You are currently viewing Άλλαξε ο Καταστατικός Χάρτης και δεν το ξέρουμε; • Από πότε δεν έχουν δικαίωμα εκλογής οι Τιτουλάριοι Μητροπολίτες;

Άλλαξε ο Καταστατικός Χάρτης και δεν το ξέρουμε; • Από πότε δεν έχουν δικαίωμα εκλογής οι Τιτουλάριοι Μητροπολίτες;

ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ Μ.ΤΖΟΥΜΑ

Η ασχετοσύνη είναι ως ένα βαθμό ανεκτική και συγχωρητέα (δεν μπορούν όλοι να τα ξέρουν όλα), η παραπληροφόρηση, όμως, ή η σκόπιμη διαστρέβλωση γεγονότων είναι επικίνδυνη, γιατί εμπεριέχει δόλιο σκοπό, κυρίως όταν προέρχεται από θεσμικά πρόσωπα. Και αυτό πρέπει να το προσέξουν ορισμένοι και μάλιστα στο χώρο της Εκκλησίας.

Μέσα στα πολλά που σκαρφίστηκαν για να μας αποπροσανατολίσουν και μέσω ημών την κοινή γνώμη,για ένα κυοφορούμενο σχέδιο, έστω σε χρόνο μέλλοντα, ανήκει και η εσχάτως δημοσιευθείσα πληροφορία οτι ο Μητροπολίτης Διαυλείας Αλέξιος, ο από Καρθαγένης, ο οποίος ενεγράφη πλέον στην Εκκλησία της Ελλάδος, δεν είναι εκλόγιμος. Και ως εκ τούτου όλα αυτά που εγράφησαν, για σχέδιο δήθεν εκλογής του στην Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων, είναι αποκυήματα της φαντασίας των αισχρών δημοσιογράφων που θέλουν να ανακατεύονται σε όλα!

Εκείνο που εντυπωσιάζει είναι το απόλυτον του ισχυρισμού οτι δεν μπορεί να εκλεγεί πλέον σε άλλη Μητρόπολη.
Διότι προφανώς τον ενέγραψαν στον κατάλογο των τιτουλαρίων Μητροπολιτών και όχι των Σχολαζόντων όπως θα έπρεπε.
Και ναί,θα έπρεπε να γραφεί στους Σχολάζοντες διότι ήταν εν ενεργεία Μητροπολίτης Καρθαγένης, έστω του πρεσβυγενούς Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και παραιτήθηκε από τη θέση αυτή και ήλθε στην Εκκλησία της Ελλάδος.
Το επιχείρημα οτι ανήκει στους τιτουλάριους Μητροπολίτες μπορεί να τον καθιστά εκ πρώτης όψεως μη εκλόγιμο– όπως έχουν βαλθεί να μας πείσουν– διότι ο νομοθέτης δεν ήταν σαφής όπως θα έπρεπε, όταν οριοθετούσε τα πράγματα.
Σε αυτό τον συλλογισμό στήριξαν και τις θέσεις τους και οι Συνοδικοί Ιεράρχες που ανέπτυξαν τα επιχειρήματά τους, πάνω σε μία ασάφεια που υπάρχει στο άρθρο 26, παράγραφο 2, του Καταστατικού.
Λέγει, λοιπόν, ο Καταστατικός Χάρτης στο άρθρο 25, παράγραφος 2, επί λέξη:

<<Εκλόγιμοι επίσης είναι άνευ εγγραφής εις κατάλογον οι καθ´οιονδήποτε τρόπον σχολάζοντες Μητροπολίται της Εκκλησίας της Ελλάδος και οι βοηθοί Επίσκοποι, ω ς  κ α ι  ο ι  κ α τ ά  τ η ν  έ ν α ρ ξ ι ν  ι σ χ ύ ο ς  τ ο υ  πα ρ ό ν τ ο ς  Τ ι τ ο υ λ ά ρ ι ο ι  Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ α ι  κ α ι  Ε π ί σ κ οπ ο ι >>.

Οι Συνοδικοί Μητροπολίτες βασίστηκαν στις τελευταίες λέξεις της παραγράφου που λέγει ασαφώς οτι  “οι κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος Τιτουλάριοι Μητροπολίται και Επίσκοποι” έχουν το δικαίωμα εκλογής.

Με αυτό το  “οι κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος” ,έδωσαν την ερμηνεία οτι όλοι οι εφεξής Τιτουλάριοι δεν μπορούν να είναι Εκλόγιμοι !
Μα ο νομοθέτης εννοεί το εντελώς αντίθετο! Οτι δηλαδή όλοι οι Τιτουλάριοι, μετά τον ισχύ του τότε νέου Καταστατικού Χάρτη, γίνονταν Εκλόγιμοι!
Άλλωστε εξαιτίας αυτής της ερμηνείας που είναι η ορθή, ετέθη προ ολίγων ετών, υποψήφιος για την Μητρόπολη Φωκίδος και μπήκε στην διαδικασία εκλογής ο Τιτουλάριος Μητροπολίτης Μαραθώνος Μελίτων. Το ξεχνάμε αυτό;;

Και για να κάνουμε ακόμη πιο ενδύναμο το επιχείρημά μας και να μην μας αντιπροτάξουν οτι  ο Μαραθώνος Μελίτων ναί μεν είναι τώρα Τιτουλάριος Μητροπολίτης,αλλά  διετέλεσε βοηθός  Επίσκοπος του Αρχιεπισκόπου και προέρχεται αμιγώς εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αλλά παραθέτουμε ένα ακόμη πρόσφατο παράδειγμα το οποίο αποδομεί ολοσχερώς την επιχειρηματολογία που αναπτύχθηκε στη ΔΙΣ για να μας αποδείξουν οτι  φταίμε εμείς που είμαστε καχύποπτοι.
Όταν ετοιμαζότανε σε επίπεδο υπερπαραγωγής η  δημιουργία της νέας προσωποπαγούς Μητρόπολης Φαρσάλων και της εκλογής σε αυτήν του Αυλώνος Χριστοδούλου, ο οποίος είναι ίδια ακριβώς περίπτωση με τον νέο Διαυλείας, τότε δεν ίσχυε ο Καταστατικός και το άρθρο που τώρα επικαλούνται; Επομένως ας μην ρίχνουν στάχτη στα μάτια μας.
Ο Διαυλείας Αλέξιος, ωστόσο,  έχει και ένα επιπλέον στοιχείο που καθιστά ακόμη πιο εύκολη την  αξιοποίησή του στο μέλλον. Διευθύνει Ιερατική Σχολή και μάλιστα τη Ριζάρειο, γεγονός  για το οποίο  γίνεται ειδική μνεία στον Καταστατικό Χάρτη, στα άρθρα περί εκλογών.
Επομένως τώρα θέλουν να μας πουν οτι μόνον ένας Σχολάζων Μητροπολίτης ή ένας βοηθός Επίσκοπος, θα μπορούσε να είναι εκλόγιμος. Ενώ ο νεοενταχθείς στην Εκκλησία της Ελλάδος Μητροπολίτης Διαυλείας Αλέξιος, από την θέση του Τιτουλαρίου, δεν μπορεί να διεκδικήσει στο μέλλον εκλογή σε κάποια Μητρόπολη.
Μάλιστα για να ενισχύσουν την θέση αυτή τη διοχέτευσαν ως άποψη- γνώμη του Αρχιγραμματέως- Επισκόπου Μεθώνης Κλήμεντος για να την κάνουν πιο ισχυρή και βαρύνουσα! Μπορεί όμως ένα θεσμικό πρόσωπο, ως ο Αρχιγραμματέας της Συνόδου να προβαίνει σε τέτοιες δηλώσεις, αν προηγουμένως δεν έχει μελετηθεί το θέμα από κάθε πλευρά ; Θα μου πείτε αφού επιχειρηματολόγησαν πάνω σε αυτό το πνεύμα, ακόμη και Συνοδικοί Ιεράρχες και μάλιστα Ιεράρχες με σπουδαία νομική κατάρτιση, τί να κάνει και ο Αρχιγραμματέας;

Θα τους συμβουλεύαμε να μελετήσουν προσεκτικότερα τον Καταστατικό Χάρτη και να εντάξουν το νέο Μητροπολίτη στους Σχολάζοντες (διότι εκεί πρέπει να ενταχθεί αφού προέρχεται από εν ενεργεία και παραιτήθηκε) και να ερμηνεύσουν με το σωστό πνεύμα του νομοθέτη αυτό το “ως και οι κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος”.

Άλλωστε μία προσφυγή άμεσα ενδιαφερομένου στο Συμβούλιο Επικρατείας, θα μας έδινε τη σωστή ερμηνεία!
Εκτός και αν θα πρέπει ο Πρόεδρος και τα σεβαστά μέλη του ΣτΕ, να αφουγκραστούν την κοινή γνώμη προκειμένου να αποφανθούν και να μας πούν τί ισχύει!