Απολογισμός Ταμείου Αρωγής φοιτητών Μεσσηνίων από την Ι.Μητρόπολη Μεσσηνίας

Απολογισμός Ταμείου Αρωγής φοιτητών Μεσσηνίων από την Ι.Μητρόπολη Μεσσηνίας

Η Ιερά Μητρόπολις Μεσσηνίας ενισχύει τους απόρους φοιτητές – Απολογισμός 2016

 

Από το 2010 σημαντική είναι η οικονομική βοήθεια, η οποία προσφέρεται από το Ίδρυμα : « Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας » προς τους Μεσσηνίους φοιτητές, με έκτακτα βοηθήματα αλλά κυρίως με μηνιαίες υποτροφίες. Μέχρι τώρα έχουν καταστεί Υπότροφοι 59 φοιτητές, οι οποίοι σπουδάζουν διάφορα γνωστικά αντικείμενα σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδος. Το συνολικό ποσό δε, το οποίο έχει διατεθεί από το Ίδρυμα ανέρχεται στις 620.000 Ευρώ.

Ο Απολογισμός του έτους 2016 του Ιδρύματος « Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητρο-πόλεως Μεσσηνίας », έχει ως ακολούθως :

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο από το έτος 2015 …………………………………………………………………..    18.011,00

Εκ καταμετρήσεως παγκαρίου Παρεκκλησίου Αγ. Βαρβάρας ………………    14.479,72

Εισφορά  Ι. Ν. Υπαπαντής …………………………………………………………………….    20.000,00

Εισφορά  Ι. Προσκυνήματος Παναγίας Ελεήστριας Κορώνης ……………..    9.000,00

Εισφορά  Ι. Προσκυνήματος Παναγίας Σγράπας Πυλίας ……………………    8.000,00

Δωρεές  Ιδιωτών……………………………………………………………………………………    35.722,55

Εκ διαθέσεως Διπτύχων …………………………..………………..……………    1.061,00

Τόκοι Καταθέσεων………………………………………………………………………………………..    0,55

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016………………………………………    106.274,82

ΕΞΟΔΑ

Υπότροφοι 2012-2013-2014-2015-2016………………….………………………….    77.400,00

Έκτακτα  Φοιτητικά Βοηθήματα……………………………………………………………..    5.200

Αμοιβή Λογιστού……………………………………………………………………………………….    124,00

Πληρωμή Εφημερίδων για Δημοσίευση Προκηρύξεων κ.λ.π……………………….    272,80

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016…………………………………………    82.996,80

Υπόλοιπο σε χρήση για το 2017:        23.278,02

Ο Σεβασμιώτατος Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν τις ευχαριστίες τους και για την εφετινή οικονομική ενίσχυση, προς :

α) τον Επιχειρηματία κ. Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο για την μεγάλη οικονομική προσφορά του,

β) τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Μητροπολιτικού Ναού της Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας,

γ) το Διοικητικό Συμβούλιο του Προσκυνήματος « Παναγία η Ελεήστρια » Κορώνης,

δ) το Διοικητικό Συμβούλιο του Προσκυνήματος « Παναγία Σγράπα » Πυλίας,

ε) το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού των Αγίων Αποστόλων Καλαμάτας,

ε) τον Εφημέριο και τα μέλη της Επιτροπής του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού Αγίας Βαρβάρας Καλαμάτας,

και στ) όλους τους επώνυμους και ανώνυμους πολίτες της Μεσσηνίας, οι οποίοι προσέφεραν διάφορα χρηματικά ποσά ενισχύοντας τους σκοπούς του Ταμείου Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
Εκ του Δ.Σ.