Το αίμα νερό δεν γίνεται … Κρατάει χρόνια αυτή η φιλία….

Τήν Κυριακή 30 Αὐγούστου 2015, μνήμη τοῦ ἁγίου Ἀλεξάνδρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Πάπαρι Μαντινείας, ἐτελέσθη πολυαρχιερατικό συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ ἑορτάζοντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ καί συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Πατρῶν κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Φωκίδος ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΥ καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἐπιδαύρου κ.κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

Στή γενέτειρα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας προσῆλθε ἀπό πρωίας, προκειμένου νά εὐχηθεῖ στόν ἑορτάζοντα Μητροπολίτη μας, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, γεγονός πού ἀποτελεῖ ξεχωριστεῖ τιμή τόσο γιά τόν Ἐπίσκοπό μας, ὅσο καί γιά τήν Ἱερά μας Μητρόπολη.

Συμπροσευχήθηκαν, ἐπίσης, στό ἱερό Βῆμα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ καί ὁ Θεοφιλεστάτος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ.κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ.

Στήν ἑορτή τοῦ Ἐπισκόπου μας παρέστησαν ἐπίσης Πανοσιολογιώτατοι Ἀρχιμανδρῖτες, Ἱερεῖς, Διάκονοι, ἄρχοντες τῆς Περιφερείας, τῆς Τριπόλεως καί τοῦ Νομοῦ, κάτοικοι τῆς Ἐνορίας καί τῶν πέριξ χωρίων, ἀλλά καί πλῆθος φιλόχριστου Λαοῦ ἐκ τῆς Τριπόλεως, οἱ ὁποῖοι τίμησαν μέ τήν παρουσία τους τήν μνήμη τοῦ ἁγίου Ἀλεξάνδρου καί εὐχήθηκαν τά δέοντα στόν Σεβ. Μητροπολίτη μας.

Τέλος, μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ ἑορτάζων Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας φιλοξένησε τόν Ἀρχιεπίσκοπο, τούς λοιπούς Μητροπολῖτες καί τούς ἄλλους ἐπισκέπτες στό πατρικό του σπίτι, ὅπου τούς πρόσφερε καφέ καί γλυκίσματα.

Υἱκῶς καί ὁλοψύχως εὐχόμεθα στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας, ἔτη πολλά καί εὐλογημένα.

Δεόμεθα στόν Δωρεοδότη Κύριό μας, νά τοῦ χαρίζει ὑγεία ἀδιάπτωτη καί μακροημέρευση, ὥστε νά συνεχίζει θεοφιλῶς καί θεαρέστως νά ποιμαίνει τό ἐνεπιστευθέν λογικό του ποίμνιο.

Ὁ ἅγιος Ἀλέξανδρος, Πατριάρχης Κῶν/πόλεως

Ὁ ἅγιος Ἀλέξανδρος ἦταν, ὅπως τόν ὀνόμαζαν, «ἀποστολικοῖς χαρίσμασι λαμπρυνόμενος». Καί σάν Πρεσβύτερος ἀκόμα, διακρινόταν γιά τή μεγάλη του εὐσέβεια, τήν ἀρετή καί τήν ἀγαθότητά του. Στήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο, πού ἔγινε στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας, ὁ τότε Πατριάρχης τόν εἶχε ἐξελέξει ἀντιπρόσωπό του. Καί, ὅταν στή Σύνοδο αὐτή καταδικάστηκε ὁ Ἄρειος, ὁ Ἀλέξανδρος, ἄν καί γέροντας 70 χρονῶν, δέχθηκε νά περιοδεύσει στή Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία καί στήν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα, γιά νά διδάξει καί νά γνωστοποιήσει τά ὀρθά δόγματα τῶν ἀποφάσεων τῆς Συνόδου τῆς Νικαίας. Ἀλλά, ἐνῶ βρισκόταν στήν περιοδεία αὐτή, ὁ πατριάρχης Μητροφάνης ἀπεβίωσε. Ὅρισε, ὅμως, διάδοχό του τόν ἅγιο Ἀλέξανδρο, διότι, παρά τά πολλά χρόνια του, εἶχε τά κατάλληλα χαρακτηριστικά γιά τήν διακυβέρνηση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τῆς πρωτεύουσας. Πραγματικά, σάν Πατριάρχης ὁ Ἀλέξανδρος ἀνταποκρίθηκε στίς δύσκολες περιστάσεις τῶν καιρῶν. Τότε ὁ Ἄρειος εἶχε ἐξαπατήσει τό βασιλιά Κωνσταντῖνο ὅτι δῆθεν πιστεύει ὀρθά. Καί ὁ βασιλιάς διέταξε τόν Ἀλέξανδρο νά ἀφήσει τόν Ἄρειο νά μετέχει τῆς Θείας Κοινωνίας. Ὁ Ἀλέξανδρος, λυπημένος, προσευχήθηκε στόν Θεό καί ζήτησε τή βοήθειά Του. Ἡ δέηση τοῦ Ἱεράρχη εἰσακούσθηκε. Καί τό πρωί πού ὁ Ἄρειος μέ πομπή θά πήγαινε στήν Ἐκκλησία, βρέθηκε τό σῶμα του σχισμένο καί σκωληκόβρωτο! Ὁ ἅγιος Ἀλέξανδρος ἀπεβίωσε εἰρηνικά τό 337 μ.Χ.

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου

Μύσται οὐράνιοι ἀποδεικνύμενοι, θεῖοι ἐκφάντορες τῷ κόσμῳ ὤφθητε, τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, ποιμάναντες θεαρέστως, ἱερέ Ἀλέξανδρε, τῆς Τριάδος ὁ πρόμαχος, Ἰωάννη ἔνδοξε, ὁ τῆς χάριτος τρόφιμος, καί Παῦλε Ἱερέων ἀκρότης, ὅθεν ὑμᾶς ἀνευφημοῦμεν.