You are currently viewing Αγιασμός για την έναρξη λειτουργίας του ιατρείου χρονίων νευρολογικών παθήσεων «Άγιος Λουκάς» της Ι.Μητροπόλεως Βεροίας 

Αγιασμός για την έναρξη λειτουργίας του ιατρείου χρονίων νευρολογικών παθήσεων «Άγιος Λουκάς» της Ι.Μητροπόλεως Βεροίας 

Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου το μεσημέρι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε αγιασμό για την έναρξη λειτουργίας του ιατρείου χρονίων νευρολογικών παθήσεων της Ιεράς Μητροπόλεως «Άγιος Λουκάς Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως ο Ιατρός» που λειτουργεί στον 6ο όροφο στο κτίριο της Ιεράς Μητροπόλεως επί της οδού Βενιζέλου 29 (ύπερθεν του Βιβλιοπωλείου «Παύλειος Λόγος».
Μετά τον αγιασμό ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε πατρικούς λόγους ενώ ομίλησε και η ΔΙευθύντρια του Κέντρου κ. Βασιλική Κώστα, Καθγήτρια Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ.
Στον αγιασμό παρέστησαν και οι αρχιερείς – εκπρόσωποι των Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών κατά τις οερτές για τα 1100 χρόνια από την κοίμηση του Αγίου Κλήμη Αχρίδος.
Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ
Μία από τις δράσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, είναι και αυτή του Ιατρικού Κέντρου χρονίως νευρο­λο­γικώς πασχόντων «Ο άγιος Λουκάς», το οποίο λειτουργεί πολ­λα χρόνια τώρα στη Βέροια εξυπη­ρε­τώντας ανάγκες των αδελφών μας που αν­τιμετωπίζουν τέτοια προβλή­μα­τα και καλύπτοντας ένα κενό το οποίο δυστυχώς δεν κα­λύπτεται από τις κρατικές δομές πε­ριθάλψεως και του οποίου τη λειτουργία για φέτος εγκαινιά­ζου­με σήμερα με την τέλεση του Αγια­σμού.
Όπως πολλοί γνωρίζετε και όπως επαναλαμβάνω κάθε φορά, η λειτουργία αυτού του Κέντρου στηρίζεται στην εθελοντική προσ­φο­ρα αγάπης της καθηγη­τρι­ας της Ια­τρικής Σχολής του Αρι­στο­τελείου Πανεπιστημίου Θεσσα­λο­νι­κης κ. Βα­­σιλικής Κώστα, που παρά τις πολλές της υποχρεώσεις στη Θεσσαλονίκη με πολλή αγάπη στηρίζει αυτή την προσπάθειά μας και με την προσωπική της παρου­σία και με την επιστημονική της κατάρτιση. Στηρίζεται όμως το Κέντρο μας και στη βοήθεια και τη σύμπραξη των Εθελο­ν­τριών αδελ­­φων του Πα­ραρ­τη­μα­τος του Ελληνικού Ερυ­θρού Σταυ­ρού της πόλεώς μας, που προσφέρουν ανε­κτίμητες υπη­ρεσίες στους πάσχο­ντες συναν­θρω­πους μας και στις οι­κο­γε­νειές τους που έχουν με­γάλη ανά­γκη από τη στήριξη και τη βοή­θεια που προσ­φέρει το Ια­τρικό Κέντρο της Μη­τροπόλεώς μας.
Η προσφορά αυτή μπορεί βέβαια να μην καλύπτει όλες τις ανάγκες που υπάρχουν είναι όμως μία προσπάθεια που κάνει η Ιερά Μη­τρόπολή μας με τη συμπα­ράσταση των συνεργατών της για να ανα­κου­φίσουμε όσο μπορούμε τους ασθενείς αδελφούς μας και να διευκολύνουμε και τους οικείους τους ώστε να μπορούν να βοη­θη­σουν και να στηρίξουν και εκείνοι με τη σειρά τους καλύτερα τους πάσχοντες συγγενείς τους.
Επιπλέον η λειτουργία του Κε­ντρου μας δίνει ένα μήνυμα αισιο­δο­ξίας και ελπίδας ότι με την αλ­λη­λεγγύη, με την εθελοντική και ανιδιοτελή προσφορά αγάπης μπο­ρούμε στη δύσκολη αυτή επο­χη της κρίσεως που περνάμε να κάνουμε πολλά. Δίνει το μη­νυμα ότι, όταν ο ένας είναι προ­θυ­μος να απλώσει το χέρι του στον διπλανό του, κανείς δεν είναι μο­νος, κα­νείς δεν είναι αβοή­θη­τος, αλλά όλοι είμαστε μαζί, ενωμένοι ως μέλη του ίδιου σώματος, του σω­ματος του Χριστού.
Με την ευκαιρία, λοιπόν, της ενάρ­ξεως της λειτουργίας του Κε­ντρου μας θέλω να ευχαρι­στήσω και πάλι την καθηγήτρια κυρία Κω­στα, τις εθελόντριές μας και όσους στηρίζουν με κάθε τρόπο και αυτή την προσπάθεια και να ευχηθώ ο Θεός διά πρεσβειών του αγίου Λουκά, αρχιεπισκόπου Συμ­φερουπόλεως του θαυματουργού να σας ανταποδίδει την αγάπη σας και την προσφορά σας με τη χάρη και την ευλογία του.