You are currently viewing Νέος επίσκοπος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο – Βοηθός του Μητροπολίτη Λέρου

Νέος επίσκοπος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο – Βοηθός του Μητροπολίτη Λέρου

Στήν ἐκλογή βοηθοῦ Ἐπισκόπου, τοῦ Μητροπολίτου μας Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου, προχώρησε πρίν λίγο ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, πού συνεδριάζει ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Κατόπιν προτάσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, οἱ Συνοδικοί Ἱεράρχες ἐξέλεξαν παμψηφεί τόν Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἀρχιμανδρίτη Στέφανο Κατέ, ὑπό τόν ψιλόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Στρατονικείας.

Ὁ ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος, μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου  κ. Παϊσίου, μεταβαίνουν εἰς Βασιλεύουσαν, διά τό Μικρόν καί Μέγα Μήνυμα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΕΙΑΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΤΕ

Ὁ ἐψηφισμένος Θεοφιλέστατος κύριος Στέφανος (κατά κόσμον Ἀθανάσιος) Κατές τοῦ Εὐαγγέλου, γεννήθηκε στήν Ζυρίχη Ἐλβετίας, τήν 1η Ὀκτωβρίου 1969.

Τίς ἐγκύκλιες σπουδές του ὁλοκλήρωσε στά Τρίκαλα Θεσσαλίας.
Τό 1987 εἰσήχθη στήν Στρατιωτική Σχολή Μονίμων Ὑπαξιωματικῶν, καί μετά τήν ἀποφοίτησή του ἀπό τήν Σχολή, ὑπηρέτησε εὐδοκίμως στόν Ἑλληνικό Στρατό, ὡς Μόνιμος Ὑπαξιωματικός, ἐπί 12 συναπτά ἔτη.

Τό 1998, ὑποβάλλων κανονικῶς τήν παραίτησίν του, ἀποστρατεύθηκε ἀπό τάς τάξεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ καί εἰσῆλθε εἰς τάς τάξεις τῶν κληρικῶν, ὅπου χειροτονήθηκε Διάκονος στίς 6 Ἰανουαρίου 1999, ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας Νεκτάριο.

Στίς 9 Δεκεμβρίου 2001 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, ὑπό τοῦ ἰδίου Μητροπολίτου, καί ἀνέλαβε καθήκοντα ἐφημερίου στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Βοθύνων Καλύμνου, ἕως τόν Ἰανουάριο τοῦ 2004, ὁπότε καί μετετέθη στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό «Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου» Λέρου.

Ὡς ἱερατικῶς προϊστάμενος πρωτοστάτησε στήν ἐκ βάθρων ἀνακαίνισιν καί ἀποκατάστασιν, εἰς τό παλαιόν κάλλος, τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, καταστήσας αὐτόν σήμερον ἐκκλησιαστικόν μνημεῖον – κόσμημα τῆς Λέρου.

Τόν Δεκέμβριο τοῦ 2010, διορίσθηκε Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, θέσιν τήν ὁποίαν κατέχει ἕως καί σήμερον, κηρύττων τόν Θεῖον Λόγον σέ κάθε περίστασιν.

Διατηρεῖ ἀπό πενταετίας ἑβδομαδιαῖες ραδιοφωνικές ἐκπομπές στά τοπικά Μ.Μ.Ε.

Ἀπό τό 2002 ἕως τό 2004, διετέλεσε Διευθυντής τοῦ Ὀρφανοτροφείου Ἀρρένων Καλύμνου.

Ἀπό τό 2007 ἕως καί σήμερα, διατελεῖ Διευθυντής τοῦ Ἰσιδωρείου Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Λέρου, φροντίζων διά τήν εὔρυθμον αὐτοῦ λειτουργίαν καί τήν καλήν διαβίωσιν τῶν γερόντων, ὡς μαρτυροῦν τά γελαστά πρόσωπά των.

Εἶναι ὑπεύθυνος Ἐφημέριος τῶν Στρατιωτικῶν Μονάδων καί Σωμάτων Ἀσφαλείας τῆς νήσου Λέρου. Συχνά δέ ἐπισκέπτεται τίς ἀκριτικές νησίδες μεταφέρων εἰς τούς στρατευμένους τόν παλμόν τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Πατρίδος.

Τυγχάνει ἀπόφοιτος τοῦ Θεολογικοῦ Τμήματος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, λαβών τό πτυχίον του μέ βαθμόν «λίαν καλῶς».

Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2015, ἔλαβε τό ὀφφίκιο τοῦ ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.

Ἐκπροσωπεῖ ἐπιτυχῶς καί εὐόρκως τήν Ἱερά Μητρόπολιν σέ ὅλα τά Συνέδρια περί τῶν αἱρέσεων καί τοῦ προσκυνηματικοῦ τουρισμοῦ, πάντοτε μέ λόγο μαχόμενος κατά τῶν αἱρέσεων πού σήμερα μαστίζουν τήν Πατρίδα μας.

Εὑρίσκεται πάντοτε εἰς τό πλευρό τῶν ἀσθενῶν καί τῶν προσφύγων κάθε θρησκείας καί φυλῆς τῶν Hot Spot τῆς νήσου Λέρου, παρακολουθῶν ἐκ τοῦ σύνεγγυς τήν ὁμάδα τῶν Μονοφυσιτῶν ἀδελφῶν, ὡς σύνδεσμος αὐτῶν καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐν Λέρῳ.

Πρός τόν σκοπόν αὐτόν ἔχει ἀγαστή συνεργασία μετά τοῦ Ἐπάρχου, τοῦ Δημάρχου καί τῶν λοιπῶν τοπικῶν Ἀρχῶν, σέ θέματα προσφυγικοῦ καί μεταναστευτικοῦ.

Ὡς πνευματικός τῆς νήσου Λέρου καθοδηγεῖ τήν νεολαία εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί τήν ἠθική τελειότητα.

Κατέχει τήν θέση τοῦ ὑπευθύνου τῆς Σχολῆς Γονέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, φροντίζων τήν λειτουργίαν αὐτῆς διά καταλλήλων καί διακεκριμένων ὁμιλητῶν (Μητροπολίται, καθηγηταί πανεπιστημίου, κοινωνικοί λειτουργοί, κ.λ.π.).

Τήν 28ην Νοεμβρίου τ.ἔ. ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῇ προτάσει τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, παμψηφεί, Βοηθός Ἐπίσκοπος τοῦ Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου, ὑπό τόν ψιλόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Στρατονικείας.

Ακολουθούν οι επιστολές του Οικουμενικού Πατριάρχη προς τον Μητροπολίτη Λέρου κ. Παϊσιο και τον εψηφισμένο Επίσκοπο Στρατονικείας κ. Στέφανο, αλλά και η απάντηση του κ. Παϊσίου.

Από Ι.Μ. Λέρου