Η εορτή των εν Παλαιστίνη Αγίων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Η εορτή των εν Παλαιστίνη Αγίων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων – εκ της Αρχιγραμματείας

Τήν Κυριακήν 20ήν Ἰουνίου/3ην Ἰουλίου 2016 ἑωρτάσθη εἰς τό Πατριαρχεῖον ἡ ἀπό ἐτῶν καθιερωμένη ἑορτή μετά τήν Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πάντων, εἰς μνήμην πάντων τῶν ἐν Παλαιστίνῃ, ἤτοι τῇ Ἁγίᾳ Γῇ, διαβιωσάντων καί τελειωθέντων Ἁγίων τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης, Πατριαρχῶν, Προφητῶν, Ἀποστόλων, Μαρτύρων, Ὁμολογητῶν, Κηρύκων Εὐαγγελιστῶν Ἐγκρατευτῶν ἐπωνύμων καί ἀνωνύμων.

Πρός ὅλους τούτους τῇ αἰτήσει τοῦ Πατριαρχείου εἶχε συντάξει ἰδιαιτέραν ἀκολουθίαν ὁ ἀείμνηστος Ἁγιορείτης ὑμνογράφος Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.

Διά τήν ἑορτήν ταύτην ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, προεξάρχοντος ὡς λειτουργοῦ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρῴην Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Καλλίστου καί τοῦ Πρεσβυτέρου π. Νικήτα, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί μετέχοντος ἐκκλησιάσματος ἐξ Ἱεροσολύμων καί προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος.

Μετά τήν ἀνάγνωσιν τῶν κολλύβων τῶν Ἁγίων καί τήν ἀπόλυσιν ἠκολούθησεν ἄνοδος εἰς τά Πατριαρχεῖα.