Κύπρος: Ανησυχία Ιεράς Συνόδου για τις συνομιλίες στη Γενεύη για το εθνικό θέμα

Κύπρος: Ανησυχία Ιεράς Συνόδου για τις συνομιλίες στη Γενεύη για το εθνικό θέμα

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016, σὲ ἔκτακτη συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἀσχολήθηκε μὲ τὶς τρέχουσες ἐξελίξεις τοῦ ἐθνικοῦ μας θέματος.
Ὕστερα ἀπὸ διεξοδικὴ συζήτηση, ἅπαντα τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐξέφρασαν τὸν βαθύτατο προβληματισμὸ καὶ τὶς ἔντονες ἀνησυχίες τους, γιὰ ὅσα βλέπουν τὸ φῶς τῆς δημιοσιότητας, ἀναφορικὰ μὲ τὸν ἐπερχόμενο νέο κύκλο συνομιλιῶν στὴν Γενεύη, ἀπὸ τὶς 9 μέχρι καὶ τὶς 12 Ἰανουαρίου τοῦ ἐπὶ θύραις νέου ἔτους 2017.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεφάσισε ὅπως ὁ Πρόεδρος Αὐτῆς, Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ.κ. Χρυσόστομος, ἔλθει σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν Ἐξοχώτατο Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Νίκο Ἀναστασιάδη μὲ τὴν παράκληση νὰ παραστεῖ αὐτὸς ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, γιὰ νὰ ἐνημερώσει τὴν ὁλομέλεια αὐτῆς, γιὰ τὶς τρέχουσες ἐξελίξεις τοῦ ἐθνικοῦ μας θέματος καὶ δεχθεῖ τὶς ἐρωτήσεις ἑνὸς ἑκάστου τῶν μελῶν τῆς Συνόδου.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεφάσισε, ἐπίσης, νὰ καλέσει καὶ ἄλλα πολιτικὰ πρόσωπα, γιὰ νὰ ἀκούσει τὶς ἀπόψεις τους, καὶ νὰ δυνηθεῖ ἔτσι νὰ ἔχει ὁλοκληρωμένη εἰκόνα τῶν γεγονότων καὶ ἀνάλογα νὰ τοποθετηθεῖ.
Ἐνόψει τῆς ἐπερχομένης κοσμοσωτηρίου ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καλεῖ τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ ἐντείνει τὶς προσευχὲς καὶ τὶς πρὸς τὸν Κύριο δεήσεις του, γιὰ νὰ φανεῖ ἵλεως καὶ νὰ συντομεύσει τὸ χρόνο τῆς φρικτῆς δοκιμασίας μας.
Εὔχεται, ἐπίσης, ὅπως τὸ θεῖον βρέφος τῆς Βηθλεέμ, ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ δώσει σύνεση καὶ φωτισμὸ καὶ στοὺς δικούς μας πολιτικοὺς ἡγέτες, ἀλλὰ καὶ στοὺς ἰσχυροὺς τοῦ κόσμου τούτου, ὥστε νὰ ἀποδώσουν δικαιοσύνη καὶ στὸ δικό μας μαρτυρικὸ λαό.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καλεῖ, τέλος, τὸν λαό μας, κατὰ τὶς δύσκολες καὶ κρίσιμες αὐτὲς ὥρες ποὺ διερχόμαστε, ὡς Κυπριακὸς Ἑλληνισμός, σὲ ἑνότητα καὶ ὁμοψυχία.

από Εκκλησία Κύπρου