ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ  ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Τὴν Παρασκευὴν 12 Μαΐου, στὶς 8.30΄ τὸ βράδυ, εἰς τὸν ἱερὸν ναὸν ἁγίου Ἀρτεμίου, θὰ τελεσθῇ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Γλυκερίας τῆς μυροβλύτου καὶ θαυματουργοῦ, ὑπὲρ φωτισμοῦ καὶ ἐνισχύσεως τῶν νέων ποὺ πρόκειται νὰ διαγωνισθοῦν στὶν Πανελλαδικὲς καὶ τὶς ἐνδοσχολικὲς ἐξετάσεις.

Προσκαλοῦμε ὅλους τοὺς μαθητές, φοιτητές καὶ τὶς οἰκογένειές τους σὲ αὐτὴ τὴν σύναξη προσευχῆς.