You are currently viewing Μητροπολίτης Γουμενίσσης: Διαμαρτύρεται σε Υπ. Προστασίας του Πολίτη και 4η ΥΠΕ για υποβάθμιση της περιοχής

Μητροπολίτης Γουμενίσσης: Διαμαρτύρεται σε Υπ. Προστασίας του Πολίτη και 4η ΥΠΕ για υποβάθμιση της περιοχής

Επιστολές διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τον διοικητή της 4ης ΥΠΕ απέστειλε ο μητροπολίτης Γουμενίσσης εκφράζοντας την αντίθεσή του τόσο στην κατάργηση των αστυνομικών τμημάτων της περιοχής, που μελετά το αρμόδιο υπουργείο, όσο και στην απόσπαση του μόνου αναισθησιολόγου του νοσοκομείου Γουμενίσσης που προωθεί το Υπ. Υγείας.

Ο μητροπολίτης Γουμενίσσης, στις επιστολές του, υπογραμμίζει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει τελευταία η περιοχή από τα πλήθη των μεταναστών που δεν βρίσκουν διέξοδο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και παραμένουν στην Ειδομένη, τη σημασία διατήρησης των αστυνομικών τμημάτων της περιοχής καθώς και του αναισθησιολόγου του νοσοκομείου.

Στην επιστολή του προς τον αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Δημήτριος επισημαίνει την ιστορικότητα της Γουμένισσας και την ανάγκη φύλαξής της.

Όσον αφορά στην επιστολή του προς τον διοικητή της αρμόδιας υγιεινομικής υπηρεσίας στην οποία υπάγεται το νοσοκομείο της Γουμένισσας, ο κ. Δημήτριος, ο οποίος έχει προσφέρει κατά το παρελθόν σημαντικό ιατρικό εξοπλισμό σε αυτό, τονίζει την κρισιμότητα της παραμονής του μοναδικού αναισθησιολόγου του νοσοκομείου.

Πρόκειται για ένα νοσοκομείο το οποίο δεν εξυπηρετεί μόνο τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής αλλά περιθάλπει και τους πρόσφυγες που παραμένουν στα σύνορα.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του μητροπολίτη Γουμενίσσης κ. Δημητρίου καθώς και οι επιστολές που έστειλε αφενός προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και αφετέρου προς τον Διοικητή της 4ης ΥΠΕ.

Σέ περίοδο κατά τήν ὁποία ἡ πλημμυρίδα τῶν προσφύγων καί τῶν μεταναστῶν δέν βρίσκει διέξοδο πρός τήν Εὐρώπη, ἐπιπολάζει στήν ἐπαρχία μας μέ ὅ,τι αὐτό σηματοδοτεῖ γιά τίς περαιτέρω ἐξελίξεις. Κι ἐνῶ ἡ ἀπελπισία καί ἡ ἀπαγοήτευση, μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται, μᾶς ἀφήνει ἐκθέτους στήν μανία τῶν ταλαιπωρημένων αὐτῶν ἀνθρώπων, τό μέν Ὑπουργεῖο Προστασίας του Πολίτη μελετᾶ τήν κατάργηση τῶν Ἀστυνομικῶν Τμημάτων, τό δέ Ὑπουργεῖο Ὑγείας προωθεῖ τήν ἀπόσπαση τοῦ μόνου ἀναισθησιολόγου τοῦ Νοσοκομείου Γουμενίσσης.

Ἐπειδή πολλαπλῶς κατά τό παρελθόν εὐεργέτησα τό Νοσοκομεῖο, προσφέροντας καινουργῆ χειρουργικά ἐργαλεῖα γιά νά μήν κλείσει ἡ χειρουργική κλινική, δικαιοῦμαι νομίζω ἐπιπλέον νά ἔχω λόγο νά διαμαρτύρομαι ἀνυποστόλως.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ, ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ κ΄ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
Ἀρ. Πρωτ.: 707 Γουμένισσα, 16 Νοεμβρίου 2015

Ἐξοχότατο
Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Νικόλαο Τόσκα
Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77, Αθήνα

ἀγαπητέ κύριε Ὑπουργέ,
μαζί μέ τήν ἐγκαρδιότητα τῶν εὐχῶν μας γιά τήν πρόσφατη ἀνάληψη τῶν εὐθυνῶν Σας, νά μᾶς ἐπιτρέψετε μιάν ἄμεση προσωπική ἀναφορά καί βοηθητική παρέμβαση σέ ἕναν ὑποτομέα τῶν νέων ἀποφάσεων. Ἀπηχεῖται σχηματικά μέν στή διαχείριση τοῦ κρίσιμου ὑπουργικοῦ Σας ρόλου ἀπέναντι στίς μνημονιακές δικλεῖδες. Ἀπηχεῖται ὅμως δυνάμει καί ἐνεργείᾳ στή στοιχειώδη διάσωση, διασφάλιση καί μετεξέλιξη τοῦ λαϊκοῦ στοιχείου τῶν συνόρων μας, καί αὐτό μᾶς ἀφορᾶ ὅλους.

Πορευόμεθα μιάν περίοδο προφανέστατης συρρίκνωσης ὄχι μόνο τῶν ἰδιωτικῶν, ἀλλά καί τῶν στοιχειωδῶν κοινωφελῶν πλαισίων διαβίωσης, μέ βάση τούς οἰκονομικούς δεῖκτες καί μοχλούς. Ζοῦμε ἕναν ἀναγκαστικό αὐτοπεριορισμό τοῦ κράτους στίς στοιχειωδέστερες πρωτογενεῖς λειτουργίες τῆς προσφορᾶς του πρός τόν κάθε πολίτη καί πρός τά θεμελιώδη δημογραφικά μας σύνολα.

Ὑποχρεούμεθα νά μετρᾶμε τά πάντα μέσα σέ στενές οἰκονομικές καί προθεσμιακές ρῆτρες. Ἀκόμη καί τήν ἀσφάλεια τῆς ἥρεμης διαβίωσης καί τῆς δημιουργικῆς ἐπιβίωσης, στά συνοριακά ὑποσύνολα τοῦ λαοῦ μας; Δυστυχῶς, ναί! Ἀκόμη καί τίς δικές μας δημογραφικές ἀσφάλειες ἔναντι τοῦ προσφυγικοῦ πληθυσμιακοῦ ὄγκου πού διακινεῖται σήμερα ἀπό τό ἐδῶ καί τώρα τῶν συνόρων μας, μέ ἀπρόβλεπτες τίς αὐριανές ἐξελίξεις; Δυστυχῶς, καί πάλι ναί!

Αὐτό τό “Ναί” φαίνεται στά μάτια τοῦ συνοριακοῦ Ἑλληνισμοῦ σάν μιά σκληρή πολιτειακή ἐπιλογή γιά τήν πρώτη γραμμή ἐκ τοῦ μακρόθεν.

Ἡ συρρίκνωση τῶν ἐλαχιστότερων προνοιακῶν μεριμνῶν τοῦ κράτους μᾶς βρίσκει πάλι θύματα, δυό βήματα πρίν τήν Εἰδομένη.

Μελετᾶται ἡ κατάργηση τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος τῆς Γουμένισσας, ὅ,τι ἀπέμεινε στό ἐπαρχιακό αὐτό τμῆμα τῆς Παιονίας, ἐκτός ἀπό τό Νοσοκομεῖο (πού καί αὐτό περιθωριοποιεῖται). Αὐτό δείχνει ἀπαρέσκεια τῆς κρατικῆς μηχανῆς στή σχεδιασμένη ἀπό μᾶς καί προωθημένη ἀνάπτυξη τῆς Δ.Ε. Γουμένισσας-Εὐρωποῦ-Λιβαδίων, μέ τό θρησκευτικό τουρισμό, καθώς τά βασικά μοναστηριακά συγκροτήματα τῆς Παιονίας βρίσκονται στή Δ.Ε. Γουμένισσας. Ἐπισκέπτες ἀπό τήν Κύπρο, ἀκόμη καί τό Λίβανο (Ἀν. Μεσόγειος), ἀπό Ρωσία-Γεωργία-Μολδαβία-Ρουμανία-Βουλγαρία-πΓΔΜ (Ἀν. Εὐρώπη), ἀπό Γερμανία-Ἑλβετία-Ἀγγλία (Δυτ.Εὐρώπη) ἐπισκέπτονται τούς μοναστηριακούς μας χώρους, διαθέσιμους μοχλούς ἀνάπτυξης τοῦ τουρισμοῦ στό χῶρό μας, ἐκτός ἀπό τίς οἰνοπαραγωγούς πρότυπες ἑταιρεῖες καί τούς ἐνεργούς πολιτιστικούς συλλόγους.

Αὐτά ἐπιδοτοῦν ἀποτελεσματικά τά συρρικνούμενα δημογραφικά μεγέθη τῆς περιοχῆς μας καί τίς ἀναπτυξιακές ἐπιδόσεις τοῦ τόπου.

Αὐτό ἐποφειλόταν στή Γουμένισσα, πού φιλοξενεῖ τήν ἕδρα τῆς δεύτερης Μητρόπολης τῆς Π.Ε. Κιλκίς, ὡς Μητρόπολης Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου, μέχρι καί τῆς Γέφυρας στίς παρυφές τῆς Π.Ε. Θεσσαλονίκης!

Ἄλλωστε, ἡ Δημοτική Ἑνότητα Γουμένισσας συνιστᾶ τήν ἱστορικότερη καί θεμελιωδέστερη ἐθνική καί πολιτιστική ὑποδομή τοῦ Δήμου Παιονίας, τῆς χώρας μας, ἐπί τοῦ συνοριακοῦ ἐδάφους καί τῶν τόσο κεντρικῶν διόδων ἐξόδου- εἰσόδου στή χώρα μας.

Ὅλο αὐτό τό ἱστορικό, τωρινό θρησκευτικό, τουριστικό, δημογραφικό καί οἰκονομικό “σήμερα” τῆς Δ.Ε. Γουμένισσας ἀπαιτεῖ τή στοιχειωδέστερη ἀστυνομική περιφρούρηση καί διασφάλιση.

Τουναντίον, ἡ μελετώμενη κατάργηση τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Γουμένισσας σημαίνει ἀπαρέσκεια τοῦ κράτους πρός τίς δομές ἀνάπτυξης τῆς Δ.Ε. Γουμένισσας. Σημαίνει κεντρική ὑποβάθμιση κάθε παρεχόμενης κρατικῆς ὑποστήριξης σ᾽ αὐτές τίς τόσο σπουδαῖες δομές ἑλλαδικῆς ἐπιβίωσης, οἰκονομικῆς καί δημογραφικῆς, ἐπί συνοριακοῦ ἐδάφους.

κύριε Ὑπουργέ,
δέν ζητοῦμε εἰδικές πρόνοιες γιά τή Γουμένισσα, ἀλλά διατήρηση καί συντήρηση τῆς ὑπάρχουσας στοιχειώδους ἀστυνομικῆς ἀσφάλειας, γιά μιά ἱστορική Δ.Ε. μέ τόσο ἀνοικτές προοπτικές ἀνάπτυξης γιά τόν τόπο μας καί διαδοχικά γιά τή χώρα μας.

Ὡς ἀπό τά στόματα τόσων συνοριακῶν πρωταθλητῶν τοῦ ἑλλαδικοῦ μας γοήτρου, ὡς ἀπό τά στόματα τόσων ἐπισκεπτῶν τῆς Γουμένισσας, παρακαλοῦμε νά διατηρηθεῖ τό ὑπάρχον Ἀστυνομικό Τμῆμα Γουμένισσας, πού ἔχει λόγο ὕπαρξης ἀσφαλιστικῆς καί λόγο δημιουργικῆς συνεισφορᾶς, μέ ἀπήχηση στό παρόν καί τό μέλλον τῆς χώρας.

Μέ ἐκτίμηση καί ἐγκαρδιότητα εὐχῶν
†Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ, ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ κ΄ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
Ἀρ. Πρωτ.: 708 Γουμένισσα, 19 Νοεμβρίου 2015

Ἀξιότιμο Διοικητή 4ης ΥΠΕ
κ. Εὐστράτιο Πλωμαρίτη
Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ: Διατήρηση μοναδικοῦ Ἀναισθησιολόγου στό Γ.Ν.Γουμένισσας

Κατάπληκτοι, σχεδόν ἄφωνοι καί φορτισμένοι ψυχικά, πληροφορούμεθα τή μετακίνηση τοῦ μοναδικοῦ (1) ἀναισθησιολόγου τοῦ Γ.Ν.Γουμένισσας, γιά τό Γ.Ν. Κιλκίς μέ τούς (5) ἀναισθησιολόγους!

Μαζί μέ τήν ἀπογοήτευση, εὔλογη καί ἡ ἀγανάκτηση γιά τήν ἔμμεση κατάργηση τῆς δυναμικῆς (καί τῆς λειτουργίας) τοῦ ἐδῶ Νοσοκομείου.

Προσωπικά στηρίζουμε γιά χρόνια (ἠθικά καί ὑλικά) τόν ἐξοπλισμό καί τή λειτουργία του. Σέ δύο δόσεις προσφέραμε παλαιότερα πολύ μεγάλη ποσότητα χειρουργικῶν ἐργαλείων ἐξ Ἐλβετίας κυρίως ἐξ ἰδίων πόρων, ἀλλά καί ἀπό πόρους τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν πού ὑπερέβησαν κατά πολύ τίς 120.000 ευρώ. Μετέπειτα ἀντικαταστήσαμε καί τήν ξενοδοχειακή του σκευή (σεντόνια σέ ὅλα τά κρεβάτια), καί μόλις πρόσφατα ἐξασφαλίσαμε πάλι χειρουργικό ὑλικό (βλ. συν. δημοσίευσμα ΜΜΕ Κιλκίς). Δικαιοῦμαι ἑπομένως νά ἐπαναστατῶ καί ἐντόνως νά διαμαρτύρομαι.

Ὁ τωρινός Ὑπουργός Ὑγείας Ἀνδρέας Ξανθός, πρό ἔτους, ἐπισκέφτηκε τό νοσοκομεῖο μας μέ τή βουλευτή-πολιτευτή κα Εἰρήνη Ἀγαθοπούλου καί ἄφησε ἄριστες ἐντυπώσεις γιά τήν ἀκριβοδίκαια ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τοῦ νοσοκομείου. Ὑποσχέθηκε μάλιστα ρητά ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ μέ σχεδιασμό κοινωνικοῦ κράτους ὄχι μόνο δέν πρόκειται νά ὑποβαθμίσει τά περιφερειακά νοσοκομεῖα, πολύ δε περισσότερο τά ἀκριτικά, ἀλλά τοὐναντίον θά τά ἀναβαθμίσει. Σήμερα, διαπιστώνουμε τό ἀντίθετο στήν πρότριτα πράξη τῆς 4ης ΥΠΕ γιά τό Νοσοκομεῖο Γουμένισσας! Καί γι᾽ αὐτό ἐπιφυλάσσομαι νά ἀναφερθῶ τήν ἑπόμενη ἑβδομάδα προσωπικά στόν κ. Ὑπουργό (Ἰατρό) γιά μιάν τόσο κατάφωρη ἀνακολουθία. Νά ἀναφερθῶ καί νά ζητήσω στοιχειώδη ἐπιβεβαίωση τῆς πολιτικῆς του δέσμευσης.

Σήμερα, τό Γεν. Νοσοκομεῖο Γουμένισσας χρειάζεται νά ἐξυπηρετεῖ ἄμεσα τακτικά καί ἔκτακτα περιστατικά ―καί χειρουργικά― τοῦ συνοριακοῦ μας κόσμου, ἀκόμη καί προσφύγων καί περί τῶν 100.000 τουλάχιστον προσκυνητῶν τῆς ἐπαρχίας μας! Πρόσφυγες-θύματα βιαιοτήτων ἐντός τῆς πΓΔΜ ἐπανακάμπτουν στήν Ἑλλάδα καί προωθοῦνται ταχύτατα στό ΚΥ Πολυκάστρου καί στό Γ.Ν.Γουμένισσας! Ἡ πορεία τῶν πραγμάτων ὁλοένα καί ὀξύνεται.

Παρακαλῶ λοιπόν εὔλογα, γιά τήν ἄμεση ἀνάκληση τῶν ἐπιλογῶν σας.

Γιά νά μήν καταλυθεῖ καί ἡ ἔσχατη προνοιακή ἐλπίδα τοῦ συνοριακοῦ μας κόσμου στήν Παιονία (Γουμένισσα), μέ ἀπρόβλεπτες τίς ἐξελίξεις καί στό ἀνοικτό προσφυγικό ζήτημα.

Ὁ πληθυσμός μας βρίσκεται σέ ἀναταραχή μέ ἀπρόβλεπτες συνέπειες πού κανείς δέν μπορεῖ νά τήν τιθασεύσει. Εὐελπιστῶ νά ἐπικρατήσει ἡ λογική συναντίληψη.

Μέ ἐκτίμηση καί εὐχές
†Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Φωτογραφία: Ζάχος Καρεκλάς