Μαρωνείας: ”Καλούμαστε να ησυχάσουμε από την βαβούρα του κόσμου”

Μαρωνείας: ”Καλούμαστε να ησυχάσουμε από την βαβούρα του κόσμου”

Τήν Παρασκευήν, 18ην Μαρτίου 2016, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνής κ. Παντελεήμων εχοροστάτησε κατά τήν ακολουθίαν τής Α΄ Στάσεως τών Χαιρετισμών πρός τήν Υπεραγίαν Θεοτόκον, ως ακολούθως:

Περί ώραν 5ην απογευματιινήν εις τό εντός τού Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής Παρεκκλήσιον τού Αγίου Παντελεήμονος, όπου ευχήθηκε ταχείαν ανάρρωσιν εις τούς ασθενείς, επεστήρηξε τούς συγγενείς των καί επικαλέστηκε τήν εξ Ύψους δύναμιν πρός τούς ιατρούς, νοσηλευτάς καί τό διοικητικόν προσωπικόν διά τήν απρόσκοπτον συνέχισιν τού Θεαρέστου έργου αυτών.

Περί ώραν 7ην απογευματινήν εις τόν Ιερόν Ενοριακόν Ναόν τής τού Θεού Σοφίας Κομοτηνής, όπου ανεφέρθη εις τό πρόσωπον τής Κυρίας Θεοτόκου, επεσήμανε δέ τό πλήθος τών αρετών Της ώστε νά γίνη δοχείον τής Θείας Χάριτος καί προσεκάλεσε τούς πιστούς νά αντλήσουν δύναμη καί χαρά από τήν πνευματική μας Μητέρα ώστε νά συνεχίσουμε τόν αγώνα τής Τεσσαρακοστής καί νά αξιωθούμε νά φθάσουμε νά προσκυνήσουμε καί τήν Αγίαν Ανάστασιν.