Η εορτή του Γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου στο Πατρ. Ιεροσολύμων

Η εορτή του Γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου στο Πατρ. Ιεροσολύμων

Την Πέμπτην, 24ην Ιουνίου / 7ην Ιουλίου 2016, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η εορτή του Γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου.
Κατά την εορτήν αυτήν η Εκκλησία εορτάζει το γεγονός της γεννήσεως του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου υπό της στείρας αυτού μητρός Ελισάβετ, συζύγου του Προφήτου Ζαχαρίου, τη θεία δυνάμει, επενεργεία και αποκαλύψει, ως διαλαμβάνεται εις την Ευαγγελικήν περικοπήν του Ευαγγελιστού Λουκά, (1, 5-80).
Ο κατ᾽ επαγγελίαν του Θεού γεννηθείς Ιωάννης, ήτο ο Πρόδρομος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο προετοιμάσας την οδόν Αυτού, ο «μείζων εν γεννητοίς γυναικών», συμφώνως προς τους αψευδείς λόγους του Κυρίου και αποτμηθείς την κεφαλήν αυτού υπό Ηρώδου, διότι ήλεγχεν αυτόν δι᾽ Ηρωδιάδα την γυναίκα του αδελφού αυτού (Ματθ. 14, 1-12).
Η εορτή αύτη εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εις την γενέτειραν του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ήτοι παρά την εν Ιερουσαλήμ Ορεινήν και εις την εν αυτή Μονήν επ᾽ ονόματι του Τιμίου Προδρόμου του Πατριαρχείου δι᾽ Εσπερινού αφ᾽ εσπέρας και διά θείας Λειτουργίας την πρωίαν της εορτής, προεξάρχοντος ως λειτουργού του Γραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου, συλλειτουργούντος αυτώ του εκ της Εκκλησίας της Κρήτης παρεπιδημούντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Ευγενίου, ψαλλόντων του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Καττάρων κ. Μακαρίου και της μοναχής Δανιηλίας ελληνιστί και νεαρών μελών του ποιμνίου αραβιστί, συμπροσευχομένου του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους και συμμετέχοντος ευσεβούς εκκλησιάσματος εξ Ιεροσολυμιτών και προσκυνητών, συνοδών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και της προσκυνηματικής ομάδος αυτού, μοναζουσών και άλλων.

Μετά την θείαν Λειτουργίαν ο Επιστάτης της Μονής μοναχός Χαρίτων εδεξιώθη φιλοφρόνως τους Αρχιερείς και την συνοδείαν αυτών και το εκκλησίασμα εις το ηγουμενείον και τον κήπον της Μονής.
Η αυτή εορτή εωρτάσθη και εις την έναντι της Ελληνικής Μονής Ρωσσικήν Μονήν του Τιμίου Προδρόμου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, συλλειτουργούντος ως προεξάρχοντος Ιερέως του Αρχιμανδρίτου Ιερωνύμου, ψαλλουσών των μοναζουσών της Ιεράς ταύτης Μονής και μετέχοντος εκκλησιάσματος εκ Ρωσοφώνων κυρίως πιστών και ευλαβών προσκυνητών.
Μετά την θείαν Λειτουργίαν ο Προιστάμενος της Ρωσικής Πνευματικής Αποστολής εις Ιεροσόλυμα (MISSIA) οσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Αλέξανδρος και η καθηγουμένη της Ιεράς Μονής μοναχή Γεωργία παρέθεσαν τράπεζαν εις τον Σεβασμιώτατον και πολλούς άλλους εκ του εκκλησιάσματος.