You are currently viewing Ἐκκλησιαστικές  εἰδήσεις έκ Φαναρίου, τῆς 13ης Δεκεμβρίου 2016 

Ἐκκλησιαστικές  εἰδήσεις έκ Φαναρίου, τῆς 13ης Δεκεμβρίου 2016 

Ἐπί τῷ τραγικῷ τρομοκρατικῷ συμβάντι ἐν Beşiktaş τῆς Πόλεως μέ πλεῖστα θύματα καί πολύ περισσοτέρους τραυματίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, διερμηνεύων καί τά αἰσθήματα λύπης καί ἀποτροπιασμοῦ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας, ἀπέστειλε θερμόν συλλυπητήριον Γράμμα πρός τόν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας τῆς Χώρας Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan.
Ἐξ ἄλλου, εἰς τήν ἐν Dolmabahçe τελετήν ἀποτίσεως φόρου τιμῆς πρός τήν μνήμην τῶν θυμάτων, τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Beşiktaş, τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί τόν σεπτόν Προκαθήμενον ἐξεπροσώπησαν ὁ Ἐπόπτης Βοσπόρου Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος καί ὁ Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ.

* * *

Ὡσαύτως, ἐπί τῷ ἀκούσματι τρομοκρατικῆς ἐνεργείας ἐναντίον Κοπτικοῦ Ναοῦ ἐν Καΐρῳ μέ 25 θύματα, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀπέστειλεν ἀδελφικόν Μήνυμα συμπαθείας καί συμπαραστάσεως πρός τόν Μακ. Πάπαν καί Πατριάρχην τῶν Κοπτῶν κ. Tawadros Β´.

 

* * *

 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 12ην Δεκεμβρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῇ Ἱ. Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Σκήτῃ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Χάλκης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ αὐτοῦ, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ναϋδρίῳ αὐτῆς Θείαν Λειτουργίαν καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριος.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, καί πλῆθος προσκυνητῶν ἐκ τῆς Πόλεως καί τῶν Νήσων.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας προσεφώνησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης καί ὑπεύθυνος τῆς Σκήτης, καί ἀπήντησεν ὁ Πατριάρχης, εὐχαριστήσας τόν ἅγ. Προύσης καί ἀναφερθείς εἰς τά τραγικά τρομοκρατικά γεγονότα τοῦ Σαββάτου, 10ης Δεκεμβρίου.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις εἰς τό Ἀρχονταρίκι τῆς Σκήτης.

 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 13ην τ. μ., ἐπί τῇ κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Βατοπαιδινῷ Μετοχίῳ κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας καί τῇ συμπροσευχῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἄρτης κ. Καλλινίκου.
Ἐν τῷ τέλει, ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Παροικίας Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Πανάρετος προσεφώνησε τόν Παναγιώτατον ἑλληνιστί καί ρωσσιστί, Ὅστις ἀπήντησεν ἐπικαλεσθείς τήν εὐλογίαν τοῦ Ἁγίου, μεταγλωττίζοντος τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Μετοχίου.

 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν νέον Μητροπολίτην Ἄρτης Σεβ. κ. Καλλίνικον, εὐχηθεῖς αὐτῷ εὐλογημένην καί καρποφόρον ποιμαντορίαν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Θεολόγου Ντούβαλη.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀλέξην Ἀλεξανδρῆν, Ἄρχοντα Μ. Ρήτορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Πρέσβυν ἐ. τ., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐφημίας.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Ἄνναν Θεοδωρίδου – Ντέλ Ρέ καί Ἄνναν Ψαροπούλου, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίαν Παντελάρα – Μπεκιάρη, Καθηγήτριαν, ἐκ μέρους τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζαππείου.
Τούς Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Καλαϊτζῆν, ἐκ Πάτμου, καί κ. Ayhan Sirimoğlu, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κεβρεκίδην, Εἰκαστικόν, ἐντεῦθεν.