You are currently viewing Ειδήσεις από το Φανάρι της 11ης Σεπτεμβρίου 2016

Ειδήσεις από το Φανάρι της 11ης Σεπτεμβρίου 2016

Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου

Ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, τήν Κυριακήν, 11ην Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ καθ̉ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Φιλαδελφείας κ. Βενεδίκτου, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνατίου, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, κ. Ἀνδρέου, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου καί Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Κίτρους κ. Γεώργιος, Σηλυβρίας κ. Μάξιμος καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ, Ἀβύδου κ. Κύριλλος καί Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, οἱ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρῖται κ. Κύριλλος Διαμαντάκης, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, καί κ. Πρόδρομος Ξενάκης, Ὑπογραμματεύς, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ναθαναήλ, Ἡγούμενος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων, οἱ Ὁσιολ. Ἱερομόναχοι κ. Λουκᾶς Ξενοφωντινός καί κ. Ἐπιφάνιος Παντοκρατορινός, πλεῖστοι Κληρικοί, ἡ Ὁσιωτ. Μοναχή Ἰακώβη, Ἡγουμένη τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὁ Ἐξοχ. κ. Τέρενς Κουΐκ, Ὑφυπουργός παρά τῷ Πρωθυπουργῷ, ἐκ προσώπου τῆς Ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, οἱ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Καλαντζῆς, Γεν. Γραμματεύς Θρησκευμάτων, καί Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, αἱ Εὐγεν. κυρίαι Ἀργυρώ Παπούλια, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, καί Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. Vasyl Bodnar, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει, οἱ Ἐντιμ. κ. Σπυρίδων Σαμαρᾶς, αὐτάδελφος τοῦ νέου Ἱεράρχου, κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, Δήμαρχος Ναούσης, κ. Ἰωάννης Παπαδᾶτος, Πρόεδρος τῆς Ἑστίας Νέας Σμύρνης, καί προσκυνηταί ἐκ Σμύρνης, Βεροίας, Ναούσης καί Βόλου.
Πρό τῆς Χειροτονίας προσεφώνησε τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον ὁ Παναγιώτατος ἐξάρας τήν ἀφωσιωμένην καί καρποφόρον διακονίαν αὐτοῦ ἀπό διαφόρων θέσεων ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, ἀναφερθείς δέ καί εἰς τήν περιώνυμον Ἐπαρχίαν τοῦ Θρόνου ἥν καλεῖται νά ποιμάνῃ ἀπό τῆς σήμερον ὁ νέος Ἀρχιερεύς. Ἀντιφώνησεν ὁ χειροτονούμενος ἐκφράσας τά διακατέχοντα αὐτόν αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί σεβασμοῦ πρός τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου καί τῶν Σεβασμιωτάτων μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καθώς καί συγκινήσεως καί συνοχῆς διά τήν νέαν ὑψηλήν θέσιν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀφ᾽ ἧς καλεῖται νά συνεχίσῃ τήν διακονίαν του.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ νεοχειροτονηθείς Μητροπολίτης ἀνελθών εἰς τόν Θρόνον, ἐτέλεσε τήν Ἀπόλυσιν καί διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον δεχθείς τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τῶν συγγενῶν καί φίλων αὐτοῦ, ὡς καί τῶν προσελθόντων πολυαρίθμων πιστῶν.
Ἀκολούθως παρετέθη ὑπό τοῦ νέου Μητροπολίτου ἐπίσημον γεῦμα τό ὁποῖον ηὐλόγησεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης.