Από την κηδεία του γέροντα Μωυσή

Από την κηδεία του γέροντα Μωυσή