Η αποκάλυψη της πλάκας του Παναγίου Τάφου

Η αποκάλυψη της πλάκας του Παναγίου Τάφου

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 13ης / 26ης Ὀκτωβρίου 2016, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τοῦ Τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν, κατῆλθε διά τῶν βαθμίδων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα συνηντήθη μετά τοῦ κουστωδοῦ τῆς Ἁγίας Γῆς π. Φραγκίσκου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σεβάν τοῦ Πατριαρχείου τῶν Ἀρμενίων μετά τῶν συνοδῶν αὐτῶν καί εἰσῆλθεν εἰς τό ἐσωτερικόν τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου καί ἐθεάσαντο τήν πλάκαν, τήν καλύπτουσαν τόν Ἅγιον Τάφον, ἀποκεκυλισμένην ὑπό τῆς ὁμάδος τῶν τεχνικῶν τοῦ Ε.Μ.Π. ὑπό τήν κ. Μοροπούλου, (ὡς θά ἐμφανισθῇ εἰς προσεχῶς ἀναρτηθησόμενον βίντεο), προκειμένου διά τοῦ ἐνδεδειγμένου ἐν συνεχείᾳ καθαρισμοῦ νά θεαθῇ ἡ βάσις καί ὁ ὅλος βράχος τοῦ Τάφου. Λεπτομέρειαι περί τούτου ἀναρτηθήσονται προσεχῶς εἰς βίντεο.

Εἰσελθόντες πάντες καί προσκυνήσαντες τό μνημεῖον καί ἐνημερωθέντες περί τῶν ἐργασιῶν ὑπό τῶν τεχνικῶν, ἐδόξασαν ἐν βαθείᾳ κατανύξει τόν ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσντα Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τόν ἁγιάσαντα τήν ἐκτέλεσιν ἑνός τοιούτου ἔργου συντηρήσεως καί ἀποκαταστάσεως τοῦ Ζωοδόχου αὐτοῦ Τάφου.

Η παρουσίασις του έργου αποκαταστάσεως του Ιερού Κουβουκλίου εις το ίδρυμα Yad Izhak Ben Zvi

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 13ης /26ης Ὀκτωβρίου 2016, ἡ συντονίστρια καθηγήτρια τοῦ Ἑλληνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) κ. Ἀντωνία Μοροπούλου ἐπαρουσίασε τό ἐπιτυχῶς ἐπιτελούμενον ἔργον τῆς συντηρήσεως καί ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τάς διαφόρους φάσεις, πτυχάς καί προοπτικάς αὐτοῦ, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό video, εὐλογίᾳ καί παρουσίᾳ τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συνοδευομένου ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, προσκεκλημένην εἰς τήν πρώτην ἡμέρα τῶν ἐργασιῶν τῆς Tenth Annual New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its Environs Conference, λαμβανούσης χώραν εἰς τήν Δυτικήν Ἱερουσαλήμ εἰς τό Ἱδρυμα Yad Izhak Ben Ζvi. Ἡ παρουσίασις αὕτη μέ τίτλον ‘Sustainable Rehabilitation of the Holy Sepulcher. An Interdisciplinary Scientific Study and Monitoring, a Scientific intergrated Governance of the Project᾽, ἀναρτηθήσεται προσεχῶς εἰς βίντεο.

Από την Αρχιγραμματεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων