Η Ουγγαρία συνεισφέρει στην αποκατάσταση του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου 

Η Ουγγαρία συνεισφέρει στην αποκατάσταση του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου 

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 10ης /23ης Νοεμβρίου 2016, ὁ Πρέσβυς τῆς Οὐγγαρίας εἰς Ραμάλλαν κ. Mihalui Geza, προσελθών εἰς τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, προσέφερε τό ποσόν τῶν ἑκατόν χιλιάδων εὐρώ (100.000 €), ὡς συνεισφοράν τῆς χώρας αὐτοῦ πρός τό ἐπιτελούμενον ἔργον τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου.
Εὐχαριστῶν θερμῶς ὁ Μακαριώτατος, ηὐχήθη τῷ Ἐξοχωτάτῳ κ. Πρέσβυν πάσαν εὐημερίαν εἰς τήν χώραν αὐτοῦ καί τήν εὐλογίαν τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου.

από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων – εκ της Αρχιγραμματείας

ougaria-p-tafos-2