“Παραβολή” του ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ για κάθε φορά που τα προβλήματα της ζωής, μας λύγισαν!

“Παραβολή” του ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ για κάθε φορά που τα προβλήματα της ζωής, μας λύγισαν!

Διαβάστε μία όμορφη, διδακτική και συγκινητική ιστορία που συχνά μας έλεγε ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, κάθε φορά που τα προβλήματα της ζωής, μας λύγισαν!
Ίχνη στην άμμο

Μιὰ νύχτα κάποιος ἄνθρωπος εἶδε ἕνα ὄνειρο.

Ὀνειρεύτηκε ὅτι βάδιζε σὲ μία ἀκρογιαλιὰ μαζί με τὸν Κύριο ημών Ιησού Χριστό.

Στὸν οὐρανὸ ἐμφανίζονταν σκηνὲς ἀπ’ τὴ ζωή του.

Γιὰ κάθε σκηνὴ ποὺ ἔβλεπε, παρατηροῦσε καὶ δυὸ ζευγάρια
από ἀποτυπώματα ποδιῶν, πάνω στὴν ἄμμο:τὸ ἕνα ἦταν δικό του καὶ τὸ ἄλλο τοῦ Κυρίου.
.
Ἀφοῦ ἄστραψε καὶ ἡ τελευταία σκηνὴ μπροστά του, κοίταξε πίσω τ’ ἀποτυπώματα στὴν ἄμμο. Πρόσεξε τότε ὅτι πολλὲς φορὲς στὸ μονοπάτι τῆς ζωῆς τοῦ ὑπῆρχε μονάχα ἕνα ζευγάρι ἀποτυπώματα.

Παρατήρησε ἀκόμα ὅτι αὐτὸ συνέβαινε στὶς πιὸ δύσκολες καὶ θλιβερὲς στιγμὲς τῆς ζωῆς του.
Αὐτὸ τὸν ἔκανε νὰ ἀπορήσει καὶ ρώτησε τὸν Κύριο:

«Κύριε, εἶπες ὅτι ἀπ’ τὴ στιγμὴ ποὺ ἀποφάσισα νὰ σ’ ἀκολουθήσω θὰ βάδιζες μαζί μου σὲ ὅλη τὴν πορεία. Εἶδα ὅμως ὅτι στὶς πιὸ ταραγμένες στιγμὲς τῆς ζωῆς μου ὑπῆρχε μόνο ἕνα ζευγάρι ίχνος από ἀποτυπώματα στην πορεία της ζωής μου! Δὲν καταλαβαίνω γιατί ὅταν σὲ χρειαζόμουν περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορὰ, ἐσὺ μὲ εἶχες ἐγκαταλείψει».
Και ο Κύριος του ἀπάντησε:

«Υἱέ μου, πολύτιμο και καλό μου παιδί, σὲ ἀγαπῶ καὶ ποτὲ δὲν θὰ σὲ εγκαταλείψω. Τὸν καιρὸ ποὺ δοκιμαζόσουν καὶ ὑπέφερες, ὅπου εἶδες μόνο ἕνα ζευγάρι ἀποτυπώματα, ἦταν τότε μόνο τα δικά μου, ποὺ σὲ σήκωνα στους ώμους μου για να πάρω το φορτίο που σήκωνες και να σε ανακουφίσω».

___________________________________________________________________

Ίσως σε όλους να είναι γνωστό το πιο πάνω κείμενο .

Όμως , πόσες φορές νοιώθουμε, πως στις δύσκολες στιγμές της ζωής μας, είμαστε εντελώς μόνοι …

Ακριβώς , όμως , σ΄ εκείνες τις στιγμές ,είναι που έχουμε όσο πιο κοντά μας γίνεται Τον Κύριο!

Εύχομαι μιαν όμορφη κι΄ ευλογημένη μέρα, σε κάθε διαβάτη και οδοιπόρο της ζωής .