You are currently viewing Μεγάλη εκδήλωση για τον Γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη

Μεγάλη εκδήλωση για τον Γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη

Παρουσίαση νέου βιβλίου στο πλαίσιο της 5ης έκθεσης ορθόδοξου χριστιανικού βιβλίου
Μια ξεχωριστή ευκαιρία θα έχουν οι επισκέπτες της 5ης έκθεσης ορθόδοξου χριστιανικού βιβλίου τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ, καθώς παρουσιάζεται ένα νέο βιβλίο για ένα μεγάλο ασκητή του Αγίου Όρους, τον χαρισματικό Γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη.
Ο συγγραφέας του βιβλίου, ομότιμος καθηγητής της Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Κος Γεώργιος Κρουσταλάκης, καταθέτει τη δική του μαρτυρία, δίνοντας έμφαση σε άγνωστες πλευρές της μορφής του Γέροντα, προβάλλοντας έτσι μια πληρέστερη εικόνα της προσωπικότητας και της διδασκαλίας του.
Γράφει χαρακτηριστικά στο εισαγωγικό του σημείωμα ο συγγραφέας:
“Θά μπορούσαμε νά τόν χαρακτηρίσουμε ὡς ἕναν ἀπό τούς τελευταίους ἡσυχαστές τοῦ αἰώνα μας, ὅπως ἐπίσης καί ὡς σημαντικό ἐπίγονο τῆς Φιλοκαλικῆς ἀναγέννησης στό Ἅγιον Ὄρος. Προικισμένος μέ τό χάρισμα τῆς πνευματικῆς καθοδήγησης, υἱοθέτησε τήν ἡσυχαστική φιλοσοφία τῶν Φιλοκαλικῶν Πατέρων. Ὑπῆρξε πρότυπο χαρισματικοῦ ὑποτακτικοῦ καί φωτισμένου Γέροντα. Ἦταν ὁ διακριτικός Γέροντας τῆς συνέπειας, τῆς ἀκρίβειας, τῆς ταπείνωσης, τῆς ἀδιάκριτης ὑπακοῆς καί τῆς ἑκούσιας πτωχείας.
«Καρδιά διάτρητη ἀπό τή θεϊκή ρομφαία! Στό κύπελλό του νερό, μισό-μισό μέ δάκρυα παρακλήσεως γιά τόν κόσμο!»
Ὁ Γέροντας Ἐφραίμ ὡς πνευματικός πατέρας καλλιέργησε καί ἀνέπτυξε πάρα πέρα μέ τή συμβουλευτική του, μέ τή διδασκαλία του καί κυρίως μέ βιωματικό τρόπο τήν παιδαγωγική τῶν ἁγίων Πατέρων, σκορπώντας ἀπό τόν πλοῦτο τῶν χαρι- σμάτων του στούς ἀνθρώπους.
Μιλώντας γιά τόν πατέρα Ἐφραίμ τόν Κατουνακιώτη, αἰσθάνομαι ἰδιαίτερη συγκίνηση, γιατί ἀναφέρομαι σέ μία σύγχρονη ὁσιακή φυσιογνωμία τῆς πόλεως τῶν Θηβῶν, σέ ἕναν Ἅγιο συμπολίτη μας. Ἀποφοιτήσαμε ἀπό τό ἴδιο Γυμνάσιο καί ἀπό τό ἴδιο παλαιό σχολικό κτήριο, πού δέν ὑπάρχει πιά.
Ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού συναντηθήκαμε καί συνομιλήσαμε μέ τόν πατέρα Ἐφραίμ διαισθάν- θηκα –ἀπό ὅ,τι φυσικά ἤμουν σέ θέση ἐκείνη τή στιγμή νά ἀντιληφθῶ– ὅτι ἁπλωνόταν μπροστά μου ἕνα ἀπέραντο πνευματικό πεδίο, ἦταν μια πνευματική πηγή ἀπ’ ὅπου ἀνέβλυζαν νάματα παιδείας καί θείας σοφίας!
Τήν πρώτη φορά πού ἐπισκέφθηκα τόν πατέρα Ἐφραίμ, φεύγοντας μοῦ εἶπε κάτι, πού δέν θά τό λησμονήσω ποτέ: «Ὅποιος ἔρχεται στό Ἅγιον Ὄρος, ἔστω καί μία φορά, δέν τόν ἀφήνει στό ἑξῆς ἡ Παναγία Μητέρα μας νά “φύγει” ἀπό κοντά Της!». Τόν λόγο αὐτό τόν θεώρησα ὡς μία «πληροφορία»· ἀσφαλῶς, ὅμως, κατά βάθος, ἦταν καί εὐχή.
Ἡ παρούσα συγγραφή ἀποτελεῖ μία παράτολμη προσπάθεια, πιθανόν γιά ὁρισμένους καί «ἱερόσυλη» ἐνέργεια, κατά τήν ὁποία ἐπιχειροῦμε νά προσεγγίσουμε τόν ἐσώτερο κρυπτό κόσμο ἑνός ἁγίου καί νά φωτίσουμε πτυχές τῆς ψυχικῆς του ζωῆς.
Γράφοντας, εἶχα πράγματι, μερικές φορές, τήν αἴσθηση –ἀπό ἐπιστημονική συνήθεια– ὅτι συνθέτω ἕνα «ἡμερολόγιο», τρόπον τινά, παιδαγωγικῶν θέσεων καί ἀναμνήσεων. Σέ ὧρες ὅμως πνευματικῆς περισυλλογῆς καί ἡσυχίας, ὑπερνικώντας τή συνήθεια, προσέγγιζα καί πάλι τήν πραγματικότητα. Κατανοοῦσα τώρα ὅτι «λαλοῦμεν σοφίαν Θεοῦ ἐν μυστηρίῳ τήν ἀποκεκρυμμένην» (Α Κορ. 2, 7). Τοῦτο, βέβαια, μέ ἔκανε νά συναισθάνομαι μερικές φορές τήν ἀδυναμία μου, γιατί συνειδητοποιοῦσα πώς βαδίζω σέ φλεγόμενη ἱερά περιοχή, ὅπου «ἅ καί λαλοῦμεν οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ’ ἐν διδακτοῖς Πνεύματος Ἁγίου» (Α Κορ. 2, 13). ”
Στην παρουσίαση του βιβλίου θα συμμετάσχουν ο μητροπολίτης Αργολίδος κ.Νεκτάριος,
ο πρωτοπρεσβύτερος π.Σπυρίδων Βασιλάκος, θεολόγος-εφημέριος του Ι.Ναού Ευαγγελιστού Λουκά Θηβών
και ο συγγραφέας του βιβλίου κ.Γεώργιος Κρουσταλάκης

5η ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ & ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
19-20-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CARAVEL Bασ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα

gerontas-efraim-katounakiotis-2