Κατασκευή της νέας πτέρυγας στο Τιάλειο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Κοζάνης

Κατασκευή της νέας πτέρυγας στο Τιάλειο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Κοζάνης

Από kozan

Στην κατασκευή της νέας πτέρυγας στο Τιάλειο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο προχωρούν οι συμβαλλόμενοι φορείς Δήμος Κοζάνης, Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης και Τιάλειο, θέμα που συζητείται και τίθεται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης.
Ο αρμόδιος για το έργο Αντιδήμαρχος Κοζάνης Κωνσταντίνος Δεσποτίδης, μιλώντας για το έργο έδωσε λεπτομέρειες για τους ρόλους και τις ευθύνες του κάθε συμβαλλόμενου, όπου μεταξύ άλλων τόνισε τα εξής:

«Πρόκειται για μία διαδικασία στην οποία ενεπλάκη ο Δήμος αναγνωρίζοντας τον κοινωφελή χαρακτήρα της παρέμβασης και δεδομένου του γεγονότος ότι οι άλλοι συμβαλλόμενοι δεν μπορούν να υποβάλλουν το έργο για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ αναλαμβάνει ο Δήμος το να δημοπρατήσει, να παρακολουθήσει και να υλοποιήσει το έργο με τις Υπηρεσίες του.

Η Μητρόπολη αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης και την έκδοση της οικοδομικής αδείας. Το Τιάλειο Γηροκομείο ως ιδιοκτήτης αναλαμβάνει την διευκόλυνση της διαδικασίας με τα έγγραφα που θα χρειαστούν κ.ο.κ.».