You are currently viewing Οι Ευρωπαϊκές Εκκλησίες για την τρομοκρατία και το προσφυγικό

Οι Ευρωπαϊκές Εκκλησίες για την τρομοκρατία και το προσφυγικό

Από 25 μέχρι 27 Νοεμβρίου 2015 η Διοικούσα Επιτροπή του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών συνεδρίασε στην Ιερή Πόλη Ετσμιατζίν της Αρμενίας, φιλοξενούμενη από την Αρμενική Αποστολική Εκκλησία.

Η επίσκεψη στην Αρμενία έδωσε την ευκαιρία για μια σειρά από σημαντικές στιγμές, όπως η ακρόαση με την Α.Α. τον Πατριάρχη Καρεκίν Β’ στη Μητρική Έδρα της Ιεράς Πόλεως του Ετσμιατζίν και το προσκύνημα στο Μνημείο και το Μουσείο της Αρμενικής Γενοκτονίας στο Ερεβάν, όπου έγινε κατάθεση στεφάνου για την επέτειο των 100 χρόνων από την έναρξη της Γενοκτονίας.

Κατά την τακτική Συνεδρίαση συζητήθηκαν διάφορα θέματα, όπως η οργάνωση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης του ΚΕΚ, που θα πραγματοποιηθεί το 2018, το έργο των νέων θεματικών ομάδων εργασίας, θέματα οικονομικής φύσης και έγινε λεπτομερής παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Προσφύγων (CCME).

Η Διοικούσα Επιτροπή ανταποκρίθηκε στη σύγχρονη προσφυγική κρίση με τη δημόσια δήλωση «Μια Ευρώπη ειρήνης και φιλοξενίας», που ακολουθεί:
Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών

Την Εκκλησία της Ελλάδος εκπροσώπησε ο αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Σωτηριάδης, γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής Διορθοδόξων και Διεκκλησιαστικών Θεμάτων.

Διοικούσα Επιτροπή

Ιερά πόλις Etchmiadzin – Αρμενία,
25-27 Νοεμβρίου 2015

Δήλωση

Μια Ευρώπη ειρήνης και φιλοξενίας

Η Διοικούσα Επιτροπή του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών συνήλθε από 25ης έως 27ης Νοεμβρίου στην Ιερά πόλη Etchmiadzin (Αρμενία) για την δεύτερη τακτική της συνεδρίαση το έτος 2015. Η συνεδρίαση φιλοξενήθηκε από την Αρμενική Αποστολική Εκκλησία. Η Επιτροπή συγκινήθηκε βαθιά από τη μοίρα του αρμενικού λαού, ο οποίος φέτος εορτάζει την εκατονταετηρίδα μνήμης της αρμενικής γενοκτονίας. Εντός αυτού του περιβάλλοντος η Διοικούσα Επιτροπή του Συνεδρίου υπεγράμμισε με βαθεία ανησυχία την εντεινόμενη προσφυγική κρίση και τις τρέχουσες αντιδράσεις εις αυτήν. Εκείνοι οι οποίοι φεύγουν από την τρομοκρατία και τις συγκρούσεις και επιζητούν προστασία εντός των ευρωπαϊκών συνόρων αντιμετωπίζονται ολοένα και περισσότερο με εχθρότητα, καχυποψία, ακόμη και με βία. Ενώ χιλιάδες ανθρώπων φθάνουν εντός σκαφών και διά ξηράς προσπαθώντας να ξεφύγουν από τις συγκρούσεις και τη βία, ακούγονται ολοένα δυνατότερες εκκλήσεις για κλείσιμο των συνόρων και απώθηση των υπό διωγμό ανθρώπων. Ακόμη και καθώς παιδιά πνίγονται και τρένα γεμάτα από πρόσφυγες υποχρεώνονται σε αναγκαστική επιστροφή, ξεδιπλώνονται συρματοπλέγματα και αυστηροποιείται η συνοριακή ασφάλεια. Η Διοικούσα Επιτροπή ανησυχεί μήπως η Ψυχή της Ευρώπης απειλείται με υπονόμευση.

12346692_10153335344478108_458104727_n

Η Διοικούσα Επιτροπή επαναλαμβάνει την πεποίθησή της ότι όλες οι χώρες εν Ευρώπη καλούνται να προστατεύσουν εκείνους οι οποίοι προσπαθούν να φύγουν από τους διωγμούς και τους πολέμους. Η κληρονομία πλούτου, ασφαλείας και δημοκρατίας της Ευρώπης συνοδεύεται από μία ευθύνη ευμενούς υποδοχής ανθρώπων δεομένων προστασίας με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Καθώς προετοιμαζόμεθα και πάλι για την έλευση του Χριστού στον κόσμο τούτο, ανακαλούμε στη μνήμη μας ότι ο Κύριός μας ήταν κάποτε ένα μικρό παιδί το οποίο προσπαθούσε να ξεφύγει από την απειλή του θανάτου.

Υπό την σκιά των θανατηφόρων επιθέσεων στο Παρίσι και της στρατιωτικής επεμβάσεως στις Βρυξέλλες, είναι υπερβολικά εύκολο να παραδοθούμε σε ένα κλίμα μίσους και φόβου. Οι Εκκλησίες της Ευρώπης πρέπει να είναι φωνή ειρήνης και φιλοξενίας σε αυτούς τους δυσχείμερους καιρούς. Απορρίπτουμε οιανδήποτε απόπειρα να μετατραπεί η Ευρώπη σε φρούριο και καταδικάζουμε όλες τις πράξεις βίας, εχθρότητος, και αποκλεισμού εναντίον προσφύγων. Η Διοικούσα Επιτροπή έχει ωστόσο επίγνωση ότι η προσφυγική κρίση εγείρει τεράστιες προκλήσεις στα μέλη της όσον αφορά τις ευθύνες τους σχετικώς με την ενσωμάτωση.

Το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών καλείται να διακηρύξει και να βιώσει και εφαρμόσει το Ευαγγέλιο, υποστηρίζοντας ένα όραμα περί Ευρώπης ως ηπείρου διαβιούσης εν ειρήνη με τον εαυτό της και τους γείτονές της, εξασφαλίζοντας τη ζωή και την ευημερία όλης της ανθρωπότητος. Ως Εκκλησίες, κινούμενες προς στενότερη συντροφική σχέση και μεγαλύτερη ενότητα, καλούμεθα να βιώσουμε και να εφαρμόσουμε την βιβλική επιταγή να οικοδομούμε γέφυρες, να τρέφουμε τους πεινώντες και να υποδεχόμεθα τους ξένους. Αυτό ακριβώς το όραμα το οποίο εμπνέει εκατομμύρια Ευρωπαίων να εργασθούν για την ειρήνη και να προσφέρει χριστιανική φιλοξενία. Το όραμα αυτό προσελκύει επίσης πολλούς στα σύνορά μας επ’ ελπίδι καλυτέρας ζωής εντός των συνόρων αυτών. Κατ’ αυτές τις ημέρες σκότους, οι λέξεις του Χριστού φωτίζουν το δρόμο μας : «ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε».

Μητέρα Εκκλησία Ιεράς πόλεως Etchmiadzin,
27 Νοεμβρίου 2015

[Μετάφρασις εκ του αγγλικού :
Δρ Νικόλαος Κ. Πετρόπουλος, M.St., D.Phil. {Oxon.}