You are currently viewing Σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν ο Αρχιεπίσκοπος με τον Υπουργό Παιδείας

Σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν ο Αρχιεπίσκοπος με τον Υπουργό Παιδείας

από τον φιλανθρωπικό οργανισμό “ΑΠΟΣΤΟΛΗ”

6000 δέματα τροφίμων σε οικογένειες μαθητών από την «Αποστολή»-σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Τη συνέχιση και την ενίσχυση του προγράμματος της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ για τη σίτιση  χιλιάδων παιδιών, με την επωνυμία «Η Αποστολή στηρίζει τους μαθητές» συμφώνησαν σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Νικόλαο Φίλη.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος επισκέφτηκε σήμερα τον Υπουργό Παιδείας και υπέγραψε μαζί του την ανανέωση και επέκταση του συμφώνου συνεργασίας για τη στήριξη χιλιάδων οικογενειών μαθητών που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση και ζουν στα όρια της φτώχειας.

Το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, το οποίο ξεκίνησε το 2013, στοχεύει στο να προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση στις οικογένειες των μαθητών που έχουν προβλήματα σίτισης. Σκοπός του είναι να προσφέρει με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί η ανωνυμία των μαθητών, η αξιοπρέπειά τους και η μη διατάραξη των σχέσεων που έχουν αναπτύξει στο σχολικό περιβάλλον, αλλά παράλληλα και να επιτευχθεί η επίλυση του προβλήματος στην πηγή του, καθώς ένας υποσιτιζόμενος μαθητής υποκρύπτει την ύπαρξη μιας ολόκληρης οικογένειας που υποσιτίζεται.

Από το 2013 μέχρι σήμερα έχουν ενισχυθεί με δέματα τροφίμων 5.982 οικογένειες μαθητών που απαριθμούν 24.205 μέλη. Το σύνολο της βοήθειας ανέρχεται σε 83.425 δέματα τροφίμων σε σχολεία της Αττικής.

Η νέα συμφωνία προβλέπει το διπλασιασμό της διανομής πακέτων τροφίμων από 3000 σε 6000 και θα συμπεριλαμβάνει και σχολεία της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το ΥΠΠΕΘ θα επιλέγει τις κατάλληλες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα εντάσσονται στις ακολουθούμενες δράσεις. Οι εν λόγω σχολικές μονάδες δύναται να βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Υπεύθυνη για τη διανομή των δεμάτων στις σχολικές μονάδες θα είναι η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, και στη συνέχεια η εκάστοτε σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας  ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα διανέμει τα δέματα στις οικογένειες των μαθητών που ζουν στα όρια της φτώχειας, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, γλώσσας, φύλου, εθνικότητας, νόμιμης ή μη διαμονής τους ή όποιας άλλης διαφοροποίησης των μαθητών και έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Τα δέματα τροφίμων θα περιέχουν φακές, ρύζι, μακαρόνια, ζάχαρη, αλεύρι, τομάτα πασάτα, κορνφκλέικς, γάλα και συσκευασμένο χυμό πορτοκάλι και θα είναι ίδια, όσον αφορά το περιεχόμενο τους (είδος τροφίμων και ποσότητα), και κάθε επωφελούμενη οικογένεια θα παραλαμβάνει τον αντίστοιχο αριθμό δεμάτων βάσει του αριθμού των μελών της (3μελής, 4μελής 5μελής, 6μελής, 7μελής, κ.ο.κ.).

Τα δικαιολογητικά υποβολής αίτησης της οικογένειας του μαθητή για την ένταξή της στο πρόγραμμα είναι: φωτοαντίγραφο ταυτότητος ή διαβατηρίου (εφόσον διαθέτει) κηδεμόνα, αριθμός μητρώου μαθητή, τάξη του μαθητή στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικό εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 105 ότι δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση (επικυρωμένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.), κάρτα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ, πιστοποιητικό πολύτεκνης οικογένειας από αρμόδιο αναγνωρισμένο φορέα, βεβαίωση απορίας ή κάθε άλλο πρόσφορο και κατάλληλο έγγραφο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει την οικονομική κατάσταση της οικογένειας και να πιστοποιεί τους λόγους ένταξης στο πρόγραμμα «Η Αποστολή στηρίζει τους μαθητές». Όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά κρίνονται πάντα με γνώμονα την εξασφάλιση της παροχής βοήθειας προς αυτούς που πράγματι την έχουν ανάγκη.

Μετά την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος επεσήμανε: «Η Αρχιεπισκοπή και η «Αποστολή» βρίσκονται στο Υπουργείο Παιδείας για να ενισχύσουν τις ελληνικές οικογένειες μέσω των ελληνικών δημοσίων σχολείων. Σήμερα δηλώσαμε ότι σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς επαυξάνουμε την προσπάθεια αυτή καθώς οι ανάγκες μεγαλώνουν. Ευχαριστούμε τους απλούς ανθρώπους που έχουν συμβάλλει με κάθε τρόπο στο πρόγραμμα αλλά και την Τράπεζα EUROBANK που από τη πρώτη στιγμή μας στηρίζει».

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νικόλαος Φίλης ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο  για τη συνεργασία και την Εκκλησία για την κοινωνική της προσφορά.