You are currently viewing Τα Ονομαστήρια του Μητροπολίτη Νικαίας

Τα Ονομαστήρια του Μητροπολίτη Νικαίας

Τόν σεβασμό τους καί τήν ἀγάπη τους ἐκδήλωσαν τή Δευτέρα 17 Μαρτίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀλεξίου τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, οἱ ἱερεῖς καί οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοί πρός τόν Ποιμενάρχη τους, Μητροπολίτη Νικαίας κ. Ἀλέξιο, μέ τήν συμμετοχή τους στήν Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε στόν Ἱερό Ναό Ὁσίας Ξένης Νικαίας, συμπροσευχομένων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Σάμου κ. Εὐσεβίου, Καισαριανῆς κ. Δανιήλ, Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, Κορωνείας κ. Παντελεήμονος, Κηφισίας κ. Κυρίλλου, Μεγάρων κ. Κωνσταντίνου, Νέας Ιωνίας κ. Γαβριήλ καί τῶν Θεοφιλεστάτων Μεθώνης κ. Κλήμεντος, Σαλώνων κ. Ἀντωνίου καί Χριστιανουπόλεως κ. Προκοπίου.

Ὁμίλησε ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Φραγκιαδάκης, ὁ ὁποῖος προσέφερε τό νέο του σύγγραμμα «Ὁ Ἁγιάζων καί οἱ Ἁγιαζόμενοι», ἀφιερωμένο στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νικαίας κ. Ἀλέξιο γιά τά εἴκοσι ἔτη τῆς καρποφόρου Ἀρχιερατείας του.

Συγχαρητήριες ἐπιστολές, πού ἐμπεριέχονται στό πόνημα, ἀπέστειλαν ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος καί ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος, οἱ ὁποῖοι ἐπαινοῦν καί ἐπευλογοῦν τό ἐπιτελούμενο ἔργο τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Μετά τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, δέχθηκε στό Ἐπισκοπεῖο τίς εὐχές τῶν Ἁγίων Ἀρχιερέων, τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί τοῦ πολυπληθοῦς λαοῦ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ

Σήμερα ἄγει τά Ὀνομαστήριά του ὁ Ἐπίσκοπός μας, ὁ Σεπτός Ποιμενάρχης μας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νικαίας κ. Ἀλέξιος .

Ὅλοι γνωρίζουμε τόν καθημερινό του ἀγῶνα νά ἐφαρμόσει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἰδίως στή φιλανθρωπία. Στό Εὐαγγέλιο τῆς Κρίσης ὁ Ὑπέρτατος Κριτής δέ ζητάει θεωρίες καί διακηρύξεις, ἀλλά τό ἔλεος στόν συνάνθρωπό μας.

Ὁ Ἐπίσκοπός μας ἐκδαπανᾶται σ’αὐτό τό μεγάλο ἔργο. Ὅλη τή μέρα ἀναζητᾶ τρόφιμα, φάρμακα, καί φροντίζει γιά τήν πληρωμή ἐνοικίων καί ποικίλων λογαριασμῶν. Καί ὑπάρχουν νύχτες πού ξαγρυπνᾷ γιά τίς 3000 οἰκογένειες, πού συντηροῦνται ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη καί γιά τίς πολλές μεμονωμένες ἄλλες περιπτώσεις πού ὁ ἴδιος ἔχει ἀναλάβει καί προσπαθεῖ νά καλύψει, γιατί οἱ ἀνάγκες δέν περιμένουν.

Αὐτή καί μόνο ἡ ἐνασχόληση τοῦ Ποιμενάρχου μας θά ἦταν ἀρκετή, γιά ὅσους γνωρίζουν πρόσωπα καί καταστάσεις. Ὡστόσο, εἶναι πάντα δίπλα μας σέ χαρές καί λύπες. Τήν πατρική Του στοργή ἀπολαμβάνει τό Ἱερατεῖο καί τό ποίμνιό Του, ὥστε νά νιώθουμε ἀσφάλεια κοντά Του. Μέ ἀγάπη συζητᾷ τά θέματα, μέ αὐτήν ἀπαντᾷ στούς νέους καί τούς μεγάλους. Σπεύδει σέ φυλακισμένους, φροντίζει ἀποφυλακιζομένους, παρηγορεῖ ἀσθενεῖς καί πενθοῦντες, τονώνει τό φρόνημα τῶν στρατευμένων καί ἑτοιμάζει τή διαμονή χιλίων νέων στήν Κατασκήνωση, πού ἀνακατασκεύασε ἐξ ἀρχῆς μετά τήν καταστρεπτική πυρκαγιά. Κορυφαῖο ἔργο του ἡ Μονή τῶν Ἁγίων Πατέρων, χῶρος προσευχῆς, ψυχικῆς ἀνάτασης καί φιλανθρωπίας. Ἐπιλέγει μέ προσοχή τούς ὑποψηφίους Ἱερεῖς, ἐπιβλέπει τήν ὁλοκλήρωση καί ἀνακαίνιση τῶν Ἱ. Ναῶν μας καί ἐνῶ ὁ χρόνος του εἶναι συνήθως γεμάτος, προσπαθεῖ καί βρίσκεται πάντοτε πλάι μας, γοητεύοντας μέ τό γλυκό του χαμόγελο καί τήν αἰσιοδοξία του.

Ἡ φροντίδα του ἔχει ξεπεράσει μάλιστα τά γεωγραφικά ὅρια τῆς πατρίδας μας. Ἀπέστειλε δέματα ἀκόμα καί στή μακρινή Μαδαγασκάρη. Ὅσοι δέ ἀπό τους Μαλαγάσιους φορούσαν ἐνδύματα, αὐτά ἦταν ἀπό τήν ἀγάπη του Σεβασμιωτάτου Νικαίας καί δήλωναν μέ καμάρι: Gresy Eveka Alexios Mandefa axi (Ὁ Ἕλληνας Ἐπίσκοπος Ἀλέξιος μᾶς τά ἔστειλε).

Θεωροῦμε ἀπαραίτητα καί λίγα, ἐνδεικτικά, ἐρανίσματα ἀπό διαπιστώσεις Σεβασμιωτάτων Ἱεραρχῶν καί Ἐλλογιμωτάτων Καθηγητῶν.

«Γνωρίζοντες τό ὑφ’ ὑμῶν ἐπιτελούμενον ποιμαντικόν καί φιλανθρωπικόν ἔργον πρός ἀνάπαυσιν τοῦ εὐσεβοῦς ποιμνίου καί τῶν ἐν ἀνάγκαις εὑρισκομένων ἀδελφῶν, ἔργον πολύτιμον, ἰδιαιτέρως κατά τά δυσκόλους Ἡμέρας τῆς σοβούσης κρίσεωςεὐχόμεθα…» (Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος),

«Ὁ Μητροπολίτης Ἀλέξιος οὐ φείδεται κόπων, μόχθων καί ἀγώνων, οὐχί διεκδικῶν προνόμια…, ἀλλά μετά πατρικῆς στοργῆς ποιμαίνων τό ὑπό τοῦ Κυρίου ἐμπεστευθέν αὐτῷ ποίμνιον» (Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος),

«Ὁ Μητροπολίτης Ἀλέξιος ἀπέδειξε ὅτι γνωρίζει νά ἐναρμονίζει ἄριστα τό ὅραμα μέ τήν πράξη. Νά διακατέχεται ἀπό βαθύτατη πίστη πρός τόν ζῶντα Θεόν καί νά προχωρεῖ μέ βεβαιότητα στήν πραγματοποίηση τῶν ὑψηλῶν του ὁραματισμῶν» (Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος),

«Ἐπληρώθημεν πνευματικῆς χαρᾶς…,περί τῆς πολυσχιδοῦς λατρευτικῆς πνευματικῆς καί φιλανθρωπικῆς ὑμῶν θεοφιλοῦς διακονίας, δι’ ἧς ἄγετε τόν λαόν τοῦ Θεοῦ εἰς νομάς σωτηρίους» (Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος),

«Ἡ λειτουργική ζωή τῆς Μητροπόλεως Νικαίας εἶναι πλουσία, ἡ ποιμαντική δράση… γνωστή ἀνά τό πανελλήνιον… Δημιουργεῖ πυρῆνας ἀληθοῦς ζωῆς, διακονεῖ τήν νεολαία καί τήν οἰκογένεια…» (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος),

«Ἀρχιερατικόν ἀνάστημα πού ἡ σκιά του ξεπερνᾶ τά ὅρια τῆς ἐπαρχίας του… ἔνθεος ἄνθρωπος, ἀσυμβιβάστου κάλλους, Ὁ κλαίων μετά κλαιόντων καί χαίρων μετά χαιρόντων…» (Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ),

«Θαυμάζω τά ἔργα τῶν ἀκούραστων χειρῶν Σας καί τήν ἐν γένει ὀργάνωση, διοικητική καί πνευματική, τῆς Μητροπόλεως Νικαίας, πού τήν καθιστοῦν πρότυπο καί φωτεινό παράδειγμα» (Μητροπολίτης Ἰλίου κ. Ἀθηναγόρας),

«Κορυφαῖος Ἱεράρχης, τοῦ ὁποίου τό πολύπλευρον Μητροπολιτικό ἔργο ἀποτελεῖ πρότυπο πρός μίμηση γιά πολλούς» (Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε κ. Σεραφείμ),

«Τό πέρασμά του ἀπό τήν Μητρόπολη Νικαίας, πού ὅλοι εὐχόμαστε νά διαρκέσει πάρα πολλά ἔτη ἀκόμα, δέν θά εἶναι «ναῦς ἐπί θαλάσσης ἴχνος οὐκ ἔχουσα», ἀλλά θά ἀφήσει ἀνεξίτηλα τά ἴχνη του. Θά ὁμιλοῦν τά ἔργα του: ἡ Μονή τῶν Ἁγίων Πατέρων, πού μέ κόπους ἵδρυσε καί ἔστησε. Οἱ πρότυπες κατασκηνωτικές ἐγκαταστάσεις πού ἀνακαινίσθηκαν ἐκ βάθρων μέ σύγχρονες προδιαγραφές, μετά τήν καταστροφική πυρκαγιά. Ἡ γενική ἀνακαίνιση τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου, μέ τό κοινωνικό ἰατρεῖο – φαρμακεῖο καί τόσα ἄλλα. Καί προπαντός, θά τόν θυμίζουν τά ἴχνη τῆς ἀγάπης του στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων». (Μητροπολίτης Κορωνείας κ. Παντελεήμων)

«Ἅγιος Ἱεράρχης, πού ἡ καρδιά του ἀναβλύζει ἀπό μεγαλεῖο καί εὐσπλαχνία» (Βασίλειος Γαϊτάνης, Καθηγητής Θεολ. Σχολῆς),

«Σεβασμιώτατε, βλέποντάς σας σέ “ἠλεκτρονικό τόπο” νά μιλᾶτε ἀπό τήν ἱστορία, διαπίστωσα πώς ἡ ἱστορία μιλᾶ “μέ τόν τρόπο” της μέσα ἀπό ἐνυπόστατους ἀνθρώπους..» (Ἰωάννης Κουρεμπελές, Καθηγητής Θεολ. Σχολῆς ΑΠΘ).