Ἐκκλησιαστικές εἰδήσεις τῆς 6ης Μαΐου 2016 από το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Ἐκκλησιαστικές εἰδήσεις τῆς 6ης Μαΐου 2016 από το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς τῆς Διακαινησίμου, 6ης Μαΐου, μετέβη εἰς τήν Πατριαρχικήν Μ. τοῦ Γένους Σχολήν καί παρηκολούθησε τό μουσικοποιητικόν ἀφιέρωμα «Νίκος Γκάτσος – 20 τραγούδια καί ἡ Ἀμοργός», παρουσιασθέν ὑπό τῆς 12μελοῦς ὁμάδος τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ἄνω Σύρου, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ὡμίλησε καταλλήλως.

Τό ἑσπέρας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τά ἐγκαίνια τῆς ἐν αὐτῷ διοργανουμένης ὑπό τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας Θεσσαλονίκης, ἐκθέσεως φωτογραφίας μέ τίτλον «Ἅγιον Ὄρος: Κατ᾿ εἰκόνα τοῦ φωτογραφικοῦ βλέμματος», καί κατέκλεισε τήν ὅλην ἐκδήλωσιν ὁμιλήσας μετά τόν κ. Γενικόν Πρόξενον καί τόν Πρόεδρον τοῦ Δ. Σ. τῆς Ἑστίας  καί Δήμαρχον Θεσσαλονίκης Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μπουτάρην.

 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πολύκαρπον Chitulescu, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Ρουμανίας.

Ὅμιλον ΡΚαθολικῶν προσκυνητῶν ἐκ Regensburg Γερμανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Reinhard Andreesen.

Ὅμιλον προσκυνητῶν-μελῶν τῆς ἐν Ἀμερικῇ Ὀργανώσεως AHEPA, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννου Γαλάνη, Ἄρχοντος Νοταρίου, Προέδρου αὐτῆς.

Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Μεσσήνην, Φαρμακοποιόν, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Καραΐσαν, Ἀρχιπυροσβέστην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Σίσκου, Νοσηλευτρίας, καί τῆς θυγατρός των Νικολέττας.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν ἐν τῇ Συναγωγῇ «Neve Şalom» τελετήν, εἰς μνήμην τῶν θυμάτων τοῦ Ὁλοκαυτώματος τοῦ Holokost, τήν Τετάρτην, 4ην Μαΐου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Grzegorz Michalski, Γεν. Προξένου τῆς Πολωνίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Hilton», τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 5ης Μαΐου.