Ο Αρχηγός ΓΕΣ προσέφερε στον Μητροπολίτη Χίου ένα ξίφος ίσα με το μπόι του!!!

Ο Αρχηγός ΓΕΣ προσέφερε στον Μητροπολίτη Χίου ένα ξίφος ίσα με το μπόι του!!!

από την Ι.Μ.Χίου,Ψαρών και Οινουσσών

 

Τὴν 11ην Μαΐου 2016 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος  ἐδέχθη εἰς τὸ Γραφεῖον του τὸν  Ἀρχηγόν τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ Ἀντιστράτηγον Βασίλειον Τελλίδην συνοδευόμενον ἀπό τόν Ὑφυπουργόν κ. Νικόλαον-Τέρενς Κουΐκ καί τόν Διοικητήν τῆς 96 ΑΔΤΕ Ταξίαρχον κ. Γεώργιον Μπικάκην καί συνεζήτησαν ἐκτενῶς διά θέματα ἐνδιαφέροντος ἀμφοτέρων.

Εἰς τήν συνάντησιν παρευρέθη καί τό Μέλος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου κ. Κωνσταντῖνος Βεργίνας.

Ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερεν εἰς τόν Ἀρχηγόν ΓΕΣ τήν Ἱ. Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου καί τό βιβλίον του «Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (1912-1913) ἐνῶ ὁ Α/ΓΕΣ τοῦ προσέφερεν εἰς τόν Σεβασμιώτατον ἕν στρατιωτικόν ξίφος.