Στον Άρειο Πάγο η προσφυγή του Δημοσίου κατά της Ι.Μ. Πανορμίτη- Σύμης

Στον Άρειο Πάγο η προσφυγή του Δημοσίου κατά της Ι.Μ. Πανορμίτη- Σύμης

Στον Αρειο Πάγο, συζητήθηκε με δήλωση από τα αντίδικα μέρη, η προσφυγή του Ελληνικού Δημοσίου, για την ακύρωση της υπ’ αρίθμ. 143/2014 απόφασης του Εφετείου Δωδεκανήσου, με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση χρησικτησίας που άσκησε η Ιερά Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτου, διεκδικώντας την κυριότητα των νησίδων «Τεύτλουσα ή Σεσκλί», «Κουλουνδρός – Τρούμπεττο», «Ανώνυμη Νήσος ή Κουτσουμπός» και «Αρτικονήσι».

Όπως απεκάλυψε η “δημοκρατική”, στο νότιο άκρο της νήσου Σύμης, σε απόσταση περίπου μισό ναυτικό μίλι, υπάρχει η νησίδα «Τεύτλουσα» και με τις παρακείμενες αυτής μικρότερες νησίδες «Κουλουνδρός», «Τρούμπεττο», «Κουτσουμπός» και «Αρτικονήσι», φέρουν από κοινού την ονομασία «Σεσκλί» ή Σεσκλιά».

Όπως υποστήριξε ο Ιερός Ναός Πανορμίτη, σύμφωνα με αγοραπωλητήριο συμβόλαιο της 8ης Μαρτίου 1791, που θεωρηθέν φέρει την μεγάλη επίσημη σφραγίδα της τότε Κοινότητας Σύμης, καταχωρηθέντος στο κτηματολογικό αρχείο του Ιερού Κώδικα και τα Κατάστιχα της Μονής, η Δημογεροντία Σύμης με επικεφαλής τον τότε Πρωτόγερο Μιχαήλ Μίγκλη, πώλησε, μετεβίβασε και παρέδωσε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς την Ιερά Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτου, υπαγόμενη τότε στην Ιερά Μητρόπολη Ρόδου, εκπροσωπουμένου του Μητροπολίτου Ρόδου υπό του Επιτρόπου Παπά Νικήτα Χατζηβασιλείου και Ηγουμενεύοντος Καλλίστου της Ιεράς Μονής, την ως ανωτέρω απαρτιζομένη ως σύμπλεγμα νήσο «Σεσκλί» ή «Σεσκλιά», αντί καταβληθέντος τιμήματος δύο χιλιάδων εξακοσίων 2.600 γροσίων, από τότε δε μέχρι σήμερα η Ιερά Μονή Ταξιάρχη Μιχαήλ του Πανορμίτου έχει στην αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχή το όλον ως ανωτέρω νησιωτικό σύμπλεγμα.

Η ανωτέρω αγοραπωλησία, όπως τονίστηκε, επιβεβαιώθηκε αμέσως μετά δια επισήμου πράξεως του ιδίου του τότε Μητροπολίτου Ρόδου.

Επί πλέον σε μιαν ακόμη πράξη της τότε Κοινότητας της Σύμης της 12ης Ιουλίου του έτους 1842, που θεωρηθείσα φέρει επίσης την μεγάλη επίσημη σφραγίδα της τότε Κοινότητας Σύμης, εκδοθείσα και υπογραφείσα υπό του ιδίου του τότε Δημάρχου Σύμης Πέτρου Τζαταλιού, προσυπογράφοντος ως «νοταρίου» (ήτοι συμβολαιογραφούντος) του Ιερέα Παπά Μιχαήλ Μανουήλ, καταχωρηθείσας στο κτηματολογικό αρχείο του Ιερού Κώδικα και τα Κατάστιχα της Μονής, επιβεβαιούται διαπιστωτικώς η ως από το 1791 γενομένη ως ανωτέρω αγοραπωλησία και η ως ανωτέρω μεταβίβαση της κυριότητας στην Ιερά Μονή.

Επιβεβαιωτική και σε κάθε περίπτωση αναβιούσα την ως ανωτέρω κτήση των ανωτέρω νησίδων υπό της υπαγόμενης τότε στην Ιερά Μητρόπολη Ρόδου Ιεράς Μονής Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτου, φέρεται να είναι και η από 24 Αυγούστου 1869 Πράξη Δωρεάς εν ζωή του επιφανούς τότε Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Νικάνδρου του Φιλαδέλφου, που θεωρηθείσα φέρει την επίσημη σφραγίδα αυτού και υπογράφεται υπό τεσσάρων μαρτύρων, καταχωρηθησομένη ως και επ’ αυτής βεβαιούται στον Ιερό Κώδικα της Μονής και στον Ιερό Κώδικα της Μητροπόλεως Ρόδου.

H Ιερά Μονή Ταξιάρχη Μιχαήλ του Πανορμίτου υποστηρίζει ότι από το έτος κτήσεως των Σεσκλιών (1791), επάνδρωσε το κυρίως νησί κατά βάση, με ικανό αριθμό εργατών της, περίπου σαράντα έως πενήντα, οι οποίοι κατείχαν τόσον την κτηνοτροφία, όσο και την γεωργία.

Για την στέγαση αυτών μάλιστα, με δαπάνες της Ιεράς Μονής οικοδομήθηκαν σε περίοπτη θέση στο κέντρο του νησιού κτίσματα και βοηθητικοί χώροι, που συντηρούνται μέχρι σήμερα ανελλιπώς από την Ιερά Μονή και δια τούτο διατηρούνται μέχρι των ημερών μας αλώβητα.

Τα ανωτέρω κτίσματα τα οποία ηλεκτροδοτούνται από ετών με σύστημα φωτοβολταϊκών τόξων συγκροτούν εφ΄ όλης της νήσου την έννοια οικισμού και δη προϋφισταμένου του έτους 1923.

Για την εξυπηρέτηση μάλιστα του οικισμού επί της κεντρικής μεγαλύτερης νησίδας κατασκευάσθηκε από την Ιερά Μονή από το έτος κτήσεως λιμενίσκος, από τότε πάντοτε από την Ιερά Μονή συνεχώς αναπτυσσόμενος, συντηρούμενος και ηλεκτροδοτούμενος στον οποίο ελλιμενίζονται συστηματικά τα σκάφη μεταφοράς εργαζομένων, προϊόντων, μηχανημάτων, αιγοπροβάτων, αλλά και αλιευτικά και τουριστικά σκάφη.

Κάθε χρόνο την 29η Ιουνίου, ημέρα της μνήμης του Αποστόλου Παύλου, το νησί επισκέπτεται ο Μητροπολίτης Σύμης, ο οποίος λειτουργεί στο Ναΐσκο του Αποστόλου Παύλου, συμπαραστατούμενος από τον Ηγούμενο και άλλους Κληρικούς, καθώς καί πλήθος προσκυνητών.

Εξ αυτού του ιερού γεγονότος τα «Σεσκλιά» έχουν εξέχοντα θρησκευτικό χαρακτήρα αληθώς Ιεράς Νήσου για την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία και τελούν υπό την υψηλή προστασία και υπό την ιερά καθοδήγηση του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και της Ιεράς Μητροπόλεως Σύμης.

Τον Ιερό Ναό εκπροσώπησε ο δικηγόρος κ. Θ. Παπαγεωργίου.