You are currently viewing Ἐκκλησιαστικές εἰδήσεις τῆς 23ης Ἰανουαρίου 2017 , έκ Φαναρίου 

Ἐκκλησιαστικές εἰδήσεις τῆς 23ης Ἰανουαρίου 2017 , έκ Φαναρίου 

    Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, Χωρεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, συνοδευόμενον ὑπό κληρικῶν τῆς Κοινότητός των, προσελθόντας ἵνα ἐκφράσουν συγχαρητηρίους εὐχάς ἐπί τῷ νέῳ ἔτει.

Τόν Ἐντιμ. κ. Bertrand Buchwalter, νέον Γεν. Πρόξενον τῆς Γαλλίας ἐν τῇ Πόλει, καί τήν Εὐγεν. κ. Sophie De Smedt, Γεν. Πρόξενον τοῦ Βελγίου ἐνταῦθα, εὐχηθείς αὐτοῖς ἐπιτυχίαν εἰς τά καθήκοντά των.

Τόν Ἐντιμ. κ. Σάββαν Κοτάμ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Λουκίας καί τῆς θυγατρός των Ἀλεξίας, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί τάς εὐχαριστίας ἐπί τῇ ἐκφρασθείσῃ Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ πατρός αὐτοῦ ἀειμνήστου Αἰμιλίου Κοτάμ.

Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Κυρίτσην, ἐκ τῶν ὑπαλλήλων τῶν Πατριαρχείων, ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του.