You are currently viewing Η ονομαστική εορτή του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοφύλου

Η ονομαστική εορτή του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοφύλου

από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων – εκ της Αρχιγραμματείας

Τὴν Τρίτην 9ην /22αν  τοῦ μηνός Μαρτίου 2016, ἑωρτάσθη ἡ Ὀνομαστική Ἑορτή τῆς Α.Θ.Μ τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ Θεοφίλου ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου Μάρτυρος Θεοφίλου, ἑνός τῶν Τεσσαράκοντα Μαρτύρων τῶν ἐνδόξως ἀθλησάντων καί μαρτυρικῶς τελειωθέντων ἐπί Λικινίου τῷ 320 μ.Χ εἰς τὴν λίμνην Σεβαστείας τοῦ Πόντου.

 

A’. Ὁ Ἑσπερινός.

Ἡ ἑορτή ἤρξατο ἀφ’ ἑσπέρας ὡς Παρρησία, συμφώνως τῷ προσκυνηματικῷ καθεστῶτι, διά τῆς ἀναγνώσεως τῆς Θ’ Ὥρας εἰς τὸν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωσταντίνου καί Ἑλένης. Μετὰ τήν Θ’ ὥραν ἤρξατο ἡ κάθοδος εἰς τὸν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἅμα δέ τῇ εἰσόδῳ δέ ἐγένετο προϋπάντησις πρὸ τῆς Ἁγίας Ἁποκαθηλώσεως, θυμίαμα καί προσκύνησις ὡς καί ἐν τῷ Κουβουκλίῳ τοῦ Ἁγίου Τάφου.

Ἐν συνεχείᾳ δέ ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινός εἰς τὸ Καθολικόν μετά τήν προσκύνησιν.τῶν Συνοδικῶν εἰς τὸν Φρικτόν Γολγοθᾶν, μετά θυμιάματος, Ἀνοιξανταρίων, Μεγάλης Εἰσόδου καί Ἀρτοκλασίας.

Τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀπολυθέντος, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τὰ Πατριαρχεῖα.

Β’.Ἁνήμερα τῆς ἑορτῆς.

Τὴν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 9ης/22ας Μαρτίου 2016, ἤρξατο ἡ κυρίως ἑορτή διά τῆς καθόδου τῆς Πατριαρχικῆς Συνοδείας ἀπό τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου εἱς τὸν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως .

Ἐνταῦθα,μετά τὴν Εἴσοδον, τὴν προσκύνησιν εἰς τὴν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν καί τὸν Ἅγιον Τάφον, ἤρξατο ἡ ἀκολουθία διά τῆς ἀναγνώσεως τῆς Θ’ Ὥρας συμφώνως τῷ Τυπικῷ καί ἡ ἀκολουθία τῆς Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ Θεοφίλου, συλλειτουργούντων Αυτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Βενεδίκτου, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων τοῦ Πατριαρχείου, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου καί τῶν Ἱεροδιακόνων Ἀναστασίου καί Μάρκου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου, βοηθοῦντος τοῦ νεήλυδος δοκίμου κ. Γεωργίου Παπανικολάου, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη καί μετεχόντων πολλῶν προσκυνητῶν.

Ἀπολυθείσης τῆς Θεῖας Λειτουργίας ἀνεπέμφθη Δοξολογία.

Ἡ ἀκολουθία ἀναμεταδόθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τοῦ Πατριαρχείου.

Τῆς Δοξολογίας πληρωθείσης ἐξεκίνησεν ἡ ἄνοδος εἰς τὰ Πατριαρχεῖα.

Ἐνταῦθα προσεφώνησε τὸν Μακαριώτατον ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωσταντίνης Ἀρίσταρχος -(ἡ προσφώνησις τοῦ ὁποίου ἀναρτηθήσεται προσεχῶς), ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεώργιος Ζαχαριουδάκης διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ:

Μακαριώτατε,

Σεβασμιώτατοι Αρχιερείς,

Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι

 Λαμπρή η σημερινή ημέρα για το Παλαίφατο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και την Ορθοδοξία, καθώς σύσσωμη η Αγιοταφιτική Αδελφότητα από κοινού με το ευλαβές Εκκλησίασμα, τους προσκυνητές και σύμπασα την Ορθόδοξη Κοινότητα τιμούν με τη δέουσα μεγαλοπρέπεια τα ονομαστήρια του Προκαθημένου της Μητέρας των Εκκλησιών, της Αυτού Θειοτάτης Μακαριότητος του Πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης, κ.κ. Θεοφίλου Γ’.

 Παρευρισκόμενος στον εορτασμό αυτόν με αισθήματα ειλικρινούς και ανυπόκριτης χαράς καθώς και μεγάλης τιμής, επιτρέψατε μου, Μακαριώτατε, εκ μέρους της Ελληνικής Κυβερνήσεως αλλά και εμού προσωπικώς, να Σας εκφράσω την αταλάντευτη υποστήριξη και αμέριστη συμπαράσταση μας προς το ιερό Καθίδρυμα, το Πρεσβυγενές Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, να Σας επιβεβαιώσω την αναγνώριση, την εκτίμηση και τον σεβασμό μας για τις άοκνες προσπάθειες και το πολυσχιδές έργο Σας, να υπογραμμίσω την πλήρη εμπιστοσύνη, με την οποία περιβάλλουμε το Πρόσωπο Σας, να Σας ευχαριστήσω για το άριστο επίπεδο των σχέσεων και την αγαστή συνεργασία μεταξύ του Πατριαρχείου και της Ελλάδος και να Σας απευθύνω τις θερμότερες ευχές μας για υγεία, μακροημέρευση και δύναμη, προκειμένου να συνεχίσετε την υψηλή Σας αποστολή, η οποία συν τω χρόνω αποκτά όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα και σημασία, τόσο από θρησκευτικής όσο και από εθνικής σκοπιάς.

 Κατά την μακραίωνη διαδρομή του, το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων διαδραμάτισε και συνεχίζει να έχει έναν ρόλο ιστορικών διαστάσεων. Ως θρησκευτικό κέντρο της Ορθοδοξίας στους Αγίους Τόπους, αποτελεί αστείρευτη πηγή ελπίδας, έμπνευσης και οράματος για το μέλλον. Ως πνευματικός φάρος, καταυγάζει την ανθρωπότητα με τις ηθικές αξίες του Χριστιανισμού και με το μήνυμα της σωτηρίας. Ως ακαταπόνητος αγωνιστής, προασπίζεται, με τον ζήλο και την αυταπάρνηση των Αγιοταφιτών πατέρων, την υπόσταση και την φύση των ιερών προσκυνημάτων έναντι παντοίων προκλήσεων. Με την γενικότερη προσφορά της, η Σιωνίτις Εκκλησία έχει καταξιωθεί ως αναπόσπαστο τμήμα της τοπικής κοινωνίας και ως ιστορικός και αυθεντικός εκφραστής των Ορθοδόξων Χριστιανών της ευρύτερης περιοχής, ενισχύοντας το κύρος και την ακτινοβολία της και απολαμβάνοντας της αναγνώρισης και του σεβασμού τόσον σε περιφερειακό επίπεδο όσον και διεθνώς.

 Οι ραγδαίες ανακατατάξεις και οι καταιγιστικές εξελίξεις των καιρών μας, ιδιαίτερα στην δοκιμαζόμενη περιοχή της Μέσης Ανατολής, αναδεικνύουν, για μία ακόμη φορά, το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ως πυλώνα μετριοπάθειας, σύνεσης και σταθερότητας, ο οποίος, με το ηθικό και πνευματικό του ανάστημα, συμβάλλει στην αντιμετώπιση του τυφλού φανατισμού, στην υπεράσπιση του δικαίου, στην ενίσχυση της αλληλοκατανόησης και της αλληλεγγύης καθώς και στην επίτευξη προόδου στις προσπάθειες για ειρήνευση της πολύπαθης Μ. Ανατολής.

 Ως προς τον Ελληνισμό, το Πατριαρχείο αποτελεί τον ακατάλυτο δεσμό φιλίας και συνεργασίας μας με τους Αγίους Τόπους και έχει αναδειχθεί σε φορέα των αξιών και ιδανικών του Έθνους μας, το οποίο έχει διαχρονική και γόνιμη παρουσία στην ευρύτερη περιοχή.

 Πέραν της καθοριστικής προσωπικής συμβολής Σας, Μακαριώτατε, στην γενικότερη ανύψωση του Πατριαρχείου, της έντονης διεθνούς Σας δραστηριότητας προς όφελος των σχέσεων με λοιπά δόγματα και Θρησκείες, του πνευματικού και ποιμαντικού Σας έργου καθώς και της πατρικής Σας φροντίδας για την Αδελφότητα, κεφαλαιώδους σημασίας είναι η μεριμνά Σας για τη συντήρηση των ιερών προσκυνημάτων. Ενδεικτική, μόνον, είναι η συνεχής και εργώδης προσπάθεια Σας για το μείζον έργο της αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου.

Μακαριώτατε,

 Το φορτίο που έχετε επωμισθεί είναι βαρύ και ο αγώνας στον οποίο αναλώνετε τις δυνάμεις Σας, είναι μακρύς, επίπονος αλλά και ιστορικών διαστάσεων. Αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις με επίγνωση της κρισιμότητας των περιστάσεων και με όραμα για τη διασφάλιση της συνέχειας και την κατοχύρωση του ρόλου του Πατριαρχείου. Στο πλευρό Σας ευρίσκονται η ιστορία, οι ισχυρές παραδόσεις, η αφοσίωση της Αγιοταφιτικής Αδελφότητας, η ευλάβεια των απανταχού Ορθοδόξων Χριστιανών και η πίστη του ποιμνίου Σας. Είναι βαθειά μου πεποίθηση ότι, με τη βοήθεια του Θεού και την ενεργό συμπαράσταση όλων μας, θα συνεχίσετε, όπως μέχρι σήμερα, με επιτυχία το έργο Σας και θα φέρετε εις πέρας την αποστολή Σας, προς όφελος του Πατριαρχείου, της Αγιοταφιτικής Αδελφότητας, της Ορθοδοξίας, των πολύπαθων Αγίων Τόπων και του Έθνους. Έτη πολλά.

Τὸν Μακαριώτατον προσεφώνησαν Μητροπολῖται τοῦ Πατριαρχείου, Πατριαρχικοί Ἐπίτροποι ἀντιπρόσωποι Κοινοτήτων καί Ἀντιπρόσωποι ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τοῦ Ἀραβοφώνου ἡμῶν ποιμνίου, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τὴν εὐχαριστήριον ἀντιφώνησιν τοῦ Μακαριωτάτου, ἡ ὁποία παρατίθεται ὡς ἕπεται:

 «Προφητικῶς ἀνεβόα, ὁ Δαυΐδ ἐν ψαλμοῖς·Διήλθομεν διά πυρός καί ὕδατος, καί ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν· ὑμεῖς δέ Μάρτυρες Χριστοῦ, δι’ αὐτῶν τῶν ἔργων τό λόγιον πληροῦντες, διήλθετε διά πυρός τε καί ὕδατος, καί εἰσήλθητε εἰς τήν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν»  λέγει ὁ μελῳδός.

Ἐξοχώτατε Πρέσβυ καί Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος κ. Γεώργιε Ζαχαριουδάκη,

Σεβαστοί Πατέρες καί ἅγιοι Ἀδελφοί,

Εὐλαβεῖς Χριστιανοί καί προσκυνηταί,

 Εὐλογητός ὁ Θεός ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν, ὅτι ἠξίωσεν ἡμᾶς νά τελέσωμεν εὐχαριστιακῶς καί δοξολογικῶς τήν ἐτήσιον μνήμην τῶν Ἁγίων μεγάλων Τεσσαράκοντα μαρτύρων καί δή τοῦ συμμάρτυρος αὐτῶν Θεοφίλου ἐν τῷ Πανιέρῳ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως, δηλονότι ἐν αὐτῷ τῷ τόπῳ τοῦ Σταυρικοῦ μαρτυρίου καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ.

Οὗτοι οἱ Ἅγιοι, ἐκ διαφόρων πατρίδων ὄντες, ἐφ’ ἑνί τάγματι ἐστρατεύοντο, διά δέ τήν εἰς Χριστόν πίστιν καί ὁμολογίαν κατασχεθέντες, καί εἰς ἐξέτασιν ἀχθέντες καί μή πεισθέντες θῦσαι τοῖς εἰδώλοις, ἐν ὥρα χειμερινῇ, γυμνοί, κατεδικάσθησαν διανυκτερεύειν ἐν μέσῳ τῆς λίμνης, τῆς πρό τῆς πόλεως Σεβαστείας, ἔνθα καί ὑπέστησαν τόν ὑπέρ Χριστοῦ μαρτυρικόν αὐτῶν θάνατον, ὡς λέγει ὁ Συναξαριστής αὐτῶν.

Ἡ ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἰδιαιτέρως τιμᾷ τήν μνήμην αὐτῶν καί μάλιστα κατά τό στάδιον τῆς νηστείας τῆς ἁγίας Τεσσαρακοστῆς καί τοῦτο, διότι οὗτοι οἰ μάρτυρες ἐγένοντο μιμηταί τοῦ σωτηρίου πάθους τοῦ Χριστοῦ ὡς μελῳδικῶς λέγει ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός: «Ἀθλοφόροι Χριστοῦ, τήνπάνσεπτον νηστείαν φαιδροτέραν ἀπειργάσασθε, τῇ μνήμῃ τῆς ἐνδόξου ὑμῶν ἀθλήσεως· Τεσσαράκοντα γάρ ὄντες, τήν τεσσαρακονθήμερον ἁγιάζετε, τό σωτήριον πάθος μιμησάμενοι, διά τῆς ὑπέρ Χριστοῦ ὑμῶν ἀθλήσεως»

Ἡ Μετριότης  ἡμῶν φέρουσα τό ὄνομα τοῦ θείου Μάρτυρος Θεοφίλου, ἑνός ἐκ τοῦ ἁγίου τάγματος καί θεολέκτου συστήματος τῶν ἁγίων ἐνδόξων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, τῶν ἐν Σεβαστείᾳ μαρτυρησάντων δόξαν καί εὐχαριστίαν ἀναπέμπομεν τῷ Ἁγίᾳ Τριαδικῷ Θεῷ, ὅτι εὐδοκίᾳ αὐτοῦ σήμερον ἑορτάζομεν θεσμικῶς καί Πατριαρχικῶς τά πνευματικά γενέθλια τῆς ἱερατίας καί διακονίας ἡμῶν ἐν τῷ ἀμπελῶνι τῆς Μιᾶς, Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καί δή τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς τοῦ μαρτυρίου τοῦ Χριστοῦ, ἧς καί ἡγούμενος κατεστάθημεν.

Ἡ ἐν τῷ μέσῳ τῶν τιμίων μελῶν, Ἀρχιερέων, ἱερέων, ἱερομονάχων, διακόνων καί μοναχῶν τῆς γεραρᾶς Ἁγιοταφιτικῆς ἡμῶν Ἀδελφότητος, ὡς καί τῶν προσελθόντων εὐλαβῶν τοῦ ποιμνίου Χριστιανῶν καί Προσκυνητῶν, σεμνυνομένη ἑόρτιος αὕτη ἡμέρα, περιποιεῖ μεγάλην τιμήν ἀλλά καί μεγαλυτέραν εὐθύνην ἡμῶν « ὡς λόγον ἀποδώσωμεν τῶ Κυρίῳ»κατά τόν θεῖον Παῦλον( Ἑβρ. 13, 17). Ὁ δέ ἱερός Χρυσόστομος λέγει:«ἐτίμησας τήν μνήμην τοῦ μάρτυρος τῇ παρουσίᾳ σου, τίμησον αὐτήν καί τῇ διορθώσει τῶν οἰκείων σου  μελῶν. Τιμή γάρ μάρτυρος, μίμησις μάρτυρος».Ὁ Μέγας Βασίλειος ἐπίσης λέγει:«τοῦτο γάρ ἐστι μαρτύρων ἐγκώμιον. Ἡ πρός ἀρετήν παράκλησις τῶν συνειλεγμένων». (Τοῦτο σημαίνει ἐγκωμιασμός μαρτύρων, προτροπή πρός ἀρετήν αὐτῶν, πού εἶναι συγκεντρωμένοι πρός τιμήν αὐτῶν).

Εἰς τοῦτο ἀκριβῶς μᾶς παρακινεῖ καί προτρέπει, ἀγαπητοί ἀδελφοί μου, ἡ ἑορτή τῆς μνήμης τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων ἰδιαιτέρως ἡ τοῦ ἁγίου καί ἐνδόξου Πάτρωνος καί προστάτου ἡμῶν Θεοφίλου. Λέγομεν δέ τοῦτο, διότι οἱ σύγχρονοι διῶκται τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ὡς ἄλλη Ἡρωδιάς, πάλιν μαίνονται κατά τῶν ὁμολογητῶν τοῦ Χριστοῦ καί πιστῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας αὐτοῦ, ὡς καί ἀθῴων συμπολιτῶν αὐτῶν, ἀποτέμνοντες τάς κεφαλάς αὐτῶν.

Παρακαλέσωμεν λοιπόν καί ἡμεῖς τούς ἁγίους, τούς ἔχοντας παρρησίαν τῷ Θεῷ, ἵνα ταῖς πρεσβείαις αὐτῶν μαρτυρῶμεν τήν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ μαρτυρίαν τῆς ἀγάπης καί τῆς συνδιαλλαγῆς τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, ἀξιωθῶμεν δέ ἐν εἰρήνῃ καί ὁμονοίᾳ, διελθεῖν τό στάδιον τῆς ἁγίας Τεσσαρακοστῆς καί καταντῆσαι εἰς τήν τριήμερον καί λαμπροφόρον Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐπί πάντας τούς συμπροσευχηθέντας μεθ’ Ἡμῶν καί τούς τιμήσαντας τήν ἑορτήν ταύτην, δύναμιν τήν ἐξ ὕψους, τήν χάριν τοῦ Παναγίου Τάφου, ὑπομονήν καί πᾶσαν παρά Θεοῦ εὐλογίαν, ἐκφράζοντες θερμάς εὐχαριστίας καί πρός τούς προσφωνήσαντας Ἡμᾶς, τόν Γέροντα Ἀρχιγραμματέα, Ἱερώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχον, ὁμιλήσαντα ἐξ ὀνόματος τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Ἁγιοταφιτικῆς ἡμῶν Ἀδελφότητος, τόν Ἐξοχώτατον Πρέσβυν καί Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος κ. Γεώργιον Ζαχαριουδάκην, τόν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην  π. Ἀλέξανδρον, ἀντιπρόσωπον τῆς Ἀδελφῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, διαβιβάσαντα Ἡμῖν τάς εὐχάς τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας κ.κ. Κυρίλλου, τόν Ὁσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Θεόφιλον, ἀντιπρόσωπον τῆς Ἀδελφῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας, διαβιβάσαντα Ἡμῖν τάς εὐχάς τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας κ. κ. Δανιήλ, τόν Ἱερώτατον Μητροπολίτην Ναζαρέτ κ. Κυριακόν, ὁμιλήσαντα ἐξ ὀνόματος τοῦ ποιμνίου Ἡμῶν εἰς Ναζαρέτ, τόν Ἱερώτατον Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτον, ὁμιλήσαντα ἐξ ὀνόματος τοῦ ποιμνίου Ἡμῶν εἰς Ἰορδανίαν, τόν κ. Σάμη Χάλασα, Ὑπουργόν Δημοσίων Ἔργων τῆς Ἰορδανίας, ὁμιλήσαντα ἐξ ὀνόματος τοῦ βασιλέως τῆς Ἰορδανίας, τόν ἐξοχώτατον κ. Ἀζάμ Χατίμπ ὁμιλήσαντα ἐξ ὀνόματος τοῦ τμήματος Βακουφίων τῆς Ἰορδανίας καί τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς, τόν Ἱερώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Πέλλης κ. Φιλούμενον, ὁμιλήσαντα Ἡμῖν ἐκ μέρους τοῦ ποιμνίου Ἡμῶν εἰς βόρειον Ἰορδανίαν, τόν Ἱερώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Καττάρων κ. Μακάριον, ὁμιλήσαντα ἐξ ὀνόματος τοῦ ποιμνίου Ἡμῶν εἰς Κατάρ, τόν ὁσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην κ. Φιλόθεον ὁμιλήσαντα ἐξ ὀνόματος τοῦ ποιμνίου ἡμῶν εἰς Ἄκκρην- Πτολεμαΐδα, τόν Ἱερώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἰόππης κ. Δαμασκηνόν, ὁμιλήσαντα ἐξ ὀνόματος τοῦ ποιμνίου Ἡμῶν εἰς Ἰόππην, τήν ἐλλογιμωτάτην καθηγήτριαν κ. Ἀντωνίαν Μοροπούλου ὁμιλήσασαν ἐξ ὀνόματος τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου, τόν Αἰδεσιμώτατον π. Ἀΐσα Τοῦμα, ὁμιλήσαντα ἐξ ὀνόματος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου, τόν Σχολάρχην τῆς Πατριαρχικῆς ἡμῶν Σχολῆς, Ἐλλογιμώτατον καθηγητήν κ. Νικόλαον Σουλιώτην, τήν  κ. Χρυσῆν Τριανταφυλλάκη, ὁμιλήσασαν ἐξ ὀνόματος τῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, τόν αἰδεσιμώτατον π. Γεώργιον Σαχουάν ὁμιλήσαντα ἐξ ὀνόματος τοῦ ποιμνίου Ἡμῶν εἰς Μπετζάλλαν, τήν Πρόεδρον τῆς Κοινότητος Ρέμλης καί ἅπαντας τούς μετασχόντας εἰς τόν ἑορτασμόν τοῦτον.

Εἰς ὑγιείαν πάντων ὑμῶν!

Τὴν ἑορτήν καί πανήγυριν ταύτην ἠκολούθησε εὐφρόσυνος νηστήσιμος μοναστηριακή τράπεζα.