγκρούσεως καθηκόντων επιλύονται με σταθμίσεις και ασφαλώς υπέρτερο αγαθό, είναι η διασφάλιση των αρχών της ηθικής συνειδήσεως του ιατρού, να αρνηθεί να συμμετάσχει και να συμπράξει στην διάπραξη μιάς αμβλώσεως, χωρίς να υφίσταται αναπότρεπτος κίνδυνος για την ζωή της εγκύου, από το κατασκευασμένο «δικαίωμα» της γυναίκας στην εγωπαθή και αμοραλιστική άμβλωση που δολοφονεί έναν άνθρωπο, ο οποίος υφίσταται εξ άκρας συλλήψεως σαν ψυχοσωματική ενότητα, συνδημιουργημένη από τον Θεό και τους γονείς του.

Είναι τρομακτική και άκρως διδακτική η κυκλοφορηθείσα ρεαλιστική ταινία Silent scream (Σιωπηλή κραυγή) που καταδεικνύει τον τρόμο και την αγωνία του εμβρύου, του οποίου επιταχύνονται οι καρδιακοί παλμοί, όταν αντλαμβάνεται τον μηχανισμό διαμελισμού του και απορροφήσεώς του και θα έπρεπε όλοι όσοι υποστηρίζουν το κακούργημα των αμβλώσεων και οι γυναίκες που το αποφασίζουν να υποχρεώνονται πριν την ενέργεια τους να παρακολουθήσουν με τα μάτια ορθάνοιχτα αυτήν την ταινία.
Στην πατρίδα μας με μέτριους υπολογισμούς πραγματοποιούνται 300.000 εκτρώσεις το χρόνο εκ των οποίων 110.000 από νέες κάτω των 18 ετών και επομένως πέρα από το ηθικό κακό και το έγκλημα σε βάρος ανυπερασπίστων εμβρύων, για τα οποία ο Αστικός Κώδικας έχει προβλέψει τον θεσμό του εμβρυωρού και εδώ ακριβώς αποτυπώνεται η αντιφατικότητα των ανθρωπίνων νόμων, διαπράττεται και ένα έγκλημα σε βάρος της Πατρίδος με την δημογραφική απομείωση του Ελληνικού πληθυσμού της χώρας. Ο άκρως περιορισμένος αριθμός των γεννήσεων γύρω στις 90.000 ανά έτος, σε συνδυασμό με τον υψηλό αριθμό των θανάτων γύρω στις 120.000 ετησίως, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, έχουν σαν αποτέλεσμα αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων και θανάτων με πρόδηλη συνέπεια, την δημογραφική συρίκνωση. Επομένως αυτοί που διαμαρτύρονται για το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό πρόβλημα, την αύξηση του συνολικού κόστους υπηρεσιών υγείας, την έλλειψη προσώπων στην εθνική άμυνα, τα ελλείματα μεσοπρόθεσμα στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό, τις δυσκολίες προσαρμογής στα νέα οικονομικά περιβάλλοντα, ας αιτιώνται κυρίως το έγκλημα των αμβλώσεων που αφανίζει κάθε χρόνο μια ολόκληρη πόλη.

Τέλος η αφελής θέσις ότι η είσοδος και εγκατάσταση αλλοδαπών προσφύγων και μεταναστών μπορεί βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα να αναχαιτήσει την μείωση του πληθυσμού δεν υπολογίζει ότι οι κατά πάντα συμπαθείς αυτοί συνάνθρωποί μας, είναι φορείς άλλου πολιτισμού και κοσμοειδώλου, ασύμβατων, κυρίως οι προερχόμενοι από ισλαμικές χώρες, με τις ευρωπαικές αρχές της δημοκρατίας, της ελευθερίας του προσώπου και της ισονομίας και ότι αποκτώντας πολιτικά δικαιώματα στην χώρα, θα επιδιώξουν την ανατροπή του υφισταμένου πολιτισμού της, όπως δραματικά βλέπουμε να επισυμβαίνει στις χώρες της αποικιοκρατίας, που πληρώνουν με αίμα το τίμημα του πάλαι ποτέ επεκτατικού μεγαλοιδεατισμού τους, στις χώρες του τρίτου κόσμου.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ