Ἐκκλησιαστικές εἰδήσεις τῆς 29ης Ἰανουαρίου 2017, έκ Φαναρίου

Ἐκκλησιαστικές εἰδήσεις τῆς 29ης Ἰανουαρίου 2017, έκ Φαναρίου

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευ- χόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 29ης Ἰανουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεοκλήτου.

 

* * *

    Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Κληρικῶν τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Ἰγνατίου Ριγανᾶ, Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου, κ. Λεοντίου Καρίκα καί κ. Δωροθέου Ζέρβα.

Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Δημητριάδην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον, Ἰατρόν, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Πούλιον, Οἰκονομολόγον, ἐκ Σερρῶν.