You are currently viewing Μία αποκαλυπτική ομιλία του επιτ. Α/ΓΕΣ κ. Φράγκου, για τα συμβαίνοντα  στην Τουρκία,στό Ιερό Κοινόβιο Οσίου Νικοδήμου Κιλκίς

Μία αποκαλυπτική ομιλία του επιτ. Α/ΓΕΣ κ. Φράγκου, για τα συμβαίνοντα στην Τουρκία,στό Ιερό Κοινόβιο Οσίου Νικοδήμου Κιλκίς

Στίς 22 Νοεμβρίου 2015 ἡμέρα Κυριακή, στό Ἱερό Κοινόβιο Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου στόν Πεντάλοφο Παιονίας Κιλκίς, ἑκατοντάδες πιστοί ἀνῆλθαν γιά νά συμμετάσχουν στό μυστήριο τῆς θείας Λειτουργίας καί νά παρακολουθήσουν τήν αποκαλυπτική ὁμιλία τοῦ ἐπιτίμου Ἀρχηγοῦ ΓΕΣ καί τ.ΥΕΘΑ κ.Φραγκούλη Σ. Φράγκου μέ θέμα: «Ὁ Ἑλληνισμός τῆς Μ.Ἀσίας μετά τήν μάχη τοῦ Μαντζικέρτ (1071 μ.Χ)».

Τόν Ἀρχηγό προσφώνησε ἐκ μέρους τῶν παρευρισκομένων ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου «Φίλοι τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Ἁγίου Νικοδήμου» ἀξιότιμος κ.Ἰωάννης Μπούρας.

Κατόπιν ἔλαβε τόν λόγο ὁ ενδοξότατος Ἀρχηγός, ὁ ὁποῖος παρουσίασε στούς ἀκροατές τήν σημερινή κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στίς ἀλησμόνητες Πατρίδες μέσα ἀπό τίς γνώσεις πού προσέλαβε, ἀλλά κυρίως μέσα ἀπό τήν προσωπική πείρα καί τά βιώματα πού ἀπέκτησε κατά τή διάρκεια τῆς θητείας του ὡς Στρατιωτικοῦ Ἀκόλούθου καί Ἀκολούθου Ἄμυνας στήν Ἑλληνική πρεσβεία τῆς Ἄγκυρας.

Ἀνέδειξε μέ ἀποδεικτικά στοιχεῖα ἰδιαιτέρως τό γεγονός ὅτι μέχρι καί σήμερα στήν γείτονα χώρα ὑπάρχει πλειάδα διαφορετικῶν ἐθνοτήτων πού δέν ἐπιθυμοῦν νά αὐτοπροσδιορίζονται ὡς Τοῦρκοι καί οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν ἕως καί τό 40% τοῦ σημερινοῦ πληθυσμοῦ της, κάτι πού ἐντέχνως ἀποκρύπτεται ἀπό τό σύγχρονο τουρκικό κράτος.

Ἀνάμεσα σέ αὐτούς ξεχωριστή ἀναφορά ἔκανε στούς Κρυπτοχριστιανούς, πού, Κύριος οἶδε, μέ τί ἀγωνίες καί θυσίες διατηροῦν ἄσβεστη ἀπό γενιά σέ γενιά τήν φλόγα τῆς Πίστης στόν Χριστό.

Ὄχι μόνον δέ ἡ Πίστη διατηρεῖται ζωντανή, ἀλλά καί ἡ ἑλληνική γλώσσα ὁμιλεῖται κρυφά σχεδόν σέ ὅλη τήν Μικρασία.
Ἐν ὀλίγοις, ἐπιβεβαίωσε ὅτι ἡ Μικρασία παραμένει ἑλληνική καί ὀρθόδοξη καί ἀναμένει τό πλήρωμα τοῦ χρόνου γιά νά διεκδικήσει τήν ἐθνική, πολιτική καί θρησκευτική ἰδιοπροσωπεία της.

Ὁ Ἀρχηγός κάνοντας παρεκβάσεις καί συγκρίσεις δέν παρέλειψε νά στηλιτεύσει ἀπερίφραστα τήν ζοφερή κατάσταση πού ἐπικρατεῖ σήμερα στήν Πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία ὁδηγεῖται σταδιακά στήν καταστροφή ἀπό ὄψιμους γενιτσάρους, ἐπικουρούσης στό ἔργο τους τῆς κρίσης ἀξιῶν πού διερχόμαστε ὡς Ἔθνος.

Ἔστειλε ἀκόμη ἐναργῶς μήνυμα στούς σημερινούς Ἕλληνες γονεῖς –καί ἰδιαιτέρως στήν ἑλληνίδα μάνα καί γιαγιά– νά διατηρήσουν τήν παράδοση τῶν πατέρων τους καί νά μπολιάζουν τά παιδιά τους μέ Χριστό καί Ἑλλάδα, τονίζοντας τήν ἐπιτακτική ἀνάγκη τῆς μετατροπῆς τῆς κάθε οἰκογένειας σέ «κρυφό σχολειό».

Στό τέλος ἔλαβε τόν λόγο ὁ ἅγιος Καθηγούμενος ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν Ἀρχηγό γιά τήν ὁμιλία του καί τόν ἐπαίνεσε, ὄχι μόνον γιά τά παράσημα πού εὐλόγως τοῦ ἀπεδόθησαν ἀπό ἀνθρώπους, ἀλλά γιά τά δύο ἄλλα φωτεινά μετάλλια πού τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός καί τά ὁποῖα λάμπουν μέσα στήν καρδιά του· τόν Χριστό καί τήν Ἑλλάδα.

Ὁ ἅγιος Καθηγούμενος ἔκλεισε τήν ἐκδήλωση ἀναφέροντας ὅτι πράγματι σήμερα ἡ Ἑλλάδα κινδυνεύει ἀπό τούς Ἕλληνες.
Στά σχολεῖα τά παιδιά μας γίνονται γενίτσαροι, οἱ οἰκογένειες διαλύονται, ἡ δέ ὀρθόδοξη πίστη μας παραδίδεται στήν ἀγκαλιά τοῦ αἱρετικοῦ Πάπα.

Ὁ ἅγιος Καθηγούμενος ἐπίσης ὑπογράμμισε ὅτι τά σπίτια μας πρέπει νά γίνουν κρυφά σχολειά, ὅπου θά δίνουμε στά παιδιά μας Χριστό καί Ἑλλάδα.

Ἐν συνεχείᾳ, εὐχήθηκε στόν Ἀρχηγό νά συνεχίζει τόν ἀγώνα γιά «τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη τήν Ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερία», ἡ ὁποία ἐλευθερία, ἡ πραγματική ἐλευθερία, σύντομα θά ἔλθει, ἐάν ἔχουμε καλή προαίρεση. Τέλος, ὁ σεβαστός Καθηγούμενος δώρησε ὡς εὐλογία στόν Ἀρχηγό μιά ἱερή εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Βατάτζη τοῦ Ἐλεήμονος, ἐργόχειρο τῶν ἀδελφῶν τοῦ Ἱ.Κοινοβίου.

Ἀνάμεσα στίς ἑκατοντάδες κόσμου πού τίμησαν τήν ἐκδήλωση μέ τήν παρουσία τους, διεκρίνοντο ὁ Δήμαρχος Πέλλης κ.Γρηγόριος Στάμκος, οἱ Ἀντιδήμαρχοι Πέλλης Χρῆστος Πασσαλῆς καί Ἀθανάσιος Ἐπιτροπάκης, οἱ Ἀντιδήμαρχοι Παιονίας κ.Ἰωάννης Ἀδαμόπουλος καί κ.Ἰωάννης Ἀλίρης, ὁ Δημοτικός Σύμβουλος Παιονίας κ.Κωνσταντῖνος Σιωνίδης, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Διοικητοῦ τῆς 33ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πολυκάστρου, ὁ τ.Διοικητής τοῦ Ἀ.Τ. Γουμένισσας κ.Ἐμμανουήλ Πασχαλίδης, ὁ πρώην δήμαρχος Χαλκηδόνος κ.Ἰωάννης Μπίκος, ὁ ἀπόστρατος ἀξιωματικός τῆς Ἀστυνομίας κ.Ἀστέριος Πράτσας, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Συνδέσμου Ἀποστράτων Σωμάτων Ἀσφαλείας Ν. Κιλκίς κ.Κωνσταντῖνος Πιλάτος, ὁ δάσκαλος καί συντάκτης τοῦ Περιοδικοῦ «Ἁφυπνιση» Δημήτρης Νατσιός, οἱ ἐκπαιδευτικοί κ.Διονύσιος Τσιφτσιόπουλος καί κ.Χρῆστος Ἴντος, τά μέλη τοῦ ΔΣ τοῦ Συλλόγου τῶν Φίλων τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου, ἐκπρόσωποι τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Παίονες» καί ἐκπρόσωποι ἄλλων πολιτιστικῶν κλπ Συλλόγων.

fragkos-1

fragkos-2

fragkos-3

fragkos-4

fragkos-5

fragkos-6

fragkos-7

fragkos-8

fragkos-9

fragkos-11