You are currently viewing Επίτιμος δημότης της Έδεσσας ο μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος

Επίτιμος δημότης της Έδεσσας ο μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος

Τήν Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., στήν αἴθουσα Συνεδριάσεων τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ἐδέσσης, πραγματοποιήθηκε ἡ τελετή ἀνακήρυξης τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου σέ ἐπίτιμο Δημότη Ἐδέσσης, σέ ἐκτέλεση ὁμόφωνης ἀπόφασης τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου πού ἐλήφθη τήν 9-2-2016, κατόπιν προτάσεως τοῦ Δημάρχου κ. Δημητρίου Γιάννου.

Παρόντες ἦταν, ὁ τιμώμενος Ἱεράρχης κ. Ἱερόθεος, ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης κ. Ἰωήλ, ὁ Δήμαρχος, ὁ Πρόεδρος καί σύσσωμο τό Δημοτικό Συμβούλιο Ἐδέσσης, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, ὁ Δήμαρχος Πέλλας, ὁ Διοικητής τῆς Β΄ Μεραρχίας, οἱ στρατιωτικές καί ἀστυνομικές ἀρχές, οἱ πρόεδροι τοῦ Ἐμπορικοῦ καί Βιομηχανικοῦ Ἐπιμελητηρίου, ἐκπρόσωποι φορέων καί πλῆθος Ἐδεσσαίων πού γέμισαν ἀσφυκτικά τήν αἴθουσα.

Στήν ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου κ. Φίλιππος Γιοῦρος ἀναφέρθηκε στούς λόγους πού ὁδήγησαν στήν ἀπόφαση αὐτή, εἶπε μεταξύ ἄλλων ὅτι εἶναι μιά ἀπό τίς σημαντικότερες στιγμές γιά τό Δημοτικό Συμβούλιο, ἀφοῦ τιμᾶ γιά τήν προσφορά του σέ πνευματικό, θεολογικό, κοινωνικό ἐπίπεδο, τόσο στήν Ἔδεσσα ὅσο καί σέ ὅλη τήν ὑφήλιο, ἕναν «δικό του ἄνθρωπο» πού ἄφησε τό πνευματικό του ἀποτύπωμα στήν πόλη, γιατρεύοντας ψυχές, ἀγγίζοντας τήν ψυχή τοῦ λαοῦ, ἀπολύνοντας τόν πόνο του.

Ἡ ἐκδήλωση γίνεται μετά ἀπό πολλά χρόνια φυσικῆς ἀπουσίας τοῦ κ. Ἱεροθέου ἀπό τήν Ἔδεσσα, πού συνοδεύονταν μέ τήν πνευματική του παρουσία, ἀφοῦ ἡ μνήμη καί τό ἔργο του παραμένει στόν λαό. Καί παρέθεσε στοιχεῖα ἀπό τό πλούσιο βιογραφικό τοῦ τιμωμένου.

Στήν συνέχεια ὁ Δήμαρχος κ. Γιάννου, μίλησε γιά τούς δύο πνευματικούς ἡγέτες, τούς δύο παρόντες Μητροπολίτες, πού ἔχουν ὡς ἀφετηρία καί κοινό πεδίο προσφορᾶς τήν πόλη τῆς Ἔδεσσας, πράγμα πού ἀποτελεῖ μεγάλη εὐλογία γιά τήν πόλη. Μίλησε γιά τήν ἀξία τοῦ ἔργου τοῦ τιμωμένου γιά τήν Ἐκκλησία, τήν Ὀρθοδοξία, τόν λαό καί τήν Πατρίδα, καί ἀναφέρθηκε στά καρδιακά του βιώματα ἀπό τήν κατηχητική δράση τοῦ νεαροῦ τότε θεολόγου, τόν ὁποῖον ὁ ἴδιος εἶχε κατηχητή καί τόν ὁποῖον χαρακτήρισε «τροχονόμο ψυχῆς» πού ἔδειχνε τόν δρόμο στούς νέους.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ εἶπε ὅτι ἡ σημερινή τελετή πού ἀναφέρεται στόν πνευματικό του ἀδελφό τιμᾶ καί τήν Μητρόπολη Ἐδέσσης, ἀναφέρθηκε στήν ἀρίστη ποιμαντική διακονία του ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ ἁγίου Ἐπισκόπου Καλλινίκου, καί μίλησε γιά τήν ξεχωριστή βαρύτητα τοῦ λόγου του στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος, στήν ἀντιφώνησή του μίλησε μεταφορικά, μέ ἀφορμή τήν παραγωγή τῆς μετάξης ἀπό τόν μεταξοσκώληκα καί τήν μεταμόρφωσή του σέ χρυσαλίδα, ἕνα πείραμα πού εἶχε κάνει καί ὁ ἴδιος στά πρῶτα του χρόνια στήν Ἔδεσσα, γιά τήν μεγάλη σημασία πού εἶχε γιά τόν ἴδιο ἡ διακονία του στήν Ἔδεσσα, ὑπό τόν Μητροπολίτη Ἐδέσσης Καλλίνικο.

Ἐκεῖ μελέτησε πολύ, ἐφάρμοσε στήν ποιμαντική πράξη τίς μελέτες του, ἔκανε «μεταπτυχιακά μαθήματα» ποιμαντικῆς, μυήθηκε στήν θεολογική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό καθόρισε ὅλη τήν ὑπόλοιπη ἐκκλησιαστική ζωή του, ἐδῶ «γεννήθηκαν» τά βιβλία του, καί ἡ Ἔδεσσα ἀποτελεῖ μιά δεύτερη γενέθλια πόλη.

Εἶπε ὅτι αὐτή ἡ θεολογική παράδοση τοῦ ἔδωσε τήν δυνατότητα νά μπορῆ νά διαλέγεται μέ ὅλο τόν κόσμο, ἀντιμετωπίζοντας τά σύγχρονα θεολογικά, φιλοσοφικά καί κοινωνιολογικά ρεύματα. Τέλος ἀναφέρθηκε σέ μία ἄλλη ἐτυμολογία τῆς πόλεως Ἔδεσσα, πού σύμφωνα μέ τόν μακαριστό Καλλίνικο παράγεται ἀπό τό ρῆμα δένω, καί γράφεται μέ δύο σίγμα γιατί δένει δύο φορές. Οἱ δεσμοί τώρα τοῦ κ. Ἱεροθέου μέ τήν Ἔδεσσα εἶναι ἡ διακονία του σέ αὐτή, οἱ ἀναμνήσεις του καί οἱ δεσμοί του μέ τούς Ἐδεσσαίους, ἡ ἀνακήρυξή του σέ ἐπίτιμο δημότη καί ἡ ἀγάπη τῶν Ἐδεσσαίων. Εὐχαρίστησε δέ ὅσους συνέβαλαν στήν ἀπονομή τῆς τιμῆς αὐτῆς.

Τέλος ὁ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. ἀνέγνωσε τήν πράξη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου καί ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα. Ὁ κ. Ἱερόθεος χάρισε στό Δημοτικό Συμβούλιο Ἐδέσσης ἕναν ζωγραφικό πίνακα μέ τό λιμάνι τῆς Ναυπάκτου.

Ἄς σημειωθῆ ὅτι ὁ Δῆμος Ἐδέσσης ἔχει ἀπονείμει τόν τιμητικό τίτλο τοῦ ἐπιτίμου δημότη σέ πέντε προσωπικότητες, ἤτοι σέ δύο Προέδρους τῆς Δημοκρατίας, σέ δύο Ἀρχιεπισκόπους Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος καί στόν Μητροπολίτη Ναυπάκτου.

Ἀκολούθησε δεῖπνο σέ κέντρο τῆς πόλεως, μέ χορούς ἀπό παραδοσιακό χορευτικό συγκρότημα τῆς πόλεως